Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Nauka na obrazkach

Jeśli potrzebujesz na szybko sporządzić weksel, albo sprawdzić poprawność posiadanego już weksla, często dobrym sposobem będzie porównanie weksla z posiadanym już wzorem (pod warunkiem, że wzorzec nie zawiera błędów :) )

Ciekawą do polecenia pozycją (niestety, już raczej niedostępną w księgarniach, nawet internetowych) jest książka autorstwa Izabeli Heropolitańskiej pt. „Jak poprawnie wypełnić weksel – w 416 przykładach”. Jak sam tytuł wskazuje, pozycja składa się z 416 przykładowych wzorów weksli (przyznam się, że nie liczyłem :), wraz z krótkimi opisami.

Każdy z obowiązkowych i sporo z opcjononalnych elementów weksla jest omówionych na wielu przykładach, pokazując zarówno poprawne, jak i błędne klauzule.

Książka godna polecenia nawet tym, którzy prawo wekslowe znają. Teoria bowiem nie zastąpi obycia z prawdziwym wekslem :)

Kilka przykładów:

1. Weksel z błędem ortograficznym w miejscowości wystawienia jest ważny, jeśli nie uniemożliwia to jednoznacznej interpretacji treści weksla:

2. Oprócz samej miejscowości można podać konkretne miejsce, gdzie weksel był wystawiony, np.:

3. Datę wystawienia można podać nie tylko poprzez wskazanie dnia, miesiąca i roku, ale też w inny sposób, jeśli określona w ten sposób data jest jednoznaczna, na przykład w Nowy Rok 2002, czyli 1 stycznia 2002r.:

4. Jednakże użycie zwrotu „nowy rok” nie oznacza 1 stycznia, ponieważ datę tę określa się przez napisanie jej określenia wielkimi literami, weksel nieważny:

5. Nieważnym będzie weksel, który nie zawiera odpowiedniego określenia terminu płatności. W przykładzie przyrzeczenie zapłaty „kiedy zechcę” nie może być uznane za płatność za okazaniem:

6. Zmiana kolejności wyrażeń na blankiecie weksla zasadniczo nie powinna być błędem. W podanym przykładzie: oznaczenie wystawcy znajduje się w miejscu zwyczajowo używanym do określania daty płatności, data płatności z kolei napisana jest w miejscu używanym zwykle do umieszczania klauzuli „bez protestu”:

7. PLN, jako kod złotego (i tylko kod) nie może być uznawany za poprawne oznaczenie waluty na wekslu – teza, z którą od początku się nie zgadzałem, na szczęście w międzyczasie pojawiło się orzeczenie uznające poprawność weksla z tak określoną walutą:

8. Polecenie wydane trasatowi w formie „zapłaci pan”, w sytuacji, kiedy trasatem jest kobieta, ma unieważniać weksel. Przyznam się, że osobiście nie uznawałbym kategorycznie nieważności takiego weksla, co o tym sądzicie?:

Comments

  1. Agnieszka says

    w kwestii tego „zapłaci pan” poprzedzającego dane kobiety, uważam że pogląd prof. Heropolitańskiej jest co najmniej odosobniony i archaiczny. Co więcej nie przystaje do obecnych realiów i kierunku orzecznictwa SN, wspieranego przez doktrynę (komentarz Jastrzębskiego), które zmierzają do możliwości wykładni weksla, polegającej na jego uściśleniu w zakresie znaczenia poszczególnych zwrotów, usunięcia oczywistych pomyłek oraz błędów językowych, gramatycznych (por. II CSK 296/11). Wszystko oczywiście w granicach treści weksla, bez wykładni woli stron, co wykraczałoby poza uzasadniony formalizm prawa wekslowego. Dookreślenie osoby trasata poprzez imię i nazwisko jest moim zdaniem wystarczające, a zaimki osobowe nie powinny mieć znaczenia doniosłego w kontekście konieczności zapewnienia pewności obrotu (oczywiście przy założeniu, że zwrot zapłaci Pan wraz z nazwiskiem trasata nie budzi wątpliwości co do tożsamości trasata, co w przyszłości wobec zmian w prawie o aktach stanu cywilnego dopuszczających nadawanie imion niewskazujących na płeć może paradoksalnie rodzić problem :). Na zakończenie dodam, że o końcówkach fleksyjnych w treści weksla wypowiadał się SN w trochę innym stanie faktycznym, ale daje to obraz kierunku wykładni (por. I CKN 431/97). Pozdrawiam

  2. Agnieszka says

    Małe sprostowanie, ten ostatni wyrok jednak nie przystaje do poruszanego problemu, resztę podtrzymuję:)

  3. Dziękuję, @Agnieszko, za komentarz i analizę :)

Speak Your Mind

*