Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Siedemdziesiąte piąte urodziny prawa wekslowego

Dziś mija 75. rocznica wejścia w życie Ustawy Prawo Wekslowe. Przez te wszystkie lata była ona praktycznie niezmienna. Wyjątkiem jest nowelizacja  z 2006r., kiedy to w art. 96 prawa wekslowego Sąd grodzki oraz Monitor Polski zastąpiono aktualnymi Sąd Rejonowy oraz Monitor Sądowy i Gospodarczy.

Przedwojenna ustawa powstała na bazie ustaleń konwencji międzynarodowych w Hadze (1910 i 1912r.) oraz Genewie (1930r.), gdzie ostatecznie uchwalono jednakową treść prawa wekslowego. Na jej podstawie powstała obowiązująca do dziś Ustawa.

Po wojnie obrót wekslowy został znacznie ograniczony, choć bywał stosowany nawet przez państwowe przedsiębiorstwa. Po 1989r. weksle nie stały się popularne jak przed wojną, nie tyle z braku potrzeby, co raczej z braku wiedzy; obecnie weksel jest najczęściej wystawiany jako dokument in blanco, mający zabezpieczyć pozawekslową umowę (choć w większości przypadków można by było dostosować do umowy odpowiedni weksel zupełny, który znacznie zmniejszyłby ilość sporów opartych na niezgodnym z zawartym porozumieniem uzupełnieniem dokumentu). Stosowanie weksla jako faktyczną zapłatę za towar lub usługę, nie jest częste.

Mam nadzieję, że kolejne swoje rocznice prawo wekslowe będzie obchodziło również w nieznowelizowanym stanie (mimo że być może dało by się zaproponować rozsądne zmiany, nie wierzę jednak w rozsądek dzisiejszego ustawodawcy), a skłonność do stosowania weksli przez przedsiębiorców, a nawet osoby prywatne, będzie się zwiększać, zwłaszcza że weksel jest lepszym zabezpieczeniem roszczeń,  niż inne popularnie stosowane metody.

Poniżej: motyw wekslowy w filmie „Ziemia Obiecana”

Comments

  1. Finał tej sceny niekoniecznie będzie oddziaływał w kierunku zwiększenia zainteresowania wystawianiem weksli… :)

  2. Jak to mawia moja koleżanka: „Życie. Bywa.” :)

  3. Łukasz says:

    Kolejnych 75 lat bez zmian w Prawie wekslowym należy chyba sobie życzyc przy tej okazji.

  4. Ciekawe. Polityka można zabić gazetą. Vide DSK. A fabrykanta wekslem. Niemal dosłownie.

  5. Panie Karolu, teraz już nie te czasy, aby „fabrykant” uniósł się honorem i popełnił samobójstwo z powodu długu :)

Speak Your Mind

*