Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Szukam dłużników firmy ANEX Piotr Szczurek lub Gębora

Firma ta od lat ’90, na pewno do lat 2000 zajmowała się działalnością polegającą na wynajmie kaset magnetowidowych, a na zabezpieczenie swoich roszczeń żądała od kontrahentów wystawiania weksli in blanco.

Obecnie weksle te pojawiają się w sądach, również po indosach. Istnieje spór co do daty wystawienia weksli – wystawcy podnoszą, że roszczenia, które weksel zabezpieczał, są już przedawnione. Jest to prawda, dlatego pan Piotr używa argumentu, że wszystkie weksle zostały wystawione w okolicach roku 2003 jako zapłata za wcześniejsze długi. A data płatności weksli została ustalona na dziesięć lub kilkanaście lat wprzód.

Jak to w sądach bywa, niektóre sprawy pozwani przegrywają, niektóre wygrywają, w zależności od sposobu podjętej obrony. Sprawy były też kierowane do prokuratury. Z dostępnych w sieci orzeczeń sądowych rzeczywiście wynika, że właściciel firmy Anex mógł dopuszczać się niezgodnego z umową, ponieważ już po okresie przedawnienia, wypełniania blankietów weksli.

Kilka komentarzy na temat tej firmy pojawiło się na tym blogu, co jest nie w smak panu Szczurkowi. Żąda usunięcia wpisów, ponieważ są powodem jego choroby.

Siłą rzeczy jestem zatem zmuszony dogłębnie zapoznać się ze sprawą. Jeśli jesteś lub byłeś dłużnikiem pana Szczurka, lub osoby, która nabywała weksle na drodze indosu (pan Gębora, który też może być poszkodowanym w tej sprawie, chyba że jest wspólnikiem), zapraszam do kontaktu (blog@remitent.pl).