Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Weksel na okaziciela

Przed chwilą dostałem takie pytanie w mailu, a że temat nie był osobno poruszany na blogu, postanowiłem odpowiedzieć publicznie:

Może pytanie wydać się trochę dziwne, ale nigdzie nie mogę znaleźć wzoru weksla na okaziciela. Gdzieś wyczytałem, że taki weksel jest niezgodny z prawem i zawsze musi być podany remitent?

Mój szef kazał mi przygotować weksel na okaziciela, w sensie, że ja pożyczam jakąś kwotę, ale wzoru w internecie oraz u ciebie na stronie znaleźć nie mogę. Coś robię nie tak?

Mówiąc w skrócie – masz rację, weksel musi mieć wskazanego remitenta, nie można wystawić weksla wystawionego na rzecz „okaziciela”, zatem albo pracodawca Cię robi „w konia”, albo sam coś źle usłyszał.

Może jednak jest wyjście, aby zadowolić Twojego pracodawcę ;)

Na przykład można wystawić weksel, który nie będzie wymieniał remitenta aż do chwili przedstawienia go do zapłaty. Taki weksel in blanco będzie mógł być de facto uznany za „weksel na okaziciela”. Dopiero osoba będąca posiadaczem w momencie upłynięcia terminu płatności, wpisze się do weksla, robiąc z niego weksel imienny.

Warszawa, 27 września 2012r.
Dnia 31 grudnia 2013r. zapłacę za ten weksel na rzecz
… … … … … … … … … … … … … .
sumę pięciu tysięcy złotych. Płatny w Warszawie. {podpis}

Comments

 1. jaki weksel powinnam dać do podpisania pracownikowi w sklepie monopolowym ,aby zabezpieczyć się przed kradzieżą?wiem ze takie rozwiązania się stosuje

 2. @Beata: nie ma potrzeby zabezpieczenia wekslowego. Po udowodnieniu kradzieży nie ma problemu z dochodzeniem odszkodowania od sprawcy. Nadto weksle in blanco w przypadku pracowników są ostatnio „niemodne” – http://www.remitent.pl/rp-pl-weksel-nie-przyda-sie-pracodawcy/2431

 3. Dzień dobry.
  Zapewne temu pracodawcy chodziło po prostu o weksel in blanco podpisany przez pracownika. A że welse in blanco pracowników są ostatnio „niemodne”, to niestety fakt.
  Można powiedzieć, że dalej weksle są ogólnie „niemodne”, w stosunku do potencjału jaki w nich drzemie.
  Pozdrawiam
  Marek Zwoliński

 4. Powiedziałbym, że nie tyle są niemodne, co nieznane. Zwykle to, co stosuje się zamiast weksla, jest mniej wygodne, mniej skuteczne, ogólnie gorsze. A weksla nie zastosuje się, bo się go po prostu nie zna. Jak ktoś by nie posiadał umiejętności jedzenia nożem i widelcem, to też by rękami jadł, ale z modą, czy jej brakiem niewiele by to miało wspólnego ;)

 5. Panie Lechu,

  w art. 921 (12) KC jest mowa o „wydaniu dokumentu”.
  Czy wydanie jest równoznaczne z „przeniesieniem posiadania”?
  Innymi słowy, czy można wydać w ten sposób, że papier wartościowy zostanie (jakby na przechowaniu) u pierwotnego dysponenta (art. 349 KC)?

 6. @Bernard – weksel na okaziciela przybiera zwykle formę weksla z indosem na okaziciela. Wówczas można zbyć weksel bez dokonywania indosu, a jedynie przez przekazanie (wydanie) dokumentu. Wygląda to tak: proszę przyjąć ten weksel. Przyjmuję, dziękuję. (papier wędruje z ręki do ręki:). Oczywiście samo wydanie dokumentu, to za mało, potrzebna jest jeszcze zgodna wola. Jak złodziej ukradnie weksel na okaziciela, to będzie w posiadaniu w złej wierze (pomijam trudności dowodowe, i to, że jak dalej weksel zbędzie, to kolejni nabywcy byliby chronieni).

 7. Dziękuję za odpowiedź. Byłbym wdzięczny za ewentualną korektę mojego rozumowania.

  Ogólnie zasady są takie, że:

  PIERWSZE PRIMO (Art. 348 KC) –> Przeniesienie posiadania następuje zwykle przez wydanie rzeczy, ale zamiast tej rzeczy można wydać dokumenty lub środki dające faktyczną władzę nad rzeczą (np. Paweł kupił od Jana BMW i dostał kluczyki do samochodu, natomiast sam samochód odbierze dopiero za tydzień).

  DRUGIE PRIMO (Art. 349 KC) –> Przeniesienie posiadania może polegać na tym, że de facto nie dojdzie do wydania (ani rzeczy, ani dokumentów lub środków dających faktyczną władzę nad rzeczą), bo rzecz pozostanie u poprzedniego właściciela (np. Paweł kupił to BMW od Jana, ale chwilę później wynajął to BMW Janowi – w efekcie zmienił się właściciel, ale autem będzie jeździła wciąż ta sama osoba).

 8. Czy dobrze myślę, że art. 921 (12) KC jest lex specialis do art. 348 i 349 KC?
  Myślę tak, bo art. 921 (12) KC mówi, że „przeniesienie praw z dokumentu na okaziciela WYMAGA WYDANIA TEGO DOKUMENTU”.

  Pytanie nr 1: Czy można na podstawie art. 348 KC zamiast „WYDANIA TEGO DOKUMENTU” wydać „dokumenty lub środki dające faktyczną władzę nad rzeczą”? Chyba nie, bo nie istnieje „kluczyk do weksla” (sam papier wartościowy jest „dokumentem dającym faktyczną władzę nad papierem wartościowym”!). Ergo art. 921 (12) KC to lex specialis do art. 348 KC.

  Pytanie nr 2: Czy można na podstawie art. 349 KC zamiast „WYDANIA TEGO DOKUMENTU” pozostawić papier wartościowy u poprzedniego właściciela? Innymi słowy, czy jeśli będę chciał kupić od Pana papier wartościowy na okaziciela, to czy do przeniesienia praw (art. 921 (12) KC) muszę go dotknąć choć na chwilę? Czy moglibyśmy – podobnie jak Paweł i Jan – uzgodnić sprzedaż weksla (tj. Pan przestał być właścicielem, a ja zacząłbym nim być) w taki sposób, że weksel nie ruszy się z Pańskiego portfela, bo jednocześnie umówilibyśmy się, że Pan mi go przechowa przez najbliższy rok (umowa przechowania). W takiej sytuacji nie dojdzie przecież do „WYDANIA DOKUMENTU”, więc (zgodnie z art. 921 (12) KC) nie dojdzie do „przeniesienia praw z dokumentu na okaziciela”. Wniosek z tego taki, że pomimo tego, że będzie Pan tylko przechowawcą , to i tak „prawa z dokumentu na okaziciela” będą przysługiwać Panu, a nie mnie, choć go od Pana kupiłem!

  Życzę spokojnej nocy,
  Bernard

 9. Po takie teoretyzowanie zapraszam na forum – http://forum.remitent.pl :)

Speak Your Mind

*