Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Weksel w języku angielskim

Użycie weksla w języku angielskim może być potrzebne w sytuacji, kiedy wystawca nie rozumie języka polskiego. Dobry zwyczaj nakazuje wówczas przygotować umowę w języku zrozumiyłem dla kontrahenta. Podobnie jak opisywałem to przy okazji weksla przygotowanego w języku niemieckim, sam weksel może być jednocześnie sporządzony w kilku językach.

Poniższe tłumaczenie jest przygotowane dla polskiej ustawy wekslowej opartej na prawie konwencyjnym. Należy jednak pamiętać, że w przypadku m. in. Wielkiej Brytanii oraz USA, nie maja w ich sprawach wekslowych zastosowania tej konwencji i stosuje się u nich tak zwane prawo anglosaskie. Przy przygotowywaniu weksla w języku angielskim do wykorzystania na terenie tamtych państw, należy zapoznać się z warunkami stawianymi przez miejscową ustawę wekslową.

Aby weksel podlegał pod polską ustawę wekslową i mógł być dochodzony przed polskim sądem, jego miejsce wystawienia oraz miejsce płatności powinno przypadać w naszym kraju. Weksel może być jednak wystawiony w języku obcym.

Jeśli wystawca na stałe mieszka, albo ma siedzibę za granicą, a chcemy się umówić na przyjęcie płatności w Polsce, możemy na wekslu określić domicyliata (osobę lub podmiot, któremu przedstawia się weksel do zapłaty, i który płaci za niego ze środków dostarczonych mu przez wystawcę), zamieszkałego (mającego siedzibę) w naszym kraju.

Przykład polskiego weksla wystawionego w języku angielskim

PROMISSORY NOTE
Warsaw, May 28, 2011
On July 15, 2011 I pay for this promissory note an amount of one thousand Złoty (1000 PLN) at the request of Fenicja Sp. z o. o.
Place of payment: Warsaw

Co oczywiście odpowiada polskiemu wekslowi:
WEKSEL
Warszawa, 28 maja 2011r.
Dnia 15 lipca 2011r. zapłacę za tn weksel na zlecenie Fenicja sp. z o.o.
sumę tysiąc złotych (1000PLN)
Płatny w Warszawie

Comments

 1. Łukasz says

  Pięknie napisane.

 2. @Łukasz, w każdym wekslu można znaleźć coś pięknego :-)

 3. Łukasz says

  Tak Leszku, ale jak Ty piszesz o wekslach to ta pięknoś się potęguje- gratuluje tematu.

 4. Może lepiej by było zamiast „I pay” napisać: „I promise to pay”? – jak na załączonym uroczym obrazku :) http://chestofbooks.com/finance/economics/Elementary-Economics/The-Statement-Explained.html

  Poza tym podzielę się jedną wskazówką praktyczną (dla osób, które stoją przed zadaniem wystawienia weksla w języku angielskim) – w sytuacji, gdy nie wiemy, jaki jest angielski odpowiednik jakiegoś specyficznego terminu z zakresu prawa wekslowego (zwłaszcza, gdy wystawiamy weksel z dodatkowymi klauzulami), warto sięgnąć do oryginalnego tekstu konwencji genewskiej, na której opiera się polskie prawo wekslowe (czyli de facto mamy angielskie tłumaczenie polskiej ustawy :)). Tekst konwencji, w tym angielski, jest w polskim Dzienniku Ustaw, a ten – dostępny w LEXie.

  Pozdrawiam
  DB

 5. @dr Dariusz Bucior
  >„I pay” napisać: „I promise to pay”?
  Ważne, aby było formalnie poprawnie, a jak jest ładniej językowo, to już każdy tłumacz niech pisze tak, jak uważa ;)

  >warto sięgnąć do oryginalnego tekstu konwencji genewskiej
  Słusznie. Tekst konwencji (PDF w formie skanów, po polsku, francusku i angielsku) zamieściłem tutaj.

 6. Właśnie nie jestem pewien, czy jest to wyłącznie kwestia estetyki czy też może gramatyki.. :) A myślę, że niekiedy usterki syntaktyczne mogą skutkować usterkami formalno-prawnymi prowadzącymi do nieważności weksla.

  Zresztą – czym my tu się zajmujemy kiedy gra Barca z MU… :)

 7. A jaka jest różnica pomiędzy Promissory Note a Bill Of Exchange w kwestii ważności w Polsce?

 8. Tłumaczem nie jestem, ale: w linkowanej powyżej konwencji można przeczytać, iż jest to konwencja w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych. Co jest w tym tekście przetłumaczone na angielski: Convention providing a uniform law of bills of exchange and promissory notes.

  Z czego można wyciągnąć wniosek, że b.o.e. to weksel trasowany, a promissory note, to weksel własny. Konsekwentnie jest to powtarzane w dalszych artykułach. I tak na przykład weksel trasowany powinien zawierać słowa „bill of exchange”, a weksel własny „promissory note”.

 9. BARDZO POMOCNA STRONA! Dzięki

Speak Your Mind

*