Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Weksel w spółce partnerskiej

Spółka partnerska jest spółką osobową, utworzoną i prowadzoną przez partnerów (wspólników) w celu wykonywania pod tą firmą wolnego zawodu.

Może być ona założona wyłącznie przez osoby wykonujące określony w KSH wolny zawód (adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego).

Oczywiście tak szacowne grono nie powinno uśpić naszej czujności i w uzasadnionych przypadkach powinniśmy wymagać od takich spółek, jako od naszych dłużników, wystawienia weksla. Zwłaszcza, że precyzyjne uzgadnianie warunków umów i przenoszenie ich na formę pisemną (do czego weksel nadaje się znakomicie) to domena ludzi kulturalnych :)

Sposób wystawienia weksla przez spółkę partnerską

W imieniu spółki weksel podpisują partnerzy, uprawnieni do jej reprezentowania, zgodnie z wpisem do KRS. Podpis powinien być złożony pod pieczątką firmową lub pod poprawnie napisaną firmą (tak zwaną „nazwą firmy”).

Odpowiedzialność partnerów (subsydiarna)

Za zobowiązania spółki partnerzy odpowiadają tak samo jak wspólnicy za zobowiązania spółki jawnej. Zatem w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku partnera.

Ponadto zawsze warto uzyskać na wekslu poręczenie partnerów za swoją spółkę, co – w razie kłopotów – umożliwi prowadzenie egzekucji wobec partnerów jeszcze przed bezskutecznością egzekucji wobec spółki.

Przykład treści weksla wystawionego przez spółkę partnerską i poręczonego przez partnerów

Katowice, 11 października 2011r.
Dnia 15 grudnia 2012r. zapłacimy
za ten weksel na rzecz Apolonii Małachowskiej
sumę piętnaście tysięcy złotych.
Płatny w Katowicach
Adam Kowalski /poręczyciel/ {podpis}
Jan Nowak /poręczyciel/ {podpis}
Sebastian Karpisz /poręczyciel/ {podpis}

Wystawca:
Adam Kowalski i partnerzy spółka lekarska spółka partnerska
Poznań, Pl. Grunwaldzki 1
{podpis partnerów uprawnionych do reprezentowania spółki}

Comments

  1. Wg mnie (byłego sędziego dyscyplinarnego) lepszym rozwiązaniem jest doniesienie do Okręgowej Izby Radców Prawnych na niesolidnego mecenasa. Zapłaci bardzo szybko.

    Ale weksel jeszcze nikomu nie zawadził :)

  2. @Karol: w potocznym odczuciu „ręka rękę myje”, ale jak masz inne doświadczenia, to bardzo dobrze :)

Speak Your Mind

*