Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Widzę, że nie lubicie przedstawiać weksli do zapłaty :)

Z tego co czytam w mailach, na blogowym forum oraz podczas wielu innych rozmów na tematy wekslowe, zauważam, że największą trudnością jest dla was przedstawienie weksla do zapłaty.

Jakoś tak nie macie odwagi pójść do wystawcy i poprosić go o zapłatę.

Wynika to z kilku przyczyn:

Weksel nie jest przez was używany jako cywilizowany dowód istnienia długu, jako coś normalnego, gdzie po nadejściu terminu płatności idzie się do dłużnika i otrzymuje zapłatę, prolonguje weksel, albo wykupuje stary weksel nowym wekslem.

Weksel dla was często jest „ostateczną ostatecznością”.

I już z góry wiecie, że nie będzie zapłacony, że wystawca jest już zupełnie nieuchwytny, albo wręcz boicie się, że wystawca zrobi wam, albo wekslowi krzywdę ;)

Mimo to istnieje kilka istotnych powodów, dla których powinno się przedstawiać weksel do zapłaty, i nie zastąpi tego wysłane pocztą „wezwanie do zapłaty”:

– wystawca ma zapłacić, zgodnie z podpisaną zazwyczaj treścią „za ten weksel” – wezwanie wysłane pocztą nie jest „tym wekslem”, zatem dlaczego wystawca miałby płacić?

– wystawca ma obowiązek zapłacić posiadaczowi weksla. W momencie otrzymania wezwania do zapłaty wysłanego pocztą, nie wie on, czy wzywający jest nadal (albo: czy w ogóle kiedykolwiek był) posiadaczem weksla.

– nawet wykazując dobrą wolę wystawcy, dla własnego bezpieczeństwa nie może on zapłacić za weksel bez natychmiastowego otrzymania go z powrotem. Niezbędne jest zatem spotkanie się obu stron, czemu właśnie służy procedura zwana przedstawieniem weksla do zapłaty.

Jak nie kontaktować się z wystawcą?

Jeśli przewidujesz, że nie będziesz miał ochoty przedstawiać weksel wystawcy, poszukiwać go gdzieś (itp.), problem ten możesz rozwiązać na etapie redagowania treści weksla.

Po pierwsze możesz ustanowić domicyliata, czyli osobę (lub podmiot), któremu weksel będzie przedstawiony do zapłaty. Wystawca będzie miał obowiązek zapewnić domicyliatowi środki na wykup weksla. Może być nim osoba, do której obie strony będą miały zaufanie (adwokat lub radca prawny, notariusz, wspólny kolega itp.).

Po drugie, możecie się umówić, że weksel będzie płatny w określonym miejscu, na przykład pod adresem siedziby remitenta. Wówczas wystawca w terminie płatności będzie musiał się udać po wykup weksla. Mimo jego nieobecności w umówionym miejscu i czasie, przedstawienie takie uważa się za skuteczne, uznaje się bowiem, że wystarczy sama możliwość zapoznania się wystawcy z wekslem, a nie fakt, czy z możliwości tej skorzystał.

Przedstawienie weksla do zapłaty jest ważniejsze od wezwania do zapłaty

W obecnym stanie prawnym wysyłanie wezwań do zapłaty nie jest konieczne. Jest jedynie zalecane z uwagi na art. 101kpc., zgodnie z którym pozwany w procesie może żądać zwrotu swoich kosztów, jeśli powód nie dał powodu do wytoczenia sprawy, a pozwany uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Tymi kosztami mogą być poniesiona przez pozwanego opłata za zarzuty, czy koszt jego pełnomocnika.

Uważam jednak, że samo przedstawienie weksla do zapłaty w wystarczający sposób daje podstawę do wytoczenia powództwa, bez konieczności osobnego wzywania dłużnika w formie pisemnej-pocztowej.

Kiedy dokonanie wezwania do zapłaty weksla jest wskazane?

W praktyce wekslowej wezwanie do wykupu weksla jest wskazane tylko w takiej sytuacji, kiedy wystawca w momencie wystawiania weksla nie wie kiedy, gdzie i ile ma zapłacić. Na przykład jest to weksel in blanco, bez daty płatności, płatny w siedzibie remitenta (np. banku). Wówczas należy go wcześniej poinformować, że weksel został uzupełniony i będzie przedstawiony do zapłaty w określonym miejscu i czasie. Bez tej wiedzy przedstawienia nie będzie można uznać za skuteczne, ponieważ wystawca nie miałby wówczas nawet teoretycznej możliwości zapoznania się z wekslem i zapłacenia za niego dobrowolnie.

Jeśli natomiast weksel in blanco nie ma ani ustanowionego domicyliata, ani nie ma określonego innego niż miejsce zamieszkania (siedziba) wystawcy miejsca płatności, wówczas wypełnienie weksla „z zaskoczenia” i udanie się do wystawcy z żądaniem zapłaty będzie poprawną procedurą. Aby uniknąć niespodzianek, wystawca powinien określić w umowie wekslowej określającej sposób wykorzystania weksla in blanco, że wierzyciel ma obowiązek poinformować go z wyprzedzeniem o wypełnieniu weksla i planach żądania zapłaty.

(o przedstawieniu weksla do zapłaty pisałem również tutaj).

Comments

 1. Marcin says

  Co jednak zrobić, gdy udajemy się do wystawcy weksla celem „Przedstawienie weksla do zapłaty” i nie zastajemy go. Jak udowodnić, że się było i „pocałowało klamkę”. Szczególnie jeśli mamy weksel in blanco.

  Jeśli nikogo nie zastaje, to czy poprawnym jest wysłanie wezwania do zapłaty?

 2. i nie zastajemy go

  Przedstawienie będzie skuteczne.

  Jak udowodnić, że się było i „pocałowało klamkę”

  Teoretycznie ciężar dowodu nieprzedstawienia weksla spoczywa na tym, kto się na ten fakt powołuje.

  Szczególnie jeśli mamy weksel in blanco.

  To znaczy? Z weksla in blanco nie można dochodzić roszczenia.

  Jeśli nikogo nie zastaje, to czy poprawnym jest wysłanie wezwania do zapłaty?

  Nie jest to, oczywiście, błędem, ale też nie jest obowiązkiem.

 3. @Marcin: Spisać protokół, że się było, chciało się przedstawić i że się nie zastało :) Jednak tak jak mówi Lech, ciężar dowodu nieprzedstawienia spoczywa na dłużniku wekslowym, a orzecznictwo sądowe przebąkuje o tym, że w zasadzie równoważne z przedstawieniem weksla jest jego złożenie w sądzie (inna sprawa, czy się z tym zgadzam, czy nie), ale szczerze czasem mam wrażenie, że wokół weksli krąży tyle mitów, że ludzie wszystko sobie komplikują – podczas gdy weksel to fajne, proste i skuteczne narzędzie prawne :)

 4. orzecznictwo sądowe przebąkuje o tym, że w zasadzie równoważne z przedstawieniem weksla jest jego złożenie w sądzie

  To dość kontrowersyjne orzeczenie, nie zgadzam się z nim.

  Jedyną jego zaletą jest po prostu „uproszczenie” konkretnej zagmatwanej sprawy, a potem orzeczenie zaczęło już żyć własnym życiem :) Ktoś nie przedstawił weksla własnego bez indosów, i sąd po prostu uznał, że wytoczenie powództwa było przedstawieniem, aby nie prowadzić do sytuacji, że powództwo jest oddalane, weksel następnie przedstawiany do zapłaty (przez pocałowanie klamki) i wytaczane jest nowe powództwo (tak przynajmniej ja sobie wyobrażam motywację sądu, może faktycznie była inna).

  Jednakże całościowe uznanie zasady, że pozwanie=przedstawienie prowadzi do absurdów dowodzących, że ogólnie zasada ta jest nielogiczna i niesłuszna.

  Na przykład – weksel płatny za okazaniem, wystawca ma płacić odsetki ustawowe, jeśli mimo przedstawienia weksla nie zapłaci. Odsetki nie wynikają z treści weksla, a z faktu, że dłużnik pozostaje w zwłoce. Ale w jakiej zwłoce może pozostawać dłużnik, jeśli weksel mu nie będzie przedstawiony do zapłaty, tylko zostanie wytoczone powództwo, o którym się dowie po 2 miesiącach?

  Albo weksel z indosami, z klauzulą b.p., indosanci odpowiadają po przedstawieniu weksla do zapłaty wystawcy w terminie płatności. Posiadacz nie przedstawia weksla, tylko pozywa. Też trudno uznać, że mamy tu do czynienia z poprawnym przedstawieniem weksla do zapłaty.

  Również uważam, że weksel do proste i przydatne narzędzie, a większość „problemów” wynika z tego, że strony przy wystawianiu weksla nie do końca się ze sobą porozumiały i nie użyły odpowiednich klauzul (tak jak właśnie klasyczny problem „gdzie przedstawić weksel do zapłaty”: – skoro to jest problem, niech z samego weksla będzie wyraźnie widać gdzie ma się z nim udać posiadacz), albo po prostu oczekiwały od weksla czegoś, czym nie jest (żalenie się na nieskuteczną egzekucję od niewypłacalnej osoby).

 5. Magdalena says

  Czy gdy przy wekslu własnym, określonym miejscem przedstawienia weksla jest siedziba remitenta, to miejsce płatności również musi być takie samo ? Czy też miejscem płatności może być siedziba wystawcy ?

 6. Przedstawienie weksla własnego płatnego w danym dniu wiąże się od razu z żądaniem zapłaty, zatem w tym przypadku miejsce przedstawienia oznacza miejsce zapłaty (a miejsce zapłaty – miejsce, gdzie weksel należy przedstawić).

 7. O ile mnie pamięć nie myli, to mój prawnik występował po nakaz zapłaty z weksla w sądzie właściwym miejscowo dla dłużnika chociaż na umowie pożyczki widniała moja miejscowość.

 8. @Potr: I co z tego, że widniała? I to w dodatku na umowie pożyczki, a z niej chyba nie dochodziłeś roszczenia? :)

 9. Dzięki bardzo. Jest Pan jak zwykle nieoceniony i zawsze można na Pana liczyć :)
  Pozwolę sobie jeszcze na jedno pytanie – a gdy jest to weksel za okazaniem ?

 10. @Weksel płatny za okazaniem w tej materii nie różni się od weksla płatnego w danym dniu. W określonym dniu (na wekslu – w wekslu datowanym, w dowolnym dniu w ciągu roku od dnia wystawienia – w wekslu płatnym za okazaniem) posiadacz ma prawo przyjść w miejsce płatności weksla, zażądać zapłaty i ją otrzymać.

  Różnica może być w wekslu płatnym w pewien czas po okazaniu – wówczas mamy dwa przedstawienia – jedno w celu położenia wizy, drugie, w innym już czasie, w celu otrzymania zapłaty. Jeśli miejscem płatności nie byłaby siedziba wystawcy, tylko na przykład siedziba remitenta, to można by dać tylko praktyczną radę taką, że po wizę należy się udać w każde miejsce, w którym można by skutecznie zastać wystawcę, zwłaszcza w miejsce jego zamieszkania lub siedziby. Wszystko zależy jednak od konkretnej sytuacji, a przede wszystkim od tego, na co strony się umawiały, konstruując taki, a nie winny weksel.

 11. Witam,

  Zastanawiałem się ostatnio nad następującym problemem. Wzywam dłużnika do zapłaty za weksel in blanco, jednocześnie informując dłużnika o wypełnieniu weksla. Informuję między innymi, że miejscem płatności jest siedziba wierzyciela (miasto, adres). Kwota 1 mln zł.

  Takie wezwanie narusza moim zdaniem art 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który nakazuje płatności kwot pow 15 tys Euro dokonywać na rachunek bankowy.

  To by oznaczało, że wypełnienie weksla miejscem płatności (miasto adres siedziby wierzyciela) oznacza, że wzywam do zapłaty niezgodnie z prawem (brzmi absurdalnie). To mógłby być zarzut wekslowy. Czyli w zasadzie nie powinienem wzywać nigdzie indziej niż tylko w banku (?)

  Co prawda art 22 uosdg jest lex imperfectae (nie ma sankcji) ale normę kształtuje.

  To jest wniosek z tezy, że miejsce płatności jest miejscem przedstawienia do zapłaty

  Pozdrawiam

 12. @Krzysztof: (imho) zapis o miejscu płatności weksla jako siedzibie wierzyciela nie narusza przepisów nakazujących realizację płatności za pomocą przelewu bankowego.

  Po pierwsze: wskazanie banku jako miejsca płatności weksla in blanco (ustanowienie banku jako domicyliata) jest możliwe tylko wówczas, jeśli możliwość taka wynika z zawartego porozumienia wekslowego określającego zasady wypełnienia weksla in blanco. Klauzula domicylu nie jest bowiem obowiązkowym elementem weksla i jej wpisanie nie może wynikać z dorozumianych ustaleń występujących przy wręczaniu weksla in blanco. Jeśli zatem nie masz uprawnienia do ustanowienia domicylu, względnie domicyl nie był wpisany przez samego wystawcę weksla in blanco, to Ty jako posiadacz takiego weksla nie możesz samodzielnie go domicylować.

  Po drugie: fakt wpisania w wekslu na sumę 1 mln zł miejsca płatności – siedziba wierzyciela (czy nawet: wsytawcy etc.) nie oznacza od razu, że zapisy wspomnianej ustawy zostały naruszone. 1. Wystawca może spotkać się z posiadaczem weksla w miejscu płatności i tam podjąć deczyzję, czy dokonuje płatności gotówką, z naruszeniem warunków ustawy, czy też płatność zostanie zrealizowana za pomocą przelewu. W dobie dostępu do banku przez laptopy, czy telefony komórkowe, nie stanowi to żadnego problemu. 2. Posiadacz weksla może zlecić odbiór sumy wekslowej na podstawie indosu do inkasa przez osobę, która nie podlega obowiązkowi wynikającemu z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

  Po trzecie: brak lub nieprawidłowe przedstawienie weksla do zapłaty nie skutkuje brakiem konieczności zapłaty. Wręcz przeciwnie, art. 42 zezwala wówczas na złożenie sumy wekslowej do depozytu sądowego. Jednakże ogólnie nie uważam, aby fizyczne (nie-bankowe) miejsce płatności weksla w jakikolwiek sposób kłóciło się z obowiązkiem dokonywania płatności przy użyciu rachunku bankowego. Jedno drugiego po prostu nie wyklucza.

 13. Jestem pod wrażeniem profesjonalnego podejścia do tematu, dziękuję.
  Ciekawe wnioski można wywieść z lektury komentarzy i orzecznictwa do art 454 kc.,
  np.
  III CZP 81/01
  W razie przelewu wierzytelności pieniężnej dłużnik powinien dokonać zapłaty, jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone, w miejscu zamieszkania lub w siedzibie (siedzibie przedsiębiorstwa) nabywcy wierzytelności w chwili spełnienia świadczenia. Samo wskazanie dłużnikowi przez wierzyciela rachunku bankowego, na który ma zapłacić, nie rozstrzyga o miejscu spełnienia świadczenia.

  pozdrawiam

 14. Nie jestem pewien, czy art. 454kc ma rzeczywiście tak istotne znaczenie w przypadku weksla. Przede wszystkim cytowane orzeczenie odnosi się do przelewu, tymczasem weksel zbywamy zwykle na drodze indosu. Po drugie w wekslu miejsce płatności jest zwykle oznaczone, jeśli nie co do adresu, to przynajmniej co do miasta. Nawet jeśli z treści weksla mamy wątpliwości, gdzie powinna być dokonana zapłata, to należy pamiętać, iż z właściwości tego zobowiązania wynika, iż weksel powinien być przedstawiony dłużnikowi – w jego miejscu zamieszkania lub siedzibie.

 15. Witam,

  Spotkałem się z opinią, że jako miejsce płatności weksla można podać numer rachunku bankowego (zamiast „płatne w Warszawie” na wekslu zapisuje się „płatne na rachunek „. Czy takie zapis jest poprawny? Jeśli tak, to w jaki sposób określa się wtedy miejsce okazania weksla?

 16. @Lomion, taki zapis nie jest poprawny. Po pierwsze, wyłącza on wówczas obiegowość weksla (nikt nie kupi weksla płatnego na rachunek remitenta, a nie jego), po drugie weksel taki i tak trzeba przedstawić do zapłaty wystawcy, i nie powinien on dokonywać płatności bez jednoczesnego zwrotu mu weksla, a przy przedstawieniu weksla wystawca może zaspokoić posiadacza w innej formie płatności, albo płacąc mu na inny rachunek.

 17. Witam,

  W deklaracji do weksla in blanco nie została oznaczona data wystawienia weksla, ani miejsce płatności.

  W związku z tym mam pytania:
  1. czy jako datę wystawienia weksla można wskazać datę zawarcia umowy o współpracy, którą weksel miał zabezpieczać i w której weksel i deklaracja są wymienione jako załączniki?
  2. czy jako miejsce płatności można podać siedzibę remitenta (miejscowość) i w wezwaniu do wykupienia weksla podać, że weksel jest dostępny do wglądu w siedzibie remitenta?

  Spotkałam się ze stanowiskiem, że generalnie uzupełnienie weksla in blanco może dotyczyć tych elementów, które nie zostały wpisane przez wystawcę.

  Czy, w przypadku, gdy możliwe jest podanie jako miejsca płatności siedziby remitenta, a zostanie udzielone pełnomocnictwo do wypełnienia weksla prawnikowi z innej miejscowości niż siedziba remitenta, prawnik powinien w wezwaniu do wykupu weksla podać, że weksel jest do wglądu w siedzibie remitenta i dostarczyć wypełniony weksel remitentowi (czyli swojemu mocodawcy), tak aby ten mógł przedstawić weksel do wykupu wystawcy w dniu płatności?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam

 18. Ad. 1. Jako datę wystawienia weksla należy wskazać właśnie datę wystawienia weksla, czyli datę jego wręczenia remitentowi

  Ad. 2. Jeśli strony nie ustaliły wyraźnie jakiegoś miejsca na zapłatę weksla, wówczas należy uznać, że miejscem płatności weksla może być tylko siedziba (miejsce zamieszkania) wystawcy. Nie można kazać wystawcy szukać gdzieś weksla w celu zapłaty za niego.

  W przypadku miejsca płatności-siedziby remitenta miejscem tym powinna być właśnie siedziba remitenta, a nie siedziba prawnika remitenta.

 19. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Proszę jeszcze o wyjaśnienie dwóch kwestii:

  1. czy w przypadku nieoznaczenia miejsca płatności w deklaracji wekslowej remitent może miejsce płatności wpisać w wekslu, czy to będzie błąd.

  2. czy jeżeli miejsce wystawienia weksla to siedziba remitenta, to czy można przyjąć, że również miejsce płatności to siedziba remitenta (prawnik naszj firmy twierdzi, że tak i powołuje się na art. 102 prawa wekslowego).

  Pozdrawiam

 20. 1. Jeśli tym miejscem płatności będzie siedziba wystawcy, to nie będzie to błąd.

  2. Prawdą jest, że „W braku osobnego oznaczenia, miejsce wystawienia weksla uważa się za miejsce płatności”, dotyczy to jednak weksli zupełnych, gdzie wystawca świadomie tego elementu nie uzupełnił. Inaczej w wekslu in blanco, który powinien zostać uzupełniony zgodnie z umową, a jeśli z umowy nie wynika, że miejscem płatności będzie siedziba remitenta, to nie można zakładać, że strony się umówiły na zapłatę w innym miejscu, niż po przedstawieniu weksla w siedzibie wystawcy. Poza tym poprzez „miejsce wystawienia” używa się zwykle określeń typu „miasto”, a nie konkretny adres, więc trudno z tego wywodzić taki skutek, że weksel ma być płatny konkretnie u remitenta (no i co z sytuacją, kiedy wystawca i remitent są w tym samym mieście?)

 21. [komentarz usunięty na prośbę autora]

 22. Panie Mariuszu, przeczytałem, ale nie wiem kto komu jest coś winien. Jeśli twierdzi Pan, że:

  Podpisałem umowe inwestycji oraz weksel na jego osobę.

  To oznacza, że jest Pan dłużnikiem Karola?
  Opis bardzo chaotyczny.
  Proszę opisać sprawę na forum (http://forum.remitent.pl), tu nie ma co jej ciągnąć :)

 23. Witam,
  byłbym wdzięczny za uzyskanie odpowiedzi na następujące pytanie:
  Jestem posiadaczem weksla in blanco (jako remitent). W myśl deklaracji wekslowej „X ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swojego uznania. Na 7 dni przed terminem płatności X zobowiązany jest powiadomić Y listem poleconym o wypełnieniu weksla.”
  1. Pytanie brzmi od kiedy liczyć upływ 7 dniowego terminu? Tzn. czy nadaje list polecony, a do wystawcy jadę z wekslem 7 dni później i przedstawiam do wykupu (niezależnie kiedy odebrał), czy dopiero 7 dni od chwili kiedy polecony został odebrany?
  2. A jeśli ta druga opcja, to skąd mam wiedzieć, jak określić termin płatności skoro nie wiem kiedy odbierze? Czy wtedy, jako termin płatności muszę określić datę odległą tj. min. 24 dni od wysłania listu poleconego (3 dni tj. obrót pocztowy + 14 dni tj. ostatni termin w którym może odebrać od pierwszego awizowania + 7 dni tj. termin z deklaracji wekslowej)?
  Dodam, że b. zależy mi na szybkim uruchomieniu weksla bo wystawca pozbywa się majątku.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam.

 24. @Edku, to już pytanie do Ciebie i do wystawcy, jak się umawialiście. Nikt lepiej od Was tego wiedzieć nie może ;) Odnosząc się do suchych zapisów waszej umowy, uznałbym, że „powiadomienie listem poleconym” jest skuteczne wówczas, jak druga strona list odebrała, lub mogła odebrać.

  A jeśli ta druga opcja, to skąd mam wiedzieć, jak określić termin płatności skoro nie wiem kiedy odbierze?

  Dobre pytanie. W sam raz do zadania przed podpisaniem umowy :)

 25. Witam Panie Mariuszu,
  wysłałam do wystawcy zawiadomienie o terminie przedstawienia weksla do wykupu w jego siedzibie.
  Odpisał, że w tym dniu mu akurat nie pasuje być w biurze i żeby wskazać mu inny termin.
  Czy on w ogóle ma prawo decydować o terminie przedstawienia?
  Czy mogę pojechać do jego siedziby w terminie przeze mnie wskazanym, a jak pocałuję klamkę to uznać, że przedstawienie było skuteczne?
  Zawiadomienie zrobiłam zgodnie z umową wekslową.
  Dziękuję

 26. Panie Lechu oczywiście :)
  przepraszam za pomyłkę
  pozdrawiam

 27. Termin przedstawienia weksla do zapłaty należy do wyboru posiadacza tylko wówczas, jeśli jest to weksel płatny za okazaniem. W przeciwnym przypadku posiadacz musi zastosować się do terminu zapłaty który został określony przez wystawcę w momencie wystawiania weksla, przy czym termin ten nie może być potem jednostronnie zmieniany przez wystawcę, więc wiąże i jego. Z drugiej strony, jeśli wystawca rzeczywiście chce zapłacić w innym terminie, to chyba lepiej zrobić tak, aby zapłacił dobrowolnie?

 28. Panie Lechu,

  mam pytanie które dotyczy weksla in blanco co do którego strony zawarły porozumienie wekslowe które upoważnia remitenta do uzupełnienia weksla poprzez wpisanie według swego uznania elementów takich jak miejsce wystawienie, data wystawienia, data płatności i miejsce płatności.

  Czy w takiej sytuacji remitent może wpisać jako miejsce płatności – miejscowość gdzie ma siedzibę i swój adres ?

  Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam

 29. @Piotr – myślę, że może, skoro strony uznały, że remitent może wpisać to „wedle swego uznania”. Ciekawi mnie zapis o dowolnym wpisaniu miejsca, czy daty wystawienia (które są przecież znane w momencie wystawiania i nie mogą się zmienić, powinny być zatem od razu wpisane na wekslu) – kładę to jednak na karb niewiedzy prawnej stron.

 30. Uprzejmie dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam
  Piotrek

 31. Witam, mam pytanie udzieliłem znajomemu pożyczki zabezpieczyłem pożyczkę WEKSLEM WŁASNYM BEZ PROTESTU z datą wymagalności na dzień 28.08.2014 sam znalazłem się w sytuacji że potrzebuje gotówki a mój znajomy zapowiedział że nie będzie w stanie mi spłacić od razu tylko w transzach, czy istnieje możliwość sprzedania takiego weksla (cesja przeniesienia zobowiązania ) proszę o poradę , z góry dziękuje i pozdrawiam

  weksel jest wystawiony na kwotę 20000 zł

 32. @Rafał: weksel taki można sprzedać, jak każdą wierzytelność, na pewno przez cesję, może przez indos. Jeśli zatem znajdziesz kogoś, kto kupi wierzytelność osoby nie mogącej jej spłacić, to możesz taką transakcję zawrzeć. Z doświadczenia powiem jednak, że trudno ci będzie znaleźć chętnego na taki zakup i jeszcze za dobrą cenę.

 33. Dziękuje za odpowiedź, jeżeli chodzi o cenę to sprzedam za 50% wartości ponieważ potrzebuje wycofać część pieniędzy

 34. Witam,
  Jestem w posiadaniu weksla w którym miejsce płatności zostało oznaczone w następujący sposób: weksel będzie płatny w (nazwa banku wraz ze wskazaniem oddziału), nr rachunku: XX XXXX XXXX…, rozumiem, że w tym przypadku bank jest domicyliatem. Jak technicznie wygląda przedstawienie takiego weksla do zapłaty? powinienem go przedstawić w banku, a bank powinien wezwać wystawcę do zapłaty?
  z góry dziękuje za pomoc
  pozdrawiam

 35. @Mateusz – tak to powinno wyglądać. Oczywiście operacja ma sens, jeśli jest to bank (rachunek) wystawcy, a nie remitenta. W sprawie praktycznej „jak” poszukaj w banku usługi „inkaso weksla” (niekoniecznie musi to być bank, który jest podany na wekslu – usługa może być dokonana przez dowolny inny bank świadczący taką usługę, który przesyła weksel i żądanie zapłaty do stosownej placówki innego banku).

 36. Nr rachunku to nr remitenta, weksel i deklaracja została przygotowana przez handlowaca, w opinii którego wpisanie jako miejsca płatności oddziału banku oraz wskazanie nr rachunku remitenta na rzecz, którego ma nastąpić zapłata ułatwi sprawę.

 37. No to ja nie wiem – trzeba się spytać tego handlowca jakim cudem bank remitenta miałby płacić za weksel wystawcy.

 38. A może po prostu handlowiec nie rozróżnia domicyliata od formy płatności („na rachunek remitenta”), gdzie tej drugiej na wekslu się nie umieszcza, bo to, jak wystawca zapłaci za weksel, to jest jego wybór.

 39. To co w takim razie wypadłoby zrobić? bo rozumiem, że zapis „weksel będzie płatny w (nazwa banku wraz ze wskazaniem oddziału), nr rachunku: XX XXXX XXXX…” to jest domicyl?

 40. Wypadałoby przedstawić weksel w banku (posiadaczem przecież mógł być już ktoś inny nie wiedzący, że wystawca podał bank, w którym nie ma konta), a potem dochodzić zapłaty przed sądem. W praktyce często stosuje się w takich wadliwych wekslach zabieg wytaczania powództwa bez przedstawienia do zapłaty. Ryzyko takie, że powód podniesie zarzut, że roszczenie jest przedwczesne, a jednocześnie nie będzie można zastosować linii orzecznictwa, że „otrzymanie pozwu zastępuje przedstawienie weksla”, ponieważ w tym przypadku to nie wystawcy, a bankowi trzeba weksel przedstawić, a banku przecież nie pozywamy :)

 41. Zapis o którym pisałem znajduje się w deklaracji wekslowej. Weksel sam w sobie jest pusty i wymaga uzupełnienia o miejsce płatności, wskazanie domicyliata itd. Czy w takiej sytuacji można zrobić coś żeby nie narazić się na zarzut przedwczesności powództwa?

 42. W takim przypadku radzę nie wypełniać weksla domicyliatem, a samo przedstawienie dokonać w tradycyjny sposób – wystawcy.

 43. Panie Lechu,

  W drodze indosu weszliśmy w posiadanie (firma A) od jego dotychczasowego posiadacza (firma B, która także weszła w posiadanie od firmy X) wypełniony w 2014 weksel własny (wcześniej in blanco) z wystawienia firmy C, z datą wystawienia weksla 12.04.2013, płatny (po wypełnieniu) dnia 3 marca 2014 w Poznaniu.
  Deklaracja wekslowa określa miejsce płatności Swarzędz.
  Firma B wyzywała już w 2014 roku firmę C do wykupu weksla. Nieskutecznie. Aktualnie firma A ponownie chce to zrobić będąc nowym posiadaczem weksla.

  Czy w wezwaniu do wykupu sporządzonym przez firmę A mogę podać miejsce płatności – rachunek bankowy firmy A w Warszawie? Czy muszę jechać do Poznania i przekroczyć próg firmy C – zobowiązanego z weksla celem przedstawienia weksla do wykupu osobiście?

 44. @karol – domicylowanie weksla własnym rachunkiem bankowym (posiadacza) jest bez sensu – przecież bank posiadacza nie będzie płacił za weksel. Co takiego jest we Swarzędzu, że wystawca kazał tam pojawić się w celu otrzymania zapłaty? Bo jeśli na wekslu jest miejsce płatności Swarzędz, to weksel przedstawiamy w Swarzędzu… A w praktyce dzwonimy do wystawcy i pytamy się czy i gdzie chce zapłacić za weksel, a jak nie, to kierujemy sprawę do sądu. W razie potrzeby dalszej dyskusji załóż wątek na forum (http://forum.remitent.pl)

 45. Nie zrozumiał mnie Pan.
  Napisałem, że płatny jest Poznaniu, tak jest wypełnione w wekslu. Natomiast miejsce płatności określone w deklaracji wekslowej jest wskazane jako Swarzędz, bowiem tam mieści się siedziba pierwszego posiadacza – firmy X, której wierzytelność weksel zabezpieczał (o czym mówi deklaracja). X wzywał jeden raz firmę C do zapłaty weksla. Potem nastąpił pierwszy indos na firmę B, a następnie drugi indos na firmę A.

  Swarzędz pomińmy bo zdaje się, nie ma znaczenia w tej sytuacji. Pytam czy muszę jechać do Poznania aby osobiście przedstawić weksel dłużnikowi wekslowemu-wystawcy, którego siedziba mieści się w Poznaniu, czy wystarczy jeśli wyślę wezwanie do zapłaty weksla i wskażę w nim rachunek firmy A mieszczący się w Warszawie, na który suma wekslowa ma wpłynąć, jako prawny dowód przedstawienia weksla? (Załączę kopie weksla i deklaracji poświadczone za zgodność przez prawnika naszej firmy).

  Firma X wzywała dłużnika wekslowego do zapłaty już w marcu lub kwietniu 2014. Ma to jakieś przełożenie na pozycję firmy A?

 46. Proszę o przeczytanie ostatniego zdania z mojej poprzedniej odpowiedzi.

 47. Panie Lechu,

  Co w sytuacji gdy w deklaracji do wekslu in blanco (zamieszczonej w treści umowy pożyczki) mam zapis, że „Pożyczkodawca ma prawo opatrzyć weksel datą oraz miejscem płatności, oraz uzupełnić o inne klauzule wedle własnego uznania”.
  Chciałbym aby weksel własny był do przedstawienia do zapłaty w miejscu mojego zamieszkania (wierzyciela) – czy mogę wpisać miejscowość i mój adres jako miejsce płatności. Miejsce zamieszkania dłużnika i wierzyciela jest ta sama miejscowość. Czy mogę też dopisać klauzulę bez protestu ?

 48. Jak wynika z umowy, weksel może być uzupełniony miejscem płatności, można zatem wpisać adres wierzyciela.

 49. Rozumiem, że wówczas gdy po wpisaniu na wekslu mojego adresu zamieszkania jako miejsca płatności tj. miejscowość, ulica – w wezwaniu do wykupu również wskażę, mój adres jako miejsce gdzie można się zapoznać z wekslem i w efekcie będzie do okazania u mnie pod wskazanym na wekslu adresem ?

 50. @MAJKEL – tak.

 51. Dziękuję Panie Lechu :)

  To już ostatnie pytanie bym był całkowicie spokojny czy dobrze wypełniłem weksel:

  Umowa pożyczki zawarta 12 marca 2014 r. w Krakowie na 100.000 zł zwrot pożyczki do 12 czerwca 2014 r.

  Zapis w umowie pożyczki o znaczeniu deklaracji:
  Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do uzupełnienia weksla w razie opóźnienia w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Pożyczkodawcy na podstawie niniejszej umowy. W takim wypadku Pożyczkodawca może w każdym czasie uzupełnić weksel sumą odpowiadającą kwocie zobowiązań Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy wynikających z niniejszej umowy wraz z należnymi odsetkami. Pożyczkodawca ma prawo opatrzyć weksel datą oraz miejscem płatności, a także uzupełnić o inne klauzule wedle własnego uznania. O uzupełnieniu weksla Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę listem poleconym wysłanym na co najmniej 7 dni przed terminem płatności weksla.

  Weksel całkowicie czysty, na zlecenie – poza imieniem nazwiskiem dokładnym adresem Kraków ul Królewska 8 i numerem pesel dłużnika – zamierzam uzupełnić w sposób następujący:

  Wpisuję datę wystawienia wekslu – odpowiadającą dacie zawarcia umowy kwotę cyframi (należność główna pozostała do zapłaty + odsetki)
  Datę płatności, klauzulę bez protestu, rodzaj wekslu – własny
  na zlecenie – imię i nazwisko wierzyciela
  Płatny: adres wierzyciela

  i w efekcie wygląda to tak:

  Kraków, dnia 12 marca 2014 r. Na 79.812,32 zł
  Dnia 08 lipca 2016 r. zapłacę bez protestu za ten własny
  weksel na zlecenie Jana Kowalskiego
  sumę siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych trzydzieści dwa grosze
  Płatny w Krakowie Krzysztof Nowak
  ul. Ostania 12 A ul. Królewska 8
  30-041 Kraków
  PESEL …………….

 52. W nawiązaniu do poprzedniego posta w którym końcówka weksla została przez system scalona

  Na dole wekslu oczywiście po lewej stronie jest:

  Płatny w Krakowie
  ul. Ostania 12 A

  A po prawej:

  Podpis dłużnika
  Krzysztof Nowak
  ul. Królewska 8
  30-041 Kraków
  PESEL

 53. Mam takie pytanie:
  Jeżeli wezwaliśmy do wykupu weksla w imieniu Wierzyciela podstawowego to czy teraz mogę robić INDOS? Weksel własny zupełny.
  I czy w takiej sytuacji mam wysyłać zawiadomienie o INDOSIE i ponowne wezwanie do zapłaty?

 54. @Jasiu – nie da się zrobić indosu po terminie płatności weksla.

 55. Z dłużnikiem zawarta była pożyczka w dniu 02,02,2016 r, weksel został wystawiony z data 2016-02-02 z data płatności w ciagu 2 tygodni. Klient przestał płacić, więc wezwaliśmy go do wykupu weksla w kwietniu 2017 roku, potem wnieśliśmy powództwo w trybie nakazowym. Klient wynajął sobie prawnika a ten napisał, że weksel jest przeterminowany, gdyż minął już rok od jego wystawienia, sąd rejonowy oddalił nasz pozew. czy możemy jeszcze cos zrobić?

 56. @Iza, wnieść apelację, bo zarzut niesłuszny, a sąd dał się nabrać pewnie na piękne, ale gołosłowne słowa prawnika powoda. Termin przedawnienia weksla własnego wobec wystawcy wynosi 3 lata od daty płatności.

 57. Witam, mój mąż podpisał weksel in blanco.. bez żadnych dodatkowych deklaracji. Współpracował z pewną firmą, przez jakiś czas brał towar naliczał marżę i sprzedawał. Współpraca zakończyła się w 2016r, mąż zapomniał o wekslu. Wszystko było ok i nagle dostajemy zawiadomienie od urzędu skarbowego właściwego dla posiadacza weksla, że mamy mu spłacić 30tyś plus odsetki. Posiadacz weksla stwierdził po pół roku, że za tanio sprzedawał mężowi towar. Czy jest szansa się z tego wybronic? Dlaczego urzad skarbowy? Nie bylo wezwania do zaplaty ani nic takiego. Mąż tam dzwonił i wiemy tylko tyle ze chodzi o ten właśnie weksel. Bede bardzo wdzieczna za odpowiedź bo nie wiemy co robić.

 58. @Kamila – ja też nie wiem, musiałbym się zapoznać ze sprawą, zaczynając od tego, co dostaliście z US. Jeśli potrzebujesz pomocy w tej sprawie, zapraszam do zapoznania się z: http://www.remitent.pl/potrzebuje-porady-w-sprawie-wekslowej-czy-moge-ja-otrzymac-bezplatnie

 59. Witam,
  Czy jesli jestem właścicielem weksla inblanco, takie wezwanie wystarczy jako informacja o wypełnieniu tego weksla ? Czy jeśli podam termin i adres powinienem podać np godziny?
  Co jeśli przesiedzę cały dzień w domu a dłużnik powie że był i mnie nie zastał ?
  Dziękuję

 60. @obi – nie wiem, nie znam twojej sprawy. Jeśli oczekujesz pomocy, zadaj pytanie na forum i zamieść skan weksla i umowy wekslowej (http://forum.remitent.pl)

 61. Katarzyna says

  A co w sytuacji, w której strony wpisują w weksel płatność za okazaniem w terminie 7 dni i konkretne miejsce.
  Ale w między czasie strony spotykają się wielokrotnie i umawiają nawet na spotkanie celem omówienia dalszego spłacania zaległości. I na tym spotkaniu zostaje okazany weksel i dłużnik przyjmuje do wiadomości. Co więcej, później odbywają się Zgromadzenia Wspólników, gdzie temu dłużnikowi (co inąd wspólnikowi tej spółki) zostają przedstawione wezwania do zapłaty i wspólnik mówi tylko, że przedstawi propozycję spłaty. I po tym cisza.
  Problem jest taki, że w wekslu jest wpisane płatny w miejscowości XYZ, a okazanie i dalsze Zgromadzenia były w miejscowości ABC.

 62. @Katarzyna – weksel płatny „za okazaniem w terminie 7 dni” jest wekslem nieważnym, jako że zawiera dwa terminy płatności („za okazaniem” oraz „w terminie 7 dni”).

Speak Your Mind

*