Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Afery prawa – afery weksli?

Ostatnio na forum jeden z uczestników podał linka do strony aferyprawa.pl, a konkretnie tutaj gdzie została opisana sytuacja rzekomo nieuczciwego wykorzystania weksla in blanco.

Co do zasady sytuacja, kiedy ktoś oszuka dłużnika i wykorzysta jego nieprawidłowo wystawiony weksel in blanco, ponieważ ten nie potrafi prawidłowo się zabezpieczyć nie należą do rzadkości.
Jednakże portal AferyPrawa oprócz opisu niewiedzy dłużnika, daje przykład ignorancji samego portalu. W artykule jest błąd na błędzie.

Ale od początku.

Artykuł ilustruje wypełniony weksel, który jest przedmiotem sporu. Wygląda on następująco:


a więc jego treść jest następująca:

Warszawa, dnia 01 grudnia 1998r. Na 341.391,52
Dnia 6 kwietnia 2001r. zapłacę bez protestu za ten sola
weksel na zlecenie Agroleasing sp. z o.o. sumę
trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt
jeden i 52/100 zł
Płatny w Warszawie {podpis}

Widać zatem, że jest to poprawny weksel własny, wystawiony na blankiecie urzędowym z uiszczoną opłatą skarbową 1zł. W momencie jego podpisywania weksel był wekslem in blanco.

Wygląda na to, że został on uzupełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem, stąd spór, AferyPrawa opisały jednak całą sprawę wykazując całkowity brak znajomości prawa i praktyki wekslowej.

Czy można wystawić weksel na kwotę wyższą niż uiszczona opłata skarbowa?

Leasigodawca na 3 tygodnie przed terminem oddania samochodu wysłał za pośrednictwem kancelarii adwokackiej do Tomasza K. pismo o wykupienie weksla WARTOŚCI 1 ZŁ – KTÓRY MOŻNA WYPEŁNIĆ DO MAKSYMALNEJ KWOTY 1000 ZŁ – NA KTÓRYM ZOSTAŁA WPISANA KWOTA 341 tys. zł ( trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych).

NIEPRAWDA – informacja na starych blankietach urzędowych „do kwoty XXXXzł” oznacza tylko, do jakiej kwoty została uiszczona opłata skarbowa. Ponieważ nie jest ona, zgodnie z prawem wekslowym, obowiązkowym elementem weksla, przeto wystawienie weksla na kwotę wyższą niż zapłacony podatek jest możliwe.

Wystawca nie wypełniał weksla

Wystawcą weksla in blanco był Tomasz K., ale weksel wypełnił Jerzy S. – Prezes firmy AGROLEASING. Po niezgodnym z prawem wekslowym wypełnieniu weksla, firma wprowadziła go do obrotu prawnego i księgowego.

Jest to oczywiste i nie ma w tym nic dziwnego. Weksel in blanco wypełnia wierzyciel. Dziwnym byłoby, gdybyśmy chcieli, aby to sam dłużnik wypełniał na siebie podpisany wcześniej weksel in blanco w sytuacji, kiedy nie chce dobrowolnie spłacić należności.

Weksel kontrolowany… weksel kontrolowany

W tym wypadku wprowadzona na wekslu kwota przez nikogo nie była kontrolowana i weryfikowana mimo że ustawodawca mówi o zawarciu na wekslu informacji (weksel własny):

* nazwę” weksel” w samym teksie dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
* przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
* oznaczenie terminu płatności;
* oznaczenie miejsca płatności;
* nazwiska osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zaplata ma być dokonana;
* oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;
* podpis wystawcy weksla;
* ze wskazaniem, że nie będzie weksel uznany jeżeli… brak jednej z cech, wskazanych…. jak wyżej

Ustawodawca nie nakazał „kontrolowania” czy „weryfikowania” kwoty wpisanej na wekslu. A czemu miało służyć wymienienie obowiązkowych elementów weksla? Nie wiem. Pewnie chodziło o zamaskowanie napisanej bzdury zdaniami pozornie prawdziwymi, choć nie związanymi z tematem.

Należy zaznaczyć, że Tomasz K. nie wskazał daty wystawienia, miejsca wystawienia weksla ,a jedynie miejscowość (miejsce, a miejscowość to dwa różne określenia). Do wystawionego weksla na blankiecie urzędowym o nominale 1zł.- uiszczono opłatę skarbowa o nominale 4 zł.-. (co też nie jest zgodne z prawem wekslowym i normalną procedurą). Wartość opłaty skarbowej wynosi 1% – czyli maksymalna kwota opłaty do zapłacenia z weksla o wartości pięć złotych mogła wynieść 5000 zł.-, a mimo to dokonano wpisu na kwotę 341 tys. zł.-

Krótki fragment, a błąd na błędzie:
1. Miejsce wystawienia weksla to właśnie miejscowość.
2. To, że Tomasz K. czegoś nie wpisał, mało mnie interesuje. Jeśli nie wpisał, mógł, a właściwie musiał to uzupełnić wierzyciel.
3. Jak najbardziej można (było) uzupełnić opłatę skarbową urzędowego blankietu znakami skarbowymi.
4. Opłata skarbowa nie wynosiła 1%, tylko 0,1% sumy wekslowej
5. Suma weksla z opłatą skarbową 5zł może być wyższa niż 5000zł.

Dalej następują dwa akapity, w których mieszane są tak podstawowe pojęcia i zasady, aż trudno logicznie coś na to odpisać.

Przykładem takiego przekłamania może być sugestia, iż:

Zaznaczyć należy, że odmowa przyjęcia lub zapłaty powinna być stwierdzona aktem publicznym (protest z powodu nieprzyjęcia lub niezapłacenia)

Co formalnie jest prawdą, ale zupełnie nieprzystającą do naszego przypadku, ponieważ protestu nie dokonuje się jeśli chcemy dochodzić roszczenia tylko od wystawcy weksla własnego.

……”URZĘDOWY BLANKIET WEKSLOWY DO SUMY WEKSLOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000 zł.-a wpisano 341.391,52zl.- czyli przekroczono dopuszczalną kwotę 340 razy !!!

Widać, że A.P. stosują metodę „kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą”.

TRASAT WEKSLA – Jerzy S. AGROLEASING Sp z o. o

Guzik prawda. To nie jest weksel trasowany, tylko weksel własny. Ponadto na wekslu nie ma takiego podmiotu jak „Jerzy S. Agroleasing sp. z o.o.”, ani nie widać, aby Jerzy S. oraz Agroleasing uczestniczyli wspólnie jako uczestnik obrotu wekslowego.

Ale skandalem jest fakt, że taki stan potwierdził Sąd Okręgowy, który powinien pozew oddalić z uwagi na fakt błędnego wypełnienia weksla.

Jak widać na załączonym obrazku, weksel jest wystawiony prawidłowo – nie brakuje mu żadnego z obowiązkowych elementów.

Bzdur jest więcej, ale nie o wszystkich chce mi się pisać…

Uf, muszę przyznać, że lepiej mi się czyta FAKT (choć nie mam o nim dobrego zdania), niż aferyprawa.pl.

Wnioski

Nawet z najgłupszej sytuacji trzeba wyciągać wnioski. W tym przypadku: broń się z głową! Jeśli Tomasz K. przed sądem wysuwał takie argumenty, jakie teraz opisuje powyższy portal, jego przegrana była jak najbardziej słuszna.

Comments

 1. Widac Tomasz K. myślał……. a może się uda. A na tym poratlu publikuje Pan Bubel kiedyś ( młodzież może nie pamiętac) kandydat na Prezydenta ( dwókrotnie nawet). Naszczęście jest remitent.pl, który prostuje takie farmazony.

 2. CZy spadkowierca moze odmowic splaty weksla,twierdzac ze nic otym nie wie,nie podwaza podpisu ale twierdzi,ze nie bylo zadnej umowy wekslowej.Czy jest strona w sadzie jak wystawcaweksla.Z gotry dziekuje.Halka.

 3. @Halka: „Nicniewiedzenie” spadkobiercy o wekslu nie jest powodem do odmowy zapłaty. Do ważności weksla nie wymaga się umowy wekslowej.

 4. Witam Czyli jeśli weksel jest do kwoty nie przekracającej 1000,00 zł a zostanie wpisane 50000,00 Weksel w owym czasie staje się nie ważny Tak ? jeśli się mylę proszę i wytłumaczenie

 5. @Marko – weksel jest ważny na kwotę, która jest w treści przyrzeczenia zapłaty, czyli na 50 000. Określenie „weksel do kwoty nieprzekraczającej” oznacza tylko do jakiej kwoty została uiszczona opłata skarbowa, ale:
  – obecnie od paru lat nie ma już opłaty skarbowej od weksli
  – nawet w czasach, kiedy opłata obowiązywała, jej uiszczenie nie było warunkiem ważności weksla.

 6. @Lech – Ten Weksel było podpisanych przez Prezesa spółki wraz z pieczątka spółki , lecz teraz aktualnie jest inny prezes spółki , I teraz pytanie kto jest winny zapłatę za weksel czy spółka czy prezes ? ponieważ prezes zaciągnął zobowiązanie na spółkę czekam na odpowiedz i pozdrawiam

 7. @marko

  byłoby prościej gdybyś podał treść weksla. Datę wystawienia (nie wręczenia tylko datę jak jest na wekslu) i datę kiedy stary prezes przestał być prezesem

  Pozdrawiam

 8. @ Lech
  WEKSEL WŁASNY
  Szczecin, dnia 1 stycznia 1995r.
  W 2 tygodnie po okazaniu zapłacę za ten weksel na rzecz ” Pana XXXXXX ”
  sumę 97 000,00 Dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych
  Bez protestu, Przedstawić do zapłaty w ciągu 20 lat, z odsetkami 9% w skali roku
  Płatny w Szczecinie
  PODPIS WYSTAWCY:(Podpis oraz pieczątka Prezesa)

  Zmiana Prezesa nastąpiła w 2004 r.

 9. @Marko – jeśli 1 stycznia 1995 prezes był prezesem tej spółki, to weksel wiąże spółkę.

 10. @lech a co bys poradzil mi poniewaz ta firma odmawia przyjecia weksla , jakie kroki podjac lub jak dac im do zrozumienia ze musze go wykupic , wszystkie weksle to laczna kwota okolo 850000 zl a ich kapital to 800000 pln

 11. @Marko – wytoczyć powództwo sądowe.

 12. cd. Tak właściwie procedura będzie następująca:
  1. Pójście do wystawcy w celu położenia przez niego wizy, od której będzie się liczył 2-tygodniowy termin płatności
  2. W przypadku odmowy położenia wizy – sporządzić protest na tę okoliczność
  3. Po 2 tygodniach od daty na wizie lub daty protestu, przedstawić weksel do zapłaty
  4. W przypadku nieotrzymania zapłaty, wytoczyć powództwo sądowe.

 13. @ Lech , skoro jest klauzula bez protestu to po co go sporządzać ? i jak

 14. Klauzula „bez protestu” zwalnia z protestu z powodu nieprzyjęcia lub niezapłacenia weksla. Nie zwalnia przed protestem z powodu odmowy położenia wizy. Temat był przeze mnie omawiany (i dyskutowany) tutaj: http://www.remitent.pl/protest-w-wekslu-wlasnym-platnym-w-pewien-czas-po-okazaniu-podyskutujmy/3102

 15. @Lech – Rozumiem a czy istnieje jakakolwiek klauzula która jest nakazem bez warunkowej zapłaty

 16. @Marko – nie rozumiem pytania.

 17. Czy w Prawie wekslowym istnieje klauzula dzięki której wystawca zobowiązuje się bez warunkowo zapłacić za weksel bo możliwość odmowy

 18. Weksel w swojej istocie zawiera „bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty” i klauzula ta brzmi „zapłacę za ten weksel sumę…”.

 19. a ) zapłacę za ten weksel sumę 50 000,00 PLN Słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych
  b ) zapłacę za ten weksel sumę pięćdziesiąt tysięcy złotych

  – który z w/w jest prawidłowe

 20. Obydwa są prawidłowe. Gdzieś tam jeszcze się wplata na czyje zlecenie się zapłaci.

Speak Your Mind

*