Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Akt oskarżenia w sprawie kieleckich weksli

Wygląda na to, że szykuje nam się sprawa wekslowa, którą będzie można określić jako najciekawszą w ostatniej piętnastolatce.

Do Sądu Okręgowego w Kielcach wpłynął akt oskarżenia przeciwko trzem osobom oskarżonym w sprawie tak zwanych kieleckich weksli. Oprócz remitenta i drugiej osoby niebiorącej bezpośredniego udziału w obrocie tymi wekslami do aresztu, a w konsekwencji do aktu oskarżenia dołączył również indosatariusz nabywający weksel.

Do tej pory wypowiadałem się w tej sprawie mając na uwadze wekslowo-cywilny (niekarny) punkt widzenia. Był to dobry przykład aby pokazać zasady ochrony nabywcy weksla, oraz to jak należy się bronić w takich sytuacjach. Że nie można podnosić zarzutu, że „przecież dług nie istnieje”, skoro po drugiej stronie jest weksel właśnie taki dług stwierdzający. Ochronę nabywcy weksla może wzruszyć tylko jego zła wiara lub rażące niedbalstwo. Jako ciekawostkę dodam, że przynajmniej w niektórych sprawach, indosy były dokonane już po terminie płatności weksla, co umożliwiało podnoszenie wobec nabywcy przysługujących wobec remitenta zarzutów bez ograniczeń. Mimo to nie wszyscy pełnomocnicy pozwanych zdawali sobie od razu z tego sprawę (o tym czy wybierając do sprawy wekslowej kancelarię „na chybił-trafił” wybierzmy dobrze pisałem już w tekście o tym jak zapłaciłem 180zł za błędną poradę).

Według prokuratury do takiej złej wiary kupującego weksle doszło, jako że – według niej – sam nabywca weksla był z zmowie z remitentem i jego wspólnikiem, jak i dopuszczał się przerabiania weksli (ucinania ich fragmentów na których znajdowała się adnotacja o istnieniu stosunku podstawowego).

Zapowiada się ciekawy 2015 rok :)

Speak Your Mind

*