Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Jakie korzyści powinien dawać weksel dłużnikowi?

Do weksla trzeba dwojga (nieraz trojga), nie można go zatem traktować wyłącznie jako „bata na dłużnika”, nie dając nic w zamian. Weksel to nie cyrograf umożliwiający ściągnięcie ostatniego grosza (choć wielu by tak chciało go widzieć), a narzędzie, przynoszące korzyść zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom.

Korzyści dla wierzyciela

są powszechnie znane: zaczynając od możliwość zapłaty otrzymanym wekslem w kolejnej transakcji, uproszczona procedura formalna przy wystawieniu weksla, a na szybszym postępowaniu sądowym i wcześniejszej możliwości wszczęcia egzekucji – kończąc. W jaki sposób możemy przekonać naszego kontrahenta-przyszłego dłużnika, aby zechciał rozliczać się z nami poprzez weksle?

Daj lepsze warunki dla podmiotów wystawiających weksle

Na przykład udzielaj dłuższych terminów płatności. Masz kontrahenta, znanego z rzetelności na swoim lokalnym rynku? Zamiast dwutygodniowego terminu daj mu 3-miesięczny, jeśli wystawi weksel. Ty – tym samym wekslem – w ciągu dwóch tygodni będziesz mógł zapłacić w innej transakcji, odzyskując zablokowane środki. Twój nowy kontrahent chętniej przyjmie weksel jako zapłatę, jeśli oprócz ciebie,jako indosanta, za jego płatność będzie odpowiadał wiarygodny wystawca. Ten sam weksel może być przedmiotem zapłaty w kolejnych transakcjach przez kolejnych kontrahentów, tym samym środki zazwyczaj zablokowane w niezapłaconej fakturze, przy wystawieniu weksla mogą być użyte kilkakrotnie, bez udziału gotówki.

Współpracuj ze swoimi sąsiadami

W dobie globalizacji, zapłata wekslem może być ograniczona. Na przykład nie zanosi się, aby można było zapłacić wekslem w Macro Cashu, albo w supermarkecie. Jednakże na tych molochach świat się nie kończy. Wielu przedsiębiorców współpracuje ze sobą na lokalnym rynku, tworząc siatkę kilku-kilkudziesięciu firm, wzajemnie ze sobą kooperujących. Szczególnie w takich przypadkach zachęcam do stosowania weksla.

Weksel ułatwia ograniczenie zatorów płatniczych (firma A jest winna firmie B, która jest wina firmie C, która jest winna firmie A – zamiast pozywania każdej firmy przez swojego wierzyciela, lepiej spłacić to poprzez jeden obrót weksla).

Zaufanie przede wszystkim

Weksel jest tyle wart, ile podpisy osób na nim się znajdujące. Nie jest środkiem do otrzymania zapłaty z bankruta, ale stosowany wśród zaufanych kontrahentów, może przynieść wiele korzyści. Ważne jest, aby korzyści te nie były tylko dla wierzyciela, ale również dla dłużnika.

Speak Your Mind

*