Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Jedenasta rozprawa w sprawie kieleckich weksli

Na dzisiejszej rozprawie zostały odsłuchane nagrania z rozmów osobistych i telefonicznych prowadzonych pomiędzy remitentem weksli – Pawłem K. i jednym z ich nabywców Dariuszem K. Rozmowy były nagrywane przez tego nabywcę weksli.

W rozmowach, odbytych już wówczas, jak zaczęło się okazywać, że weksle mogą nie mieć legalnego pochodzenia, możemy usłyszeć, jak remitent potwierdza, że weksle te zostały wystawione albo na jego rzecz, albo na rzecz jego kolegi, z którym mieli pożyczać wystawcom weksli pieniądze. Nabywca weksli wielokrotnie prosi remitenta o potwierdzenie tych informacji w jakiejkolwiek formie pisemnej, tłumacząc, że nawet niepotwierdzenie przez remitenta tego faktu, to znaczy przyznanie się, że remitenta nie było w rzeczywistości przy wystawianiu weksli, spowoduje, że będzie on mógł wycofać sprawy z sądu. Bez takiego jednoznacznego stwierdzenia ze strony remitenta nabywca nie chciał wycofywać spraw z sądu, ponieważ mógł mieć potem utrudnioną możliwość do dochodzenia roszczenia zwrotnego od nieuczciwego remitenta.

Ostatecznie do jasnego i pisemnego zdeklarowania się remitenta nie doszło.

Zdaniem nabywcy weksla jest to dowód na to, że był gotów wycofać sprawy z sądu, gdyby dostał od remitenta wiarygodną informację o jego nieuczciwości, oraz na to, że remitent zapewniał go o tym, że weksle pochodzą z legalnego źródła.

Zdaniem jednej z poszkodowanych osób jest to dowód na to, że oskarżeni uzgadniali swoje zeznania.

***

Przyszła odpowiedź z ośrodka badawczego na pytanie, czy jest możliwość zbadania wieku (czasu) naniesienia pisma maszynowego. Badanie takie nie jest możliwe do przeprowadzenia, ponieważ tusz maszyny do pisania nie ulega rozkładowi w czasie w taki sposób, aby można było (przynajmniej w tym ośrodku) określić wiek pisma. Jest to możliwe tylko w przypadku pisma naniesionego pastą długopisową, czyli pisma ręcznego.

Comments

 1. Uwielbiam ten cykl. Bardzo pouczający.

 2. @Grzegorz – dzięki za feedback ;)

 3. Kiedyś muszę sobie powtórzyć ten cykl od 1 części bo już zapomniałem o co dokładnie tam chodziło ;-)

 4. Nikos, masz szczęście, że nie jesteś poszkodowanym, wtedy byś dobrze pamiętał.

 5. Lechu, weksel wykorzystany do nakazu zapłaty na np. dwie wymagalne raty pożyczki. Czy do dochodzenia kolejnych rat można ten sam weksel wykorzystać, nie wiem, otrzymać go z akt sądowych czy powołać się w pozwie że takowy jest w aktach poprzedniej sprawy?

 6. @Robert – jeśli w tej pierwszej sprawie pozwano już o całą sumę weksla, to drugi raz się go nie wykorzysta.

 7. Nie, weksel opiewa na kwotę wyższą niż kwota pożyczki. Czyli co, wskazanie w pozwie sprawy w której jest weksel w aktach?

 8. Tak (pozew z powołaniem się na stare akta), albo próbujesz wyciągnąć weksel z akt tamtej sprawy, uzasadniając, że chcesz pozwać na pozostałą (niepozwaną) sumę weksla – jakoś niedawno (ten czy zeszły rok) jest nowy regulamin sądów, który umożliwia zwrot weksla po zakończeniu sprawy „w uzasadnionych przypadkach”, a chęć pozwania na pozostałą przysługującą powodowi sumę może być imho takim uzasadnieniem.

 9. sprawa stanęła?

 10. @Monika – poniekąd, bo jedna rozprawa „spadła” z powodu choroby oskarżonego, druga z powodu, że prokurator w tym terminie miał odczytywanie innego aktu oskarżenia :) Kolejna w lutym.

 11. Czekamy z niecierpliwością ;-)

 12. Kiedy będzie następna rozprawa? Czy im się upiecze? Co z ludźmi pokrzywdzonymi!? Co z pieniędzmi nieprawnie zagrabionymi?

 13. @Dorota, kolejna rozprawa 27.02, jeśli się odbędzie, bo dwa poprzednie wyznaczone terminy się nie odbyły…
  > Co z ludźmi pokrzywdzonymi!?
  Żyją, mają się dobrze ;)
  > Co z pieniędzmi nieprawnie zagrabionymi?
  Wbrew pozorom, w tej sprawie głównie o usiłowanie chodziło, a nie o faktyczne zagrabienie.
  Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność osób wprowadzających do obrotu „weksle gołe”, tudzież osób, które doprowadziły do wypłynięcia tych weksli z GetinBanku – niestety prokurator nie badał tej sprawy i nie ustalał czyjejś odpowiedzialności.

Speak Your Mind

*