Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Marzec 2012 – czego internauci szukali o wekslach

W kwietniu, dokładnie ósmego, miną 2 lata od rozpoczęcia mojej publikacji na blogu Remitent.pl. Rafał Chmielewski napisał niedawno, iż:

obiecuję jednak, że Remitenta nie pozostawię gdzieś w kosmosie, gdzie leciałby „siłą rozpędu” ;)

W minionym miesiącu blog odwiedziło 8400 unikalnych Czytelników.

Tym razem za najciekawsze zapytania z wyszukiwarki google zostały przeze mnie uznane:

Czy czysta kartka może być wekslem własnym? – tak, czysta kartka może być wekslem in blanco, jeśli została podpisana z zamiarem zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.W trochę żartobliwy sposób pisałem o tym w „poradniku odwrotnym” wystawiania weksla in blanco.

podpisałam weksel, czy można go rozłożyć na raty – można, ale tylko za zgodą posiadacza weksla. Opóźnienie zapłaty może polegać na:

1. spłacie weksla kilkoma wekslami na mniejsze kwoty z odpowiednimi terminami płatności
2. spłacie weksla wekslem zwrotnym (o którym może napiszę trochę więcej w przyszłości)
3. prostym umówieniu się posiadacza z dłużnikami, że zapłata za weksel nastąpi w innym terminie, pamiętając jednak, że w przypadku braku przedstawienia weksla do zapłaty, niekiedy również w przypadku braku protestu, odpowiedzialność niektórych osób może zaniknąć.

weksel in blanco do umowy, która dopiero ma zostać zawarta – jest jak najbardziej możliwy. Weksel in blanco może być wystawiony „awansem”, do wykorzystania w przyszłości, jak również do umowy zawartej w przyszłości można użyć jako zabezpieczenia weksla in blanco wystawionego do zabezpieczenia umowy wcześniejszej. W każdym przypadku należy pamiętać, aby zawrzeć odpowiednią umowę wekslową, dającą uprawnienie posiadaczowi do uzupełnienia weksla na zabezpieczenie stosunku powstałego pomiędzy stronami już po wręczeniu weksla. Tak jak pisałem – nie nadużywaj weksli in blanco!.

ile można przetrzymywać weksel in blanco – tyle, ile powinno trwać zabezpieczenie. Nieraz mogą to być długie lata. Na przykład weksel zabezpieczający prawidłowe wykorzystanie dotacji unijnej może być zwrócony po latach od przyznania dotacji, dopiero wówczas jak minie okres, w którym beneficjent może być podmiotem kontroli sprawdzającej poprawność wykorzystania otrzymanych środków. Okres przetrzymywania weksla przez remitenta powinien być przedmiotem szczególnego zainteresowania wystawcy w momencie negocjacji warunków zawieranej umowy. Powinniśmy wymagać, aby po ustaniu potrzeby zabezpieczenia, weksel był nam zwracany przez remitenta z jego inicjatywy (to nie jest duża fatyga), a nie był komisyjnie niszczony.

Swoje „trzy grosze” o wekslu in blanco napisałem również w komentarzu do Wiadomości Turystycznych, zresztą wraz z Krzysztofem Wilkiem, z którym już kiedyś pisaliśmy na jego blogu na ten temat.

Pełna lista fraz z wekslowej tematyki wpisywana do googla:

weksel wzór
weksel
wzór weksla
weksel in blanco wzór
weksel in blanco
remitent
weksel własny
weksel własny wzór
weksel druk
wzór weksla własnego
druk weksla
weksel in blanco wzór pdf
wzory weksli
weksel in blanco druk
weksel trasowany wzór
umowa wekslowa
wzór weksla in blanco
weksel własny in blanco wzór
klauzula bez protestu
weksel in blanco bez protestu
weksel in blanco druk darmowy
weksel in blanco blankiet
wzor weksla
weksel wzór doc
pozew z weksla
weksle
przedstawienie weksla do zapłaty
weksel wzor
weksel blankiet
druk weksla in blanco
weksle wzory
weksel wzór pdf
wezwanie do zapłaty wzór
wzór weksel
weksel pdf
protest weksla
weksel druk bezpłatny
weksel in blanco pdf
jak wypełnić weksel
remitent.pl
przykład weksla
weksel własny in blanco
druk weksla własnego
weksel in blanco bez protestu wzór
weksel trasowany
weksel druk do pobrania
weksel nie na zlecenie
pozew z weksla wzór
wezwanie do zapłaty z weksla
pozew o zapłatę z weksla
weksel gwarancyjny
wzór weksla in blanco pdf
weksel bez protestu
druk weksla in blanco wzór
weksel przykład
przedawnienie weksla in blanco
wzory weksla
protokół zniszczenia weksla wzór
protest wekslowy
do czego słuzy weksel
weksel nie na zlecenie wzór
weksel wlasny
wezwanie do zapłaty weksla
weksel własny druk
weksel wzór wypełnienia
wzór wypełnionego weksla
druk weksla do pobrania
weksel bankowy wzór
indos
nakaz zapłaty z weksla
poręczenie wekslowe wzór
jak wypełnić weksel in blanco
www.remitent.pl
blankiet wekslowy
poręczenie cywilne
wzÓr weksla
deklaracja wekslowa do weksla in blanco wzór
przechowywanie weksli
weksel z poręczeniem wekslowym aval
blankiet weksla
weksel wzór do druku
poręczenie wekslowe a cywilne
gdzie kupić weksel
opłata skarbowa od weksla
wzór weksla pdf
druki weksla
zarzuty do weksla
weksle in blanco wzór
weksel gwarancyjny wzór
wzór wezwania do zapłaty
jak wystawić weksel
druki weksli
wzór weksla do pobrania
sprzedaż wierzytelności a podatek dochodowy
blankiet wekslowy wzór
jak napisać weksel wzór
deklaracja wekslowa wzór
weksel wzór blankiet
data wystawienia weksla in blanco
weksel.pdf
wypełnienie weksla
pełnomocnictwo do podpisania weksla
weksel formularz
zarzuty od nakazu zapłaty z weksla
weksel własny wzory
gdzie można kupić weksel
weksel własny bez protestu wzór
wzór weksel własny in blanco
formularz weksla
wzory weksel
pozew o zapłatę wzór
jak wystawić weksel in blanco
wzór wypełnionego weksla in blanco
jak wygląda weksel
weksel z poręczeniem wekslowym aval wzór
weksel płatny za okazaniem
jak można uniknąć zapłaty podatku od pożyczki
weksle wzór
weksel piwniczny
formularz weksla in blanco
pozew z weksla in blanco
wypełniony weksel
reminent
remitent weksla
weksel własny in blanco nie na zlecenie
podpis na wekslu
weksle in blanco
gdzie kupić weksel in blanco
weksel klauzula nie na zlecenie
porozumienie wekslowe
wzór weksla bez indosu
weksel in blanco nie na zlecenie
zarzuty wekslowe
wzór weksla trasowanego
druk weksel in blanco
weksel – wzór
podatek od weksla
okazanie weksla
wzór pozwu z weksla
weksel aval wzór
weksel in blanco wzor
wzor weksla własnego
kancelaria vice-versa
nakaz zapłaty z weksla
skreślenia na wekslu
tadeusz browarek
jak wyglada weksel
protokół zniszczenia weksli
druk weksel
odzyskanie wierzytelności z tytułu poręczenia weksla
kancelaria vice -versa łódź
opłata od pozwu z weksla
weksel własny pdf
weksel druki
przedawnienie weksla
zniszczenie weksla
wzór wypełnienia weksla in blanco
weksel kaucyjny
nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla
poręczenie cywilne a wekslowe
dochodzenie roszczeń z weksla in blanco
weksel własny bez protestu
przedstawienie weksla do zapłaty wzór
przykład weksla własnego
protokół zniszczenia weksla
weksel na zlecenie
sprzedaż wierzytelności a vat
wzor weksel
bezpieczny weksel in blanco
kto jest na wekslu
indos weksla
komisyjne zniszczenie weksla
weksel do wydruku
jak podważyć poręczenie wekslowe zarzuty
generator weksli
weksle za granicą
weksel in blanco a podpis pod nim
druk weksel własny
wzór weksel in blanco wzór pdf 2012
unieważnienie weksla in blanco
czek in blanco
jak opisać zapłacony weksel
zobowiązania wekslowe
weksel własny- wzór
wypełnianie weksla
weksel in blanco wypełniony
weksel na giełdzie
formularz in blanco
poręczenie wekslowe awal
weksel wŁasny
weksel inblanco
forum wekslowe
weksel na zlecenie wzór
wypełniony weksel na wyższą kwotę
weksel bez protestu wzór
wezwanie do zapłaty z weksla wzór
dochodzenie roszczeń z weksla
weksel in blanko
niszczenie weksli
jak prawidłowo wypisać weksel
test z weksla
weksel pko
weksel jak wypełnić
pozew i nakaz zapłaty z weksla formularz
weksle wzory trasowany
jak zwolnić się z poręczenia wekslowego
druk weksl
web
weksel z poręczeniem wekslowym wzór
http //remitent.pl/
weksel na rzecz ale nie na zlecenie
jak napisać indos
bez protestu
unieważnienie weksla
weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową wzór
oszustwo a unieważnienie weksel inblanko ?
reminent forum
weksel trasowany przykład
wzór weksela własnego w pdf
w razie braku protestu nie odpowiada z weksla
jak długo jest ważny weksel
skutek zarzutów do nakazu z weksla
czy podpisana czysta kartka papieru może być wekslem
deklaracja wekslowa
sprzedam weksel
druk weksla z poręczeniem
protokół zniszczenia
suma wekslowa wzór
protokoł likwidacji weksli
jak dochodzić roszczeń z weksla
pozew o zapłatę z weksla wzór
weksel wypełniony wzór
wzór weksla in blanco nie na zlecenie
weksel a postępowanie upominawcze
podpisałam weksel co to oznacza
weksle druk
weksel własny wzór wypełnienia
podpisanie weksla przez pełnomocnika
prawidłowy podpis pod wekslem
pozew o wydanie nakazu zapłaty z weksla
weksel własny na 10 lat
legitymacja materialna
zagubienie weksla
jak złożyć weksel bez protestu w sądzie
weksel na okaziciela
jak powinien wygladac weksel
wypełniony weksel in blanco
wzór weksla własny
jak weksel
wzór poręczenia wekslowego
weksle bankowe wzory
weksel wlasny wzor
czy pelnomocnik moze podpisywac weksel
ustawa prawo wekslowe wzór
spłata weksla
opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym z weksla
weksel bez indosu
czek ozdobny
wypełnianie weksla miejscowość skrót
wzór weksli
in blanco druk zlecenie do produkcji
formularz weksel in blanco
postępowanie wekslowe
weksel in blanko wzór
weksel wzory
podpis drukowanymi literami
co to jest deklaracjia do weksli inblanco
weksel po angielsku
weksel wystawiony
opłata od weksla
weksel bankowy
weksel na zlecenie czy na rzecz
wzór weksla za okazaniem
weksel in blanco termin przedawnienia
weksel odmiana
kradzież weksla in blanco
pozew weksel
http //www.remitent.pl/wp-content/uploads/2011/04/weksel_wzor_ozdobny.jpg
wzór weksla z poręczeniem
wzór zamieszczenia klauzuli bez protestu na wekslu
in blanco weksel
pozew o zaplatę z weksla
przykłady weksli
podatek od weksla in bpa co
poręczenie weksla wzór
wzór prawidłowo wypełnionego weksla
poręczenie weksla in blanco
weksel druki free
przekształcenie spółki weksel
co znaczy remitent
przedłużek
wezwanie do spłaty weksla własnego
weksel trasowany na zlecenie własne
wystawienie weksla in blanco
weksel wzórpdf
rekta weksel
podrobienie podpisu na wekslu
weksel in blanco dla pracodawcy
jak prawidłowo wypełnić weksel
weksel bez protestu wzór ozdobny
esad weksel
gdzie kupic weksle
wzór weksla do druku
jak wypisać weksel własny bez protestu
zapłata za fakturę wekslem
zarzuty do nakazu zapłaty
zobowiązanie wekslowe
wzor sola weksel
weksel ozdobny
wzor na odsetki weksla
weksel pracodawcy
poręczyciel wekslowy
poręczenie cywilne a poręczenie wekslowe
dochodzenie z weksla na formularzach
wzór weksla w pdf
potwierdzenie weksla u notariusza
pełnomocnictwo do wystawienia weksla
sad zgubił weksl
weksel wzór in blanco
wezwanie do zapłaty wzór ptf
druki weksel
co znaczy ze weksel jest płatny za okazaneiem
rolować weksel
pozew o zapłate
remitent weksel cywilny
pozew o wydanie nakazu zapłaty weksel
jak wypełnić weksel własny wzór
weksel wlasny pdf
nkaz zapłaty pozew weksel
weksel blanco druk
kiedy można zniszczyć weksel
poręczenie na wekslu poręczam
nakaz zapłaty weksel
czy można kupić weksel
poręczenie cywilne wzór
dochodzenie roszczenia z weksla
jak napisać awal
zarzuty do weksla wstrzymanie wykonalności
co oznacza remitent
weksel protest
jak powinien wyglądac weksel in-blanko
weksel wlasny wzór
wzór weksla in blanco z klauzulą bez prostestu
weksel z odsetkami
veksel in blanco
nabycie weksla skutki podatkowe
weksel wzór pobierz
weksel bez pokrycia
wezwanie do wykupu weksla wzór
indosy na wekslu
wzór weksla do wypełnienia
wezwanie do zapłaty po angielsku wzór
weksle in blanco druki
należność z weksla
weksel własny a trasowany
ile lat nalezy przechowywać weksel in blanco
weksel wzór wypełniony
egzekucja wobec dwóch dłużników solidarnie zobowiązanych na podstawie jednego tytułu wykonawczego
weksel – wystawiony na dwie osoby w sc
weksle wzory jak wypisywać
podpis na wekslu nazwa
lech malinowski weksle
różnica między wekslem własnym a trasowanym
jak przedstawić weksel do zapłaty
jaka opłata od pozwu z weksla
deklaracja wekslowa a umowa wekslowa
poręczenie na wekslu
czy weksel musi podpisać osoba obca
wekslowy protest
skąd wziąć druk weksla
co dzieje się z wekslem gdy zaginie deklaracja wekslowa
jaki jest podatek od weksla
blankiet weksla in blanco
jak napisać zarzuty do weksla
umowa pożyczki zabezpieczona wekslem wzór
weksel na firmę
wzór weksla z klauzulą nie na zlecenie
weksel własny z poręczeniem
umowa wekslowa a podatek
wypełnienie weksla in blanco
kto może być remitentem
przestepstwa wekslowe
jak wygląda weksel in blanco
jak sie wypelnia weksel
protest z weksla
weksel własny miejsce skrót miejscowości
wzór weksla aval
weksel in blanco z awalem
weksel wzÓr
zaciągnięcie zobowiązania wekslowego przez pełnomocnika
weksel trasowany druk
wzór weksel własny inblanco
nakaz z weksla
druk weksla inblanco
poręczenie wekslowe na wekslu in blanco
poreczenie cywilne
wzór porozumienia wekslowego
wzóe weksla własnego
weksel zadania
prawo wekslowe
wekslem w pracownika
indos pełnomocniczy
weksel klauzula bez protestu
gdzie można wydrukować weksle
weksel przedawnienie
weksle agentów ubezpieczeniowych
jak unikać wierzyciela
zapłacę bez protestu
notarialne poświadczenie podpisu wzór
pozew na podstawie weksla
wypełniony weksel in blanco wzór
podanie numeru konta bankowego na wekslu
jak podpisać weksel in blanco
błędy przy wypełnianie weksli
weksel pożyczki wzór
umowa poręczenia u notariusza
zadania z weksli
weksle druki
wzór weksela
poręczenie wekslowe
umorzenie weksla in blanco
czy należy poręczyciela wezwać do wykupu weksla
poręczenia wekslowe
jak wyglada poprawnie wystawiony weksel
czy mozna zniszczy weksel
gdzie kupic weksel
deklaracja wekslowa poręczyciela
wzór weksla zapłacę na rzecz
wniesienie pozwu oddzielnie wobec wystawcy weksla i poręczyciela
afery prawa
wzór wezwania do zwrotu weksla
wartość w towarze otrzymałem weksel
wartość w towarze otrzymałem czyli
wzór wezwania o zwrot weksla
jak dochodzić zapłaty z weksla in blanco
wzór potwierdzenie złożenia weksla
weksel dwa indos bez obliga wzór
opłata od sprzeciwu od nakazu zapłaty
wzór weksel własny pdf
czy można zniszczyć komisyjnie weksel
pożyczka z weksla a podatki
odpowiedzialność idosanta z weksla
pozew p zapłatę z weksla
wzor weksla wlasnego bez odwolania
przedłużek weksla
deklaracja wekslowa wzór wypełnienia
wzory weksli in blanco
pozew w trybie nakazowym z weksla wzór
google jak napisać pismo o zwrot weksla
czy można przesłać weksel pocztą
indos weksla in blanco
weksel in blanco z datą
sprzedaż wierzytelności bankowych
weksel in blanco wzór do sciagniecia
poświadczenie notarialne wzór
kto to jest indosant a kto wystawca
parp wzór weksla
weksel. pl
czy mozna napisac wzmianke o porozumieniu na wekslu
postepowanie wekslowe
czy mogę kupić wierzytelności za weksel
weksel własny na okaziciela
zakup weksli
gdzie podpisuje się na weksu poręczyciel
wypelnianie weksla wlasnego
gdzie w łodzi kupić weksel
poprawne wypełnienie weksla in blanco
jak anulować weksel
czysty blankiet weksla
wzór na odsetki od weksla
sprzedaż wierzytelności podatek dochodowy
weksel banku ale nie na jego zlecenie
weksel własny blankiet
czy trasat musi podpisać weksel
powód wystawienia weksla
wzór zarzutów do nakazu zapłaty z weksla
postępowanie uproszczone do pzwu z weksla
niebepieczeństwa weksel
stosunek pracy a odpowiedzialność poręczyciela na wekslu
zle wystawienie weksla przez spółkę a poręczenie przez prezesa
sprzedaż wierzytelności a vat 2011
weksel indos
sprzeciw od nakazu zapłaty gdynia
weksel własny in blanco bez protestu
gdzie można kupić weksel ?
skreslenia na wekslu
weksel in blanco z klauzulą bez protestu
wartość otrzymałem remitent
kiedy przedawnia sie poreczenie weksla
słowo poręczam na wekslu
bezpieczny weksel in blanco 2012
ile mozna przetrzymywac weksel in blanco
czek do wypełnienia
czek in blanco wzór
wzór weksla własnego wypełnionego
świadczenia wynikającego z umowy nieważnej
notyfikacja weksla
pełnomocnictwo do podpisywania wystawienia weksla
weksel in blanco do umowy która ma dopiero zostać zawarta
protokół likwidacji weksli
poświadczenie podpisu na wekslu
pdf nakaz natychmiastowej zapłaty
przedłużka weksla
czek weksel
weksel wzorce
wezwanie do wykupu weksla
umowa zlecienie a weksle do podpisywania
data wystawienia weksla in blanco a data płatności
weksel in blanco awal
weksel trasowano-własny
osoba która wręczyła mi weksel oszukała mnie
weksle żabka
czy czysta podpisana kartka moze byc wekslem wlasnym
ile kosztuje poświadczenie podpisu przez notariusza
wzór weksla własnego in blanco
weksel własny klauzula bez protestu
weksel in blanco oszustwa
jak prawidłowo napisać weksel in blanco
wypełnienia opatrzonego cudzym podpisem blankietu niezgodnie z wolą podpisanego
podpisanie deklaracji wekslowej
wzór gwarancji wekslowej
podatek od weksla
weksel opłata skarbowa
weksel literami drukowanytmi
poręczenie na wekslu in blanco
weksel trasowany na zlecenie własny
pozew o płatnosc weksla
jak kwota na wekslu
ozdobny weksel
ile kosztuje weksel in blanco
gdzie nabyć weksel in blanco
stworzyć weksel
przyklad weksla
podpis z grzeczności weksel
darmowe wzory weksli z poręczeniem notariusza
protest weksel
pozwany nie udowodnił nabycia weksla niezupełnego
szablon weksel
kancelaria vice versa
weksel spółki cywilnej
potwierdzenie otrzymania gotówki z weksla
czy weksel wystawiony bez zgody zony jest wazny
weksel własny zdjęcie
zobowiązanie do zwrotu pieniędzy wzór
remitent klauzula nie na zlecenie
weksel podpis
gdzie podpis wystawcy weksel in blanco wzór pdf
wezwanie do zapłaty
nakaz zapłaty z weksla od poręczyciela
protokół zniszczenia wzór
zarzuty do weksla własnego zupełnego
weksel in blanco zabezpieczeniem zamiany mieszkania 20 lat temu
weksel agenta ubezpieczeniowego
wzór wezwanie do zapłaty
weksel druk do wydruku
blankiet wekslowy jak wypełnić
czy weksle muszą być podpisane przez współmałżonków
blankiety wekslowe wzór
czy bez wiedzy małżonka można podpisać weksel in blanco ?
klauzula „bez protestu”
czy poreczyciel moze podpisac weksel?
weksel wzór druk
weksel awal
różnice między wekslem własnym a trasowanym
pomyłka w wekslu
błąd przymus podstęp przy wręczaniu weksla.
stary blankiet weksla
przedawnienie z weksla
weksel z deklaracja
weksel na rzecz
chcę wystawić weksel
co zrobić jak reminent nie chce podpisać umowy wekslowej in blanco
orzeczenie sn 1 cr 1036/54
wzor weksla in blanco
weksel poręczenia pdf
osoba fizyczna prowadzaca dzialalnosc wystawia weksel in blanco
druga strona weksla własnego-wzór
oprotestowanie weksla
weksel in blanco wzór do pobrania
ile kosztuje weksel
darmowe drukin do pobrania – weksel
weksel in blanco z poręczycielami
weksel na zlecenie a weksel nie na zlecenie
indos pozorny
wzory weksla własnego
wygląd weksla
weksel w biznesie
notarialne poświadczenie podpisu cena
weksel własny po angielsku
jak dochodzić zapłaty z z weksla in blanco
weksel wzór ozdobny.jpg
sposoby unieważnienia weksla
procedura wekslowa
weksel własny płatny za okazaniem wzór
zarzut podrobienia podpisu na wekslu
zakup weksla w 1997roku
przedawnienie weksla płatnego za okazaniem
indosowanie weksla in blanco
przyczyny uniwaznienia weksla
weksel pożyczka wzór
wezwanie poręczyciela wzór
wzór pozwu z poręczenia wekslowego
zwrot weksla in blanco remitent.pl
wzór na weksel
weksel inblanco czy można wycofać sie z poręczenia kredytu
indos na czeku
terminy płatności weksla
weksel z natychmiastową wykonalnością wzór do pobrania
piotr skrzynecki łódź radca prawny
niezwrócenie weksla
zgubiono weksel in blanco
weksla in blanco
wzór weksel in blanco
weksel in blanco wzór własny
remitent wzór weksla
jak odzyskać weksel inblanko ?
co musi być napisane na odwrocie weksla
czy można pobrać opłatę za przechowywanie weksla
czy można poręczyć weksel bez ustalonej górnej granicy
sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla
czy weksel jest dobrą bezpieczną formą przekazania gotówki
wzór weksla z odsetkami
gdzie kupic weksel in blanco
pozew upominawczy apozew w trybie nakazowym jaka różnica
deklaracja wekslowa do weksla kaucyjnego
remiten.pl
zła data wystawienia weksla
czeki bankowe wzory darmowe strony
weksel trasowany wzÓr
pozew o nakaz zapłaty z weksla
skup weksli in blanco
weksel 2 format polska
podpisałam weksel czy można rozłożyć go na raty
jak wystawiac weksle
sposób wypełnienia weksla
jak poręczyć weksel
weksel podpisany przez pełnomocnika
opodatkowanie emisji weksli
kilka poręczeń na jednym wekslu
pozew o unieważnienie weksla
jak wypełnić weksel własny
czy weksel musi być wypełniony datą wystawienia
weksel in blanco wzÓr
co to jest weksel płatny za okazaniem
wypelniony weksel
weksle wzór do wypełnienia
zobowiązanie do zapłaty wzór darmowy
wzór wezwania do zapłaty długu
weksel z tytułu pożyczki płatnej w ratach jak wypełnić?
brak przedstawienia weksla do zapłaty
sfałszowany weksel
jak wypełnić weksel in blanco wzór
podpisy na wekslu
podpisanie czystej kartki papieru
weksel-tylko dla
weksel w allianz
weksel in blanco indos wzór
protest weksla wzór
powództwo z weksla
błąd w podpisie na wekslu
jak podpisać weksel za spółkę z o.o.
wzór umowy pożyczki weksel
wzór czeku
weksel usa
weksel trasowany na zlecenie wlasne
wpisanie adresu poręczyciela na wekslu
blankiety weksla
wzor weksel in blanco
umowa pożyczki z wekslem pomiędzy osobami fizycznymi-wzor
nie na zlecenie lub inne zastrzeżenie równoznaczne
zaskarżenie nakazu zapłaty z weksal
remitent pl
znaleziony weksel
wypełnienie weksla na rzecz remitenta czy nabywcy
brak wezwania do wykupu weksla
błażej sarzalski opinie
wekseli darowizna
wskazanie terminu rok po okazaniu
weksel dla dłużnika blankiet wzór pdf
weksel in blanco z datą wystawienia
zwrot weksla wzór
kiedy wstawić datę na wekslu in blanco
oplata od weksli po 1
pozyczka pod weksel plock
poręczenie na odwrocie weksla
uchwała nsa sprzedaż wierzytelności
zakup weksla
weksel in blanco wypełniony remitenta nabywcy
dochodzenie wekslowe
weksel na rzecz a na zlecenie
upoważnienie do zniszczenia weksla wzór
wzór weksla własnego do wypełnienia
nakazowe skutki zniszczenia weksla
deklaracja wekslowa in blanco wzór
przedawnienie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia prowizja
druki wekslowe do pobrania
sp z o o spółka komandytowa weksel
wystawienie weksla przez spółkę a opodatkowanie
weksel- wzór
pozew o unieważnienie weksla po terminie
jak napisać prawidłowy protokół ze zniszczenia weksla
weksel indosowany niezgodnie z woą osób
nakaz zapłaty z weksla egzekucja
czy zobowiązanie z weksla może być egzekwowane od współmałżonka dłużnika
wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu
częściowa zapłata weksla
jak dochodzić nalezności z weksli
spolka cywilna w obrocie wekslowym
co to jest indos
weksel bez klauzuli bez protestu
weksel trasowany a własny
wzór weksla bankowewgo
spłata weksli przedwojennych
gdzie kupie weksel
weksel in blanco co na nim wpisać
fałszywy podpis na wekslu
różnica pomiędzy wekslem in blanco a wekslem nie na zlecenie
czy dluznik moze pozwac drugiego zyranta
zapłata za weksel przelewem
nakaz zapłaty zmiana dłużnika wekslowego
wezwanie do wykupienia weksla in blanco
wypełnienie weksla w unii europejskiej
wzór weksla in blanco rozporządzenie
pieniądze weksle czeki
weksel własny a poręczenie wekslowe
formularz weksla trasowany
weksel druk excel
urzędowy blankiet wekslowy wzór
wzór wezwania do zapłaty należności
weksel na firme
weksel wystawiony przez os fizyczną
opłata od pozwu o zapąłtę z weksla
śmierć weksel in blanco
reminent.pl
postępowanie z weksla
wniesienie wartości do spółki z o.o.
pozew o zaplałatę z weksla
częsciowa zaplata za weksel
poświadczenie podpisu przez notariusza po wekslem\
weksel kto może wystawić
indos bez obliga
jak nazwać weksel własny czy kaucyjny
weksle teser
podpis na wekslu musi być czytelny
weksel sola wzór
sprzeciw od nakazu zapłaty
weksel dawne
roszczenie z weksla w uproszczonym
opłaty sądowe w postepowaniu gospodarczym
weksel brak zapłaty co dalej
podpis na wekslu nazywa
weksel wzor doc
parafka spółki a poręczenie członka zarządu
jak wypełnic weksel
kiedy weksel traci prawo
deklaracja wekslowa umowa
wykładnia art.5 prawa wekslowego
wzór weksla in blanco własnego
bląd wekslu
spółka cywilna weksel
pozew przeciwko poręczycielowi weksla
wypełnianie deklaracji wekslowej
wzór na sume wekslowa
weksel własny do pobrania
urzędowy blankiet weksla gdzie kupić
zabezpieczenie pożyczki weksel wzór
druk weksla do zapłaty
przestępstwa wekslowe
czek indosowany
termin płatności wekslu
czy jest konieczne wezwanie do zapłaty weksla
błednie wypełniony weksel
weksel bez protestu i bez indosu
weksel jak napisac
weksel bankowy bzwbk
opłata skarbowa od weksla gdzie zapłata
jak dochodzic zapłaty za weksel
podpis na kartce przerobiono na weksel
poświadczenie notarialne podpisu na wekslu
opłata od weksla 2011
jak obalic weksel
wechsle in blanco z dodrukowanym podpisem
weksel piwniczny
afera wekslowa
wzór pozwu przeciwko poręczycielom wekslowym
procedura weksla
zadanie z wekslami
poręczenie weksel z poręczeniem
kto może wystawić weksel
bank zgubił weksel
dwóch wystawców weksla
zwrotweksla@wp.pl
jak jest opłata od sprzeciwu nakazu zapłaty w postepowaniu wekslowym
umowy wekslowe
notyfikacja wekslowa
weksel do pobrania
weksel opłata sądowa
jak napisać weksel
weksel jako zabezpieczenie umowy
zarzuty do weksla formularz
jak unieważnić weksel
dekret unieważnianie weksli
radca prawny piotr skrzynecki
nabycie weksla w złej wierze indos pozorny
druki wekslowe
nie na zlecenie remitent
pozew z weksla opłata
v ck 9/06 wyrok sn 2008.07.20
jak napisac weksel na pieniadze
przedawnienie weksla gwarancyjnego
jak pisze sie in blanco
weksle in blanco żabka
opłata skarbowa weksel
nie do przelewu weksel
egzekucja z weksla wzór
poręka weksla
różnice między wekslami
jak napisać oświadczenie
wzór weksel z poręczeniem wekslowym aval .pdf
weksel in blanco osoby fizycznek
czy klientowi oddaje się deklarację wystawcy weksla
wzór poręczenia cywilnego
weksel płatny nie na zlecenie
weksel historia
prawidłowo wystawiony weksel
podpis poręczyciela na wekslu
jak prawidłowo wypełnic weksel
treść weksla
iii czp 66/95
błąd w wekslu
weksel własny przedstawić do zapłaty
wzór weksla in blanco bez protestu
deklaracja wystawcy weksla in blanco oszustwa
nakaz zapłaty czy weksel
weksla własnego
nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym
wzór weksla in blanco z poręczeniem
nieczytelny podpis na wekslu
czy mozna podpisac pelnomocnictwo bez 2 osoby
zarzuty od nakazu zaplaty z weksla
radca prawny
co zrobic gdy zginie weksel in blanco?
weksel inblanco w żabce
wypeŁniony weksel
zabezpieczenie wekslowe spółki cywilnej
poprawne pisanie w zeszycie
wzór blankietu weksla własnego
przedziurkowanie weksla
wzór weksla zagranicznego
czy w wekslu mozna skreslac
kogo wpisać jako remitenta w wekslu in blanco
kto poręcza weksel w sp. z o.o.
weksle czeki
czy można ustanowić pełnomocnika do awalu weksla in blanco
weksel od wspólnika
weksel trasowany a weksel własny
weksel osoby prawnej
poręczenie zapłaty wekslowej
in blanco weksel banki
wexel in blanco
weksel a pcc
poreczenie wekslowe w spolce z o.o.
weksle podatki
weksel podatki
gdzie na wekslu może podpisać się poręczyciel
odsetki na wekslu wzór
podpisanie weksla jako przedstawiciel
weksel na 15 mln
wpisanie dwóch remitentów
weksel in blanco zwrot po terminie ważności
blankiet weksla do ściągniecia
prolongata przez bank spłaty kredytu a odpowiedzialność poręczyciela wekslowego
weksle w norwegii
indos pełnomocniczy wzór
nieprzerwany ciąg indosów
skreślenie na wekslu
weksel podatek
wyobraz sobie że jesteś radcą prawnym. zadane.pl
weksel wezwanie do wykupienia
zwrot weksla in blanco
wypełnienie weksla niezgodne
podpis weksla u notariusza cena
zobowiązania wekslowe spółki jawnej
charakter stosunku wekslowego
jak podisać weksel inblanco
jak uniknac splaty wystawioego weksla
pierwsze weksle
weksel goły
nakaz zapłaty z weksla postępowanie
podręcznik prawa wekslowego wraz ze wzorami weksli pdf
protokół przekazania do kancelarii weksla do pozwu
pelnomocnictwo do weksla in blanco
wystawiać weksel
remitent wzór weksel in blanco
weksel żabka
weksel sola
przedawnienie weksla od daty wystawienia
co to potwarz?
egzekucja na podstawie weksla
welsel spólka
prawidłowe wypełnienie weksel wzór
co oznacza nie na zlecenie
wystawca weksla in blanko błędy
weksel z poreczeniem wekslowym jak wyglada
w umowie zlecenie weksel in blanco podpisywać czy nie-forum
wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty
umowa pożyczki z wekslem
jak niszczyĆ weksle
jak napisać zlecenie
w jaki sposób poręczamy weksel za pełnomocnika
przykłady wypełnionych czek i weksel
oszustwo na wekslu indosowanym
likwidacaj sprzętu sportowego w zus#hl=pl
in blanco
podpisanie weksla pod przymusem jak udowodnić
wzór weksel pup poznań
jak obliczyć weksel
oswiadczenie woli w wekslu in blanco
notariusz eklaracja weksloa potwierzenie danych jakie stawki
deklaracja wekslowa druk
wzór blankietu wekslowego
prawo wekslowe – przechowywanie weksla
reminent wzór weksel in blanco
klauzula bez protestu gdzie wpisać
nakaz zapłaty przeciwko spadkobiercy dłużnika wekslowego
czy firmy ubezpieczeniowe mają prawo brać weksle in blanco
opłata gdy pozew z weksla
czy malzonek musi podpisać weksel in blanco
podrobiony podpis na nieważnym wekslu
wzór weksla wlasnego
wypisywanie weksla wzór
weksel 2012
jak w firmie przechowywać pełnomocnictwa
weksel prawidłowo wypełniony
jak przedstawić weksel do zapłty
kodeks cywilny poreczenie komentarz pdf
weksel skorzystanie wezwanie
sprzedaż wierzytelności za weksle
weksle wzory urzędowe
nabycie wierzytelności a vat
jak ezgekwowac naleznosc z weksla
weksle własny
wzorzec wypełnienia weksla
spółka zoo poręcza
wzor umowy dotyczaca pozyczki pieniedzy miedzy osobami prywatnymi
skąd wziąc weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu
kto może wystawić weksel in blanco
zabezpieczenie wekselem inblanko-a brak realizacji umowy ?
weksel in blanco nie na zlecenie wzór
wystawianie weksli in blanco „na zlecenie
wystawienie weksla wzór na zlecenie
porozumienie wekslowe do weksla in blanco
weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową pożyczka polska
zarzuty związane z wekslem
anulowanie weksla przez sąd
weksel bez protestu druk
wierzytelności w 2011
skutki podatkowe cesji wierzytelności
podpisanie weksla awal
wzor druku weksla
kancelaria vice-versa łódx
czy długi wekslowe przechodzą na spadkobierców
weksel osób fizycznych wzor
gmina wystawia weksel in blanco
umowa in blanco wzór
zarzuty opłata
poręczenie weksla przez prokurenta
koszty sprzeciwu od nakazu zapłaty z weksla
poreczenie wekslowe notariusz cena
wezwanie do zapłaty kwoty z weksla
weksel bez protestu ozdobny
protestowanie weksla
gdzie kupić blankiet czeku
czy nabywca weksla placi podatek
jak można odwołać się od nakazu zapłaty nakazowym twierdzeniem że na wekslu jest nie mój podpis
protest wekslowy poczta

Comments

  1. Witaj,
    Kupiłem dużą ilość weksli od osoby fizycznej . Weksle są wypełnione . Na powyższe zawarłem umowę . Osoba sprzedająca stwierdziła że umów wekslowych nie było a weksle były zabezpieczeniem pożyczonych pieniędzy przez niego . Wysłałem wezwania do dłużników wekslowych a następnie sprawy skierowałem do sądu . Wiem że dłużnicy wekslowi złożyli zawiadomienia o przestępstwie do prokuratury na okoliczność usiłowania wyłudzenia od nich pieniędzy . Prokuratura ustaliła że przypuszczalnie weksle pochodzą z banku czyli nie należą do osoby od której kupiłem . Czy ten fakt ma znaczenie dla mnie w dochodzeniu swoich roszczeń ?

    dodam że z całą pewnością w momencie zakupu o niczym takim nie wiedziałem ! Mało tego sprawdziłem wcześniej czy takie osoby istnieją i czy złożone na wekslach podpisy należą do nich .

    Pozdr.

  2. @Marek – zakładając, że nabyłeś weksle zupełne przez indos, a same weksle były kiedyś wekslami in blanco, w posiadanie których remitent wszedł w złej wierze, to wobec Ciebie będzie miał zastosowanie art. 10 prawa wekslowego, tzn. możliwość podnoszenia zarzutu przez wystawcę, że weksel został wypełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem będzie mógł być podniesiony, jeśli przy nabyciu weksla dopuściłeś się rażącego niedbalstwa.

  3. Hmm, tylko że ja tu nie widzę rażącego niedbalstwa! Z tego co pisze Marek, sprawdził osoby podpisane na wekslach, do tego weksle są wypełnione. Nawet jak kiedyś były in blanco, to widać ziścił się warunek ich wypełnienia. A zgłoszenie do prokuratury przez dłużników może być zwykłą próbą uniku zapłacenia długu lub odciągnięcia go w czasie! Przecież to znany numer!

Speak Your Mind

*