Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Nagłówek weksla

Nagłówek (tytuł) weksla nie jest jego elementem ustawowym, jednak podobnie jak w większości innych umów, jest w praktyce używany. Treść samego nagłówka może być dowolna – może być ogólny, np. WEKSEL dotyczący każdego weksla, lub bardziej szczegółowy, np. WEKSEL TRASOWANY, albo WEKSEL KAUCYJNY IN BLANCO.

Ważność zobowiązania wekslowego ocenia się według jego treści w zakresie obowiązkowych elementów weksla. Uważam, że zastosowanie błędnego nagłówka (np. WEKSEL TRASOWANY, gdy faktycznie z treści weksla będzie wynikało, że jest to weksel własny), nie wpływa negatywnie na istnienie zobowiązania wekslowego.

Jan Namitkiewicz w Podręczniku prawa handlowego, wekslowego, czekowego i upadłościowego z 1927r. pisał, iż Nazwa weksel musi być wymieniona nie tylko w nagłówku, lecz i w samym tekście wekslu, sugerując niejako, że nagłówek też jest obowiązkowym elementem weksla, nie jest to jednak prawda.

Przykłady nagłówków weksli

– Ogólne („Weksel”, „Zobowiązanie”),

– Wskazujące na rodzaj weksla („Weksel własny”, „Weksel trasowany”),

– Opisujące weksel („Weksel własny in blanco poręczony”, „Weksel trasowany kaucyjny nie na zlecenie”).

Comments

  1. Gratuluję ciekawego bloga!
    Zapisuję go sobie w ulubionych!

    Pozdrawiam,
    Rafał
    http://www.e-MarketingPrawniczy.pl

Speak Your Mind

*