Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Nakaz zapłaty nie z każdego weksla

Weksel jest dużym ułatwieniem dla wierzyciela w procesie dochodzenia swojego roszczenia, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (jaki zwykle bywa wydawany na podstawie weksla) po pierwsze jest tańszy (tylko 1/4 opłaty standardowej opłaty sądowej, którą musi ponieść powód), ale również pozwala na szybsze rozpoczęcie działań komornika.

Weksel musi być prawidłowo wypełniony

Co do zasady sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z prawidłowo wypełnionego weksla, którego prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. Składając zatem pozew z weksla, masz duże szanse na otrzymanie takiego nakazu.

Nakaz zapłaty to suwerenna decyzja sędziego

Jednakże wydanie go nie jest obligatoryjne, pomijając już fakt błędnego wypełnienia weksla, sąd może po prostu obawiać się wydania tak silnego tytułu egzekucyjnego, tłumacząc się wątpliwościami co do prawdziwości weksla. Może wówczas wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, albo w ogóle skierować sprawę do postępowania zwykłego (na rozprawę). Decyzja taka jest niezaskarżalna.

Kilka dni temu rozmawiałem z radcą prawnym z Opola, który opowiadał, że tamtejszy sąd już trzy razy nie wydał mu odpowiedniego nakazu z prawidłowo wypełnionego weksla. Sumy były duże (co było zapewne powodem obaw sądu), więc konieczność dopłaty przez wierzyciela 3/4 opłaty sądowej była bolesna, w jednym przypadku wierzyciel w ogóle zrezygnował z dochodzenia roszczenia.

Przed powyższym problemem ustrzec się – niestety – nie sposób…

Comments

  1. Zbigniew says:

    Czy posiadacz podpisanego przeze mnie weksla może DOWOLNIE-moim zdaniem bezpodstawnie-nim dysponować?Czy wypisanie weksla wg swojego widzimisię jest zgodne z prawem?Jak z tym walczyć,kiedy powodem wypisania astronomicznej sumy na wekslu in blanco jest złośliwością i wręcz czynem,które policja określiła jako wyłudzenie?

  2. „Jak z tym walczyć”:

    Do każdego wystawionego weksla in blanco powinno zawierać się z remitentem tzw. umowę wekslową określającą sposób uzupełnienia weksla. Jeśli weksel zostanie wówczas wypełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem, wystawca może podnieść taki zarzut przy próbie dochodzenia należności z weksla w sądzie.

Speak Your Mind

*