Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Poprawianie bilansu wekslami

Jak za pomocą weksla poprawić sobie wyniki finansowe? Bez oszukiwania, wszystko legalnie?

Firma starała się o pewien okołokredytowy produkt. Jednym z elementów wniosku było wskazanie informacji o „przeterminowanych” (nie lubię tego określenia, bo jest mylone z „przedawnionych”) zobowiązaniach i należnościach, to znaczy takich, których termin płatności upłynął (w tym przypadku) ponad 60 dni temu.

wniosek

Okazało się, że takich przeterminowanych należności trochę jest. I po stronie zobowiązań, i po stronie należności. Że jest źle, jak długi są po stronie zobowiązań, to oczywiste. Ale i przeterminowane należności dla przedsiębiorcy mogą obniżać mu jego ocenę finansową – jako że świadczy to o tym, że ma problemy ze ściągalnością wierzytelności.

„I wtedy mu powiedziałem” ;) – weź ty te faktury popłać wekslami, a od swoich dłużników przyjmij weksle. Tyle ile się da, możesz poprawić swoje wyniki na papierze. Należność zapłacona wekslem przestaje być widoczna jako przeterminowana, ponieważ jest zapłacona (przepraszam za tautologię:)

walesa

Komentarze

  1. Interesujące rozwiązanie, chociaż czy przy nadużywaniu tego manewru nie narobimy sobie bałaganu w Księgowości i nie przyczepi się urząd skarbowy? Taka „fikcja zapłaty” może prowadzić do nadużyć. Niemniej dla uczciwych przedsiębiorców (a przecież w Polsce są tylko takowi ;) ) to bardzo sprytny fortel, dziękuję za ciekawy wpis. Pozdrawiam!

    PS: Memy na blogu prawniczym o wekslach, tego jeszcze nie grali ;)

  2. @R – ale to nie jest fikcja – piszę o realnym rozwiązaniu w porozumieniu z dłużnikami i wierzycielami, aby długi i wierzytelności te zapłacić wekslami. Oczywiście można też sobie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś „zmyśla” i sobie księguje należności/zobowiązania jako zapłacone, bez wiedzy kontrahentów, ale do fałszowania ksiąg nie trzeba sobie zawracać głowy wekslami :) Weksel się przyda właśnie w tej sytuacji, kiedy kłamać nie chcemy.

Napisz komentarz

*