Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Argumenty za poprawnością weksla „na zlecenie … ale nie na jego zlecenie”

Niedawno pisałem o nienegowanym dotychczas w literaturze przykładzie błędnego weksla, który jednocześnie zawierał klauzulę „na zlecenie” i „nie na zlecenie”.

Jeden z komentatorów, p. dr Dariusz Bucior, obiecał napisać post wyrażający odmienny pogląd. Tak też się stało. Na nowym Forum Prawa Handlowego lawblog.pl inauguracyjny artykuł dotyczy właśnie tego problemu – pt. Czy ważny jest weksel wystawiony „na zlecenie Jana Kowalskiego, lecz nie na jego zlecenie”?

Jeśli jesteś posiadaczem takiego weksla, możesz w razie sporu podeprzeć się opisaną tam argumentacją.

Gdyby faktycznie do takiej sprawy sądowej doszło, byłbym bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie o jej wyniku :)

Comments

  1. Panie Lechu,

    proszę o informację czy dopuszczalne jest dopisanie do weksla in balnco wystawionego „nie na zlecenie” po tym sformułowaniu zwrotu” ale na rzecz” tak aby weksel nie został uznany za nieważny?

  2. @Anna – To, co jest dopuszczalne, wynika z relacji pomiędzy posiadaczem a wystawcą. Może wystawca specjalnie chciał dać błędny weksel, a posiadacz się na to godził? ;) Ale tak ogólnie – dopisanie „ale na rzecz” będzie jedyną drogą do dalszego użycia weksla. Ważne jest, aby ostateczna treść weksla nie sprzeciwiała się woli jego wystawienia i celowi jego wręczenia.

Speak Your Mind

*