Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Czy podpis (poręczyciela) może być napisany drukowanymi literami

Szybkie pytanie z maila – szybka odpowiedź:

Witam Pana, mam pytanie apropo podpisu na wekslu in blanco poręczyciela wekslowego. Czy zasady dot. podpisu wystawcy należy stosować przez analogię? Interesuje mnie szczególnie kwestia potraktowania umieszczonych przez poręczyciela swoich danych osobowych tj. imienia i nazwiska drukowanymi literami wraz z adresem , peselem i nr i seria dowodu osobistego, bez podpisu stale stosowanego na dokumentach może być uznane za poręczenie? pozdrawiam i czekam na odpowiedź Agnieszka

Streszczając powyższe do jednego zdania: czy napisane przez poręczyciela drukowanymi literami jego imię i nazwisko może być uznane za poręczenie?

I jeszcze krócej: czy podpis może być złożony drukowanymi literami?

W swoim życiu spotkałem dwie osoby, które jako swój podpis traktowały napisane imię i nazwisko drukowanymi literami. Jedna z nich używała wyłącznie drukowanych liter, nawet przy pisaniu w zeszycie. Osoby te w ten sposób podpisywały się również na wszelkiego rodzaju dokumentach.

Generalnie od strony formalnej nie widzę przeciwwskazań, aby takie odręczne napisanie swojego imienia i nazwiska drukowanymi literami nie mogło być uznane za podpis, a tym samym za odpowiednie wyrażenie swojej woli, jeśli – oczywiście – z takim zamiarem zostało napisane.

Od strony praktycznej polecam jednak, aby w takich przypadkach prosić podpisujących się o napisanie swojego nazwiska literami pisanymi, jakkolwiek nieczytelne one by były i jakiekolwiek osoby te miałyby problemy z napisaniem swojego nazwiska.

Wracając do pytania Czytelniczki – czy imię i nazwisko napisane drukowanymi literami to podpis? To pytanie już nie do mnie, należy się spytać osoby piszącej to, czy napisała swoje nazwisko z zamiarem zaciągnięcia zobowiązania, czy też tylko z zamiarem naniesienia na weksel swoich danych, do późniejszego złożenia podpisu :)

A Ty jaką masz opinię na temat takiej formy podpisu?

Comments

 1. Też znam osobę, która pisze tylko drukowanymi :)

  Uważam, że jeżeli jest to jej stały podpis takiej osoby, jeżeli tak się podpisuje wszędzie, to powinna podpisać się tak samo także pod wekslem, dla uniknięcia wątpliwości można w nawiasie dodać, że oświadczenie, że podpis jest własnoręczny – element pozaustawowy, który nie wpływa na ważność weksla, a może być istotny przy ocenianiu prawdziwości podpisu.

  A jeżeli chodzi o odpowiedź dla czytelniczki – gdybym był sędzią to przeciwko poręczycielowi z takiego weksla nakazu bym nie wydał, chyba że by mi się kwalifikowało do upominawczego. Weksel budzi wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności wekslowej osób na nim wskazanych, a na pierwszy rzut oka ocenić nawet można, że nie zawiera podpisu poręczyciela – niemniej to powinno być ustalone w toku postępowania.

  Inna sprawa jakbym miał np. deklarację wekslową, albo umowę którą zabezpiecza weksel, gdzie pozwany poręczyciel podpisywałby się tak samo. Wtedy może miałbym mniejsze wątpliwości – no ale tutaj sama czytelniczka pisze, że podpis tej osoby był inny niż zazwyczaj.

 2. ’bez podpisu stale stosowanego na dokumentach’

  Zamyka to moim zdaniem dyskusję. Zdarza się, że przy wyjątkowo niewyraźnych, lub z innych przyczyn budzących wątpliwości podpisach wystawców, dołącza się np. ksero dowodu osobistego – włąsnie po to, by sędzia nie miał wątpliwości, czy odręczne postawiony znak (powiedzmy: półczytelny) jest faktycznie własnoręcznym podpisem – jest tak, jeżeli odpowiada on wzorowi podpisu na dowodzie osobistym. To argument pozaprawny, o wymiarze praktycznym, ale zdaje egzamin.

  W opisanej sytuacji jest dokładnie przeciwnie – jeżeli osoba napisała własnoręcznie imię i nazwisko, ale w formie odmiennej, niż składa podpis, to poręczenie jest w mojej opinii nieważne. Per analogiam – wywody SN dotyczące parafy – mamy tu do czynienia z nieco inną sytuacją, ale generalną zasadą, którą można wysnuć jest, iż nie każdy znak napisany odręcznie i identyfikujący osobę jest podpisem.

 3. Dziękuję za opinie.

  Panie Michale, analogia wg mnie zupełnie nietrafna. Chce Pan powiedzieć, że czytelny podpis na wekslu może być nieważny, jeśli podpisujący się nie ma w zwyczaju podpisywać się w ten sposób?

  Nie można bowiem stosować analogii, iż skoro podpis nieczytelny możemy uznać za prawidłowy, jeśli jest „zwykle używany”, to i podpis czytelny będzie ważny tylko wówczas, jeśli jest zwykle używany, przecież to byłby absurd.

  Jeśli ktoś „w dowodzie” ma jakiś bazgroł, a na potrzeby weksla z należytą atencją podpisze się czytelnie, to przecież nie będziemy z tego powodu uznawać podpisu za nieprawidłowy.

 4. Parafa nie jest podpisem. Podpis może być pełnobrzmiący lub skrócony, a także co jest jego nieodzowną cechą musi być własnoręczny. Podpis to znak graficzny identyfikujący jakąś osobę. Według mnie jeżeli podpis nakreślony pismem drukowym został naniesiony pod konkretnym oświadczeniem woli to wywiera on skutki prawne jak każdy inny podpis. Prawdopodobnie wątpliwość laików w dziedzinie pismoznawstwa bierze się stąd, iż myślą oni, że pismo drukowe nie odzwierciedla cech grafizmu wykonawcy pisma i nie pozwala przez to na jego identyfikację. W rzeczywistości jest odwrotnie, w przypadku pisma drukowego spada wyrazistość i labiacja pewnych cech pisma na rzecz innych. Paradygmatem pismoznawstwa jest teza, że grafizm każdego człowieka jest niepowtarzalnym zbiorem cech.

 5. myślą oni, że pismo drukowe nie odzwierciedla cech grafizmu wykonawcy pisma i nie pozwala przez to na jego identyfikację. W rzeczywistości jest odwrotnie

  Czy to samo powiedziałbyś o podpisie naniesionym pismem technicznym?

  labiacja

  Co to znaczy? Google pokazuje 0 wyników ;)

 6. Labiacja=zmienność, chwiejność

  Z pismem technicznym ciężki kazus, z punktu widzenia pismoznawstwa posiada ono mało cech pisma np. ograniczony impuls pisma czyli częste odrywanie środka pisarskiego od podłoża, nie wynikające z grafizmu osobniczego czyli indywidualnej maniery, ale będące wyuczonym przełamaniem występujących w piśmie cech indywidualnych. Pismo drukowe to pojęcie opisujące tzw. litery drukowane czyli pismo na kształt druku.
  W praktyce spotykałem się z przypadkiem, że SR uznał, iż naniesiony drukowanymi literami podpis na formularzu pozwu nie jest podpisem. Jednak SO po rozpoznaniu apelacji nie podzielił tych wątpliwości.
  Osobiście do tego tematu (podpisu na wekslu) podchodziłbym przez pryzmat art. 60 w zw. z art. 78 Kodeksu cywilnego, a nie stricte nauki pismoznawstwa.

Speak Your Mind

*