Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Notarialne poświadczenie podpisu na wekslu – kiedy warto i ile to kosztuje

„Podpisanie weksla u notariusza”, „weksel poświadczony notarialnie” to spotykane określenia opisujące weksel, w którym własnoręczność podpisu została poświadczona przez notariusza.

1. Co to jest notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu na wekslu?

Jest to podpisane przez notariusza oświadczenie, że dany podpis został złożony własnoręcznie przez osobę, która wylegitymowała się przed notariuszem swoimi danymi osobowymi. W ten sposób można poświadczyć podpis dowolnej osoby na wekslu (wystawcy, poręczyciela oraz innych dłużników wekslowych). Aby otrzymać notarialne poświadczenie podpisu, należy udać się do notariusza z wekslem, który chcemy podpisać (wcześniej warto umówić się telefonicznie) i w jego obecności złożyć swój podpis.

2. Ile to kosztuje?

Zgodnie z aktualnie obowiązującą taksą notarialną za poświadczenie własnoręczności podpisu notariusz może żądać opłaty zależnej od sumy, na którą opiewa weksel, która wynosi od 10zł netto (weksel do 3000zł) do 300zł netto (weksel na sumę większą niż 557 500zł).

Co ciekawe, poświadczenie podpisu na wekslu in blanco kosztuje 20zł netto. Przy wyższych sumach warto zatem rozważyć podpisanie u notariusza weksla bez wskazanej sumy, a następnie weksel uzupełnić.

3. Kiedy warto podpisywać weksel w obecności notariusza

Przede wszystkim w sytuacji, kiedy remitent, czy inna osoba, która ma otrzymać weksel od dłużnika, nie może być obecny przy podpisywaniu weksla. Potwierdzeniem, że podpis został złożony przez odpowiednią osobę jest odpowiednie oświadczenie notariusza.

4. Czy notarialne poświadczenie podpisu daje 100% pewność, że podpis złożyła odpowiednia osoba?

NIE. Może być przecież tak, że przed notariuszem stawi się oszust, z podrobionym dowodem osobistym, albo choćby i z prawdziwym dowodem, ale nie na swoje dane. Poszkodowany w ten sposób „właściciel danych osobowych” jak najbardziej może wówczas zgłaszać zarzut podrobienia podpisu i notarialne poświadczenie nie powinno mu w tym przeszkodzić.

5. Kiedy nie warto wymagać notarialnego poświadczenia podpisu?

Przede wszystkim szkoda ponosić kosztów całej operacji w sytuacji, kiedy podpis zostanie złożony przez dłużnika w obecności osoby, która ma otrzymać weksel. Wierzyciel ma wówczas pewność, że podpis został złożony prawidłowo i nie potrzebuje „do szczęścia” notariusza.

Do ważności złożonego oświadczenia woli na wekslu najważniejszym jest własnoręczność podpisu. Bez względu na sumę weksla, nigdy do jego ważności nie jest obowiązkowe poświadczenie podpisu przez notariusza.

6. Czy notariusz może odmówić poświadczenia podpisu na błędnym wekslu?

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego notariusz, który poświadcza własnoręczność podpisu na dokumencie, nie ma obowiązku badania jego zgodności z prawem.

Oczywiście dobrze jest, jeśli notariusz pomoże klientowi, jeśli sam będzie uważał weksel za błędny, ostateczne zdanie należy jednak do osoby podpisującej się.

Speak Your Mind

*