Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Przegrany proces i stracony majątek to nie koniec świata – czyli jak dopiec remitentowi, który puścił cię z torbami

Wysłuchałem mnóstwa opowieści wystawców, którzy poprzegrywali sprawy sądowe i potracili swój majątek z tego powodu, że remitent weksel in blanco niesłusznie wypełnił i puścił w obieg. Wszystkie te historie kończyły się na przegranej sprawie sądowej z posiadaczem weksla. To tak, jakby zatrzymać się w połowie drogi. Naturalnym następstwem jest domaganie się od remitenta naprawienia szkody, która została poczyniona w związku z faktem, że wypełnił on weksel na nienależne roszczenie.

W Kancelarii Remitent przygotowaliśmy pomoc dla każdej osoby, która padła ofiarą nieuczciwego remitenta.

Konsultacja sprawy, ocena i przygotowanie dowodów, podjęcie decyzji o zasadności wytoczenia powództwa, sporządzenie pozwu, reprezentacja przed sądem – wszystko to w ramach jedynej pobieranej od wystawcy weksla opłacie w wysokości 369zł. Pozostała część wynagrodzenia Kancelarii jest ustalana jako success fee, czyli prowizji pobieranej od faktycznie wyegzekwowanych od sprawcy szkody sum.

Wszystkich poszkodowanych wystawców zapraszamy do kontaktu mailowego z Kancelarią.

Comments

  1. Marcin Woźniak says

    Czy są dane jaka jest skala (ilość) spraw w Polsce, gdzie jest sprzeciw wniesiony z argumentami, że posiadacz weksla (i to bez deklaracji) wszedł nielegalnie w jego posiadanie lub nabył być może z dobrej wierze, ale od zbywcy który np. wykradł z jakiegoś archiwum banku lub leasingu? klienci banków i firm leasingowych w 99,9% zostawiają tam „gołe weksle” i są ich tam już chyba setki tysięcy.

  2. Nie sądzę, aby były takie statystyki. Ostatnio najgłośniejsze tego typu sprawy, to tak zwana „afera kielecka” z około 30 wekslami u jednego posiadacza-nabywcy.

Speak Your Mind

*