Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Czy należności z weksla dochodzi się w postępowaniu uproszczonym?

Postępowanie uproszczone ma zastosowanie, jeśli dochodzone roszczenie nie przekracza 10 tysięcy złotych i wynika ono z umowy (lub innych, wymienionych w kpc. powodów).

Podstawowe pytanie jest: czy weksel jest roszczeniem wynikającym z umowy i możliwym do dochodzenia w postępowaniu uproszczonym? Chciałbym jednak przedstawić praktykę sądów w tym zakresie.

Są sądy (właściwie powinienem napisać sędziowie, ponieważ opisane poniżej rozbieżności można spotkać w tym samym wydziale tego samego sądu), którzy traktują roszczenie z weksla jak roszczenie z umowy i kwalifikują je jako postępowanie uproszczone, oczywiście przy założeniu nieprzekraczania dochodzonej kwoty 10 tysięcy złotych.

Z drugiej strony są opinie, iż weksel to nie umowa, a jednostronna czynność – rozumowanie ma ten błąd, iż do ważności zobowiązania wekslowego wymagane jest nie tylko jego wystawienie, ale i wręczenie (teoria emisyjna weksla). Niemniej jednak zdarza się, że sędzia nie zakwalifikuje danego postępowania do postępowania uproszczonego

Konsekwencje

Wniesienie pozwu na formularzu urzędowym w sytuacji, kiedy sprawa nie jest rozpatrywana w postępowaniu uproszczonym nie jest błędem. Znakiem, iż sąd nie traktuje weksla jako umowy, będzie wezwanie powoda do uiszczenia brakującej opłaty sądowej, w niektórych bowiem przedziałach dochodzonej sumy roszczenia, opłata wyliczona w postępowaniu zwykłym będzie wyższa niż w postępowaniu uproszczonym. Sytuacja taka będzie miała miejsce przy dochodzeniu roszczenia z weksla z zakresu powyżej 2400zł do 10 tysięcy zł.

Praktyka ta może się różnić w zależności od miejsca, czasu i składu orzekającego. Sąd rejonowy, z usług którego miałem przyjemność korzystać, raz z weksla na 5000zł wydał nakaz „w cenie” 30zł, czyli w postępowaniu uproszczonym, za drugim razem z trochę wyższej kwoty kazał sobie dopłacić do postępowania zwykłego (w miejsce 63zł – czyli 1/4 z 250zł – poprosił o dopłatę 28zł, czyli do kwoty 91zł, będącej 1/4 z dokładnie 5% roszczenia).

Zakładając zatem, że naszym celem jest szybkie odzyskanie roszczenia, a nie uzyskiwanie odpowiedzi sądów wyższych instancji na ciekawe zagadnienia prawne, zalecam już w momencie składania pozwu dokonywanie opłat w wysokości odpowiadających kosztom postępowania zwykłego, a nie uproszczonego. Ewentualna nadpłata opłaty sądowej jest nam zwracana po naszym wniosku.

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce google między innymi poprzez poniższe frazy kluczowe:

 • pozew z weksla na formularzu

Komentarze

 1. W takiej sytuacji zawsze już w pozwie piszę: W przypadku zaktualizowania się przesłanek do zwrotu nadpłaconej opłaty od pozwu wnoszę o zwrot na rachunek…. Zawsze działa, pieniądze wracają, bez potrzeby pisania oddzielnych wniosków.

 2. Patryk skomentował:

  @Karol:

  w którym miejscu na pozwie zawrzeć takie zdanie? Punkt 8, czy 9 (uzasadnienie)?

 3. Piotr skomentował:

  Jak do rozważań dot. postępowania uproszczonego w sprawach pomiędzy osobami fizycznymi na się Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r., III CZP 51/11 gdzie stwierdzono:
  „Sprawa gospodarcza o zapłatę z weksla własnego in blanco podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty określonej w art. 5051 pkt 1 k.p.c.”

 4. @Piotr – myślę, że sędziowie nie przemyśleli tego orzeczenia – wszak podstawą skutecznego powództwa *nigdy* nie może być weksel *in blanco*.

 5. Piotr skomentował:

  Lechu, żebym Cię dobrze zrozumiał. Kwestionujesz uchwałę sądu najwyższego ? : )

 6. A bo to pierwszy raz? Czytałeś moją krytykę orzeczeń o wekslach pracowniczych? http://www.remitent.pl/niewaznosc-weksla-a-niewaznosc-zobowiazania-wekslowego/5770

  A w tym Twoim przypadku błąd polega na wyciąganiu skutków z tego, że jest to „weksel in blanco”. A, jak dobrze na pewno wiesz, każdy weksel dołączany do pozwu (pomijając jakieś rażące błędy niektórych pełnomocników ;) jest z definicji już wekslem zupełnym. Natomiast to, czy był kiedyś wekslem in blanco, czy nie był – niekoniecznie ma znaczenie w kontekście postępowania uproszczonego. Można oczywiście prowadzić rozważania „czy weksel nadaje się do postępowania uproszczonego” (vide: http://www.remitent.pl/czy-naleznosci-z-weksla-dochodzi-sie-w-postepowaniu-uproszczonym/1458), nie zależy to jednak od tego, czy weksel jest, czy nie jest, był, czy nie był in blanco.

 7. Piotr skomentował:

  Czyli zakwalifikowanie pozwu do postępowania uproszczonego lub nie zależy tylko od pojętności sędziów ? Owszem w pozwie może zbytnio „otworzyłem się” i napisałem o zdanie za dużo.

 8. Zależy to przede wszystkim od przyjętego przez sędziego zwyczaju. W tym samym sądzie zdarzało mi się mieć sprawy i uproszczone, i zwykłe. Nie ma reguły. Dlatego zawsze przy wekslach do 10 000zł 1) stosuję formularz 2) opłacam opłatę wyższą z wyboru: 1/4 z 5% lub 1/4 z widełek postępowania uproszczonego. Formularz może być nawet jak postępowanie nie będzie uproszczone, a w razie ewentualnej nadpłaty opłaty będzie jej zwrot.

 9. Piotr skomentował:

  Na domiar złego mój pozew opiewa na inną (niższą) kwotę aniżeli ta, która widnieje na wekslu. To też mogło wzbudzić zainteresowanie/niepokój sędziego (?).

  PS. Ciekawe czy kwestionujesz wyroki Trybunału Kont. ? ;)

 10. Na domiar złego mój pozew opiewa na inną (niższą) kwotę aniżeli ta, która widnieje na wekslu. To też mogło wzbudzić zainteresowanie/niepokój sędziego (?).

  To też powszechna sytuacja w mojej praktyce wekslowej. Po prostu wyjaśnia się, że część weksla została spłacona / wierzyciel ją wspaniałomyślnie umorzył / nie stać go na dochodzenie całej kwoty – nigdy mi się nie zdarzyło, aby było to powodem niewydania nakazu, bo i dlaczego?

  PS. Ciekawe czy kwestionujesz wyroki Trybunału Kont. ? ;)

  Nie przypominam sobie, abym miał okazję i potrzebę :)

 11. Piotr skomentował:

  Nawet 1/4 z widełek postępowania uproszczonego ? Wg ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata nie może być niższa aniżeli 30 zł.

 12. Owszem, 1/4 z 30 daje nadal 30, ale 1/4 ze 100, to już (tadam!) 30 ;) I tak dalej.

 13. Piotr skomentował:

  „(…)część weksla została spłacona / wierzyciel ją wspaniałomyślnie umorzył / nie stać go na dochodzenie całej kwoty”

  Gdzie wyjaśnia się powyższe? od razu w pozwie ? Na przyszłość wolę uniknąć zbytniej wylewności.

 14. Tak, w pozwie. Wylewności nie trzeba, na to wystarczy i pół zdania.

 15. Piotr skomentował:

  Niestety moja wylewność objawiła się w poruszeniu wątku in blanco. Dziękuję za informacje.

Napisz komentarz

*