Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Czy należności z weksla dochodzi się w postępowaniu uproszczonym?

Postępowanie uproszczone ma zastosowanie, jeśli dochodzone roszczenie nie przekracza 10 tysięcy złotych i wynika ono z umowy (lub innych, wymienionych w kpc. powodów).

Podstawowe pytanie jest: czy weksel jest roszczeniem wynikającym z umowy i możliwym do dochodzenia w postępowaniu uproszczonym? Chciałbym jednak przedstawić praktykę sądów w tym zakresie.

Są sądy (właściwie powinienem napisać sędziowie, ponieważ opisane poniżej rozbieżności można spotkać w tym samym wydziale tego samego sądu), którzy traktują roszczenie z weksla jak roszczenie z umowy i kwalifikują je jako postępowanie uproszczone, oczywiście przy założeniu nieprzekraczania dochodzonej kwoty 10 tysięcy złotych.

Z drugiej strony są opinie, iż weksel to nie umowa, a jednostronna czynność – rozumowanie ma ten błąd, iż do ważności zobowiązania wekslowego wymagane jest nie tylko jego wystawienie, ale i wręczenie (teoria emisyjna weksla). Niemniej jednak zdarza się, że sędzia nie zakwalifikuje danego postępowania do postępowania uproszczonego

Konsekwencje

Wniesienie pozwu na formularzu urzędowym w sytuacji, kiedy sprawa nie jest rozpatrywana w postępowaniu uproszczonym nie jest błędem. Znakiem, iż sąd nie traktuje weksla jako umowy, będzie wezwanie powoda do uiszczenia brakującej opłaty sądowej, w niektórych bowiem przedziałach dochodzonej sumy roszczenia, opłata wyliczona w postępowaniu zwykłym będzie wyższa niż w postępowaniu uproszczonym. Sytuacja taka będzie miała miejsce przy dochodzeniu roszczenia z weksla z zakresu powyżej 2400zł do 10 tysięcy zł.

Praktyka ta może się różnić w zależności od miejsca, czasu i składu orzekającego. Sąd rejonowy, z usług którego miałem przyjemność korzystać, raz z weksla na 5000zł wydał nakaz „w cenie” 30zł, czyli w postępowaniu uproszczonym, za drugim razem z trochę wyższej kwoty kazał sobie dopłacić do postępowania zwykłego (w miejsce 63zł – czyli 1/4 z 250zł – poprosił o dopłatę 28zł, czyli do kwoty 91zł, będącej 1/4 z dokładnie 5% roszczenia).

Zakładając zatem, że naszym celem jest szybkie odzyskanie roszczenia, a nie uzyskiwanie odpowiedzi sądów wyższych instancji na ciekawe zagadnienia prawne, zalecam już w momencie składania pozwu dokonywanie opłat w wysokości odpowiadających kosztom postępowania zwykłego, a nie uproszczonego. Ewentualna nadpłata opłaty sądowej jest nam zwracana po naszym wniosku.

Comments

 1. W takiej sytuacji zawsze już w pozwie piszę: W przypadku zaktualizowania się przesłanek do zwrotu nadpłaconej opłaty od pozwu wnoszę o zwrot na rachunek…. Zawsze działa, pieniądze wracają, bez potrzeby pisania oddzielnych wniosków.

 2. @Karol:

  w którym miejscu na pozwie zawrzeć takie zdanie? Punkt 8, czy 9 (uzasadnienie)?

 3. Jak do rozważań dot. postępowania uproszczonego w sprawach pomiędzy osobami fizycznymi na się Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r., III CZP 51/11 gdzie stwierdzono:
  „Sprawa gospodarcza o zapłatę z weksla własnego in blanco podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty określonej w art. 5051 pkt 1 k.p.c.”

 4. @Piotr – myślę, że sędziowie nie przemyśleli tego orzeczenia – wszak podstawą skutecznego powództwa *nigdy* nie może być weksel *in blanco*.

 5. Lechu, żebym Cię dobrze zrozumiał. Kwestionujesz uchwałę sądu najwyższego ? : )

 6. A bo to pierwszy raz? Czytałeś moją krytykę orzeczeń o wekslach pracowniczych? http://www.remitent.pl/niewaznosc-weksla-a-niewaznosc-zobowiazania-wekslowego/5770

  A w tym Twoim przypadku błąd polega na wyciąganiu skutków z tego, że jest to „weksel in blanco”. A, jak dobrze na pewno wiesz, każdy weksel dołączany do pozwu (pomijając jakieś rażące błędy niektórych pełnomocników ;) jest z definicji już wekslem zupełnym. Natomiast to, czy był kiedyś wekslem in blanco, czy nie był – niekoniecznie ma znaczenie w kontekście postępowania uproszczonego. Można oczywiście prowadzić rozważania „czy weksel nadaje się do postępowania uproszczonego” (vide: http://www.remitent.pl/czy-naleznosci-z-weksla-dochodzi-sie-w-postepowaniu-uproszczonym/1458), nie zależy to jednak od tego, czy weksel jest, czy nie jest, był, czy nie był in blanco.

 7. Czyli zakwalifikowanie pozwu do postępowania uproszczonego lub nie zależy tylko od pojętności sędziów ? Owszem w pozwie może zbytnio „otworzyłem się” i napisałem o zdanie za dużo.

 8. Zależy to przede wszystkim od przyjętego przez sędziego zwyczaju. W tym samym sądzie zdarzało mi się mieć sprawy i uproszczone, i zwykłe. Nie ma reguły. Dlatego zawsze przy wekslach do 10 000zł 1) stosuję formularz 2) opłacam opłatę wyższą z wyboru: 1/4 z 5% lub 1/4 z widełek postępowania uproszczonego. Formularz może być nawet jak postępowanie nie będzie uproszczone, a w razie ewentualnej nadpłaty opłaty będzie jej zwrot.

 9. Na domiar złego mój pozew opiewa na inną (niższą) kwotę aniżeli ta, która widnieje na wekslu. To też mogło wzbudzić zainteresowanie/niepokój sędziego (?).

  PS. Ciekawe czy kwestionujesz wyroki Trybunału Kont. ? ;)

 10. Na domiar złego mój pozew opiewa na inną (niższą) kwotę aniżeli ta, która widnieje na wekslu. To też mogło wzbudzić zainteresowanie/niepokój sędziego (?).

  To też powszechna sytuacja w mojej praktyce wekslowej. Po prostu wyjaśnia się, że część weksla została spłacona / wierzyciel ją wspaniałomyślnie umorzył / nie stać go na dochodzenie całej kwoty – nigdy mi się nie zdarzyło, aby było to powodem niewydania nakazu, bo i dlaczego?

  PS. Ciekawe czy kwestionujesz wyroki Trybunału Kont. ? ;)

  Nie przypominam sobie, abym miał okazję i potrzebę :)

 11. Nawet 1/4 z widełek postępowania uproszczonego ? Wg ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata nie może być niższa aniżeli 30 zł.

 12. Owszem, 1/4 z 30 daje nadal 30, ale 1/4 ze 100, to już (tadam!) 30 ;) I tak dalej.

 13. „(…)część weksla została spłacona / wierzyciel ją wspaniałomyślnie umorzył / nie stać go na dochodzenie całej kwoty”

  Gdzie wyjaśnia się powyższe? od razu w pozwie ? Na przyszłość wolę uniknąć zbytniej wylewności.

 14. Tak, w pozwie. Wylewności nie trzeba, na to wystarczy i pół zdania.

 15. Niestety moja wylewność objawiła się w poruszeniu wątku in blanco. Dziękuję za informacje.

Speak Your Mind

*