Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Sprzedając weksel odpowiadasz za jego zapłatę

Każdy weksel, który nie jest wyraźnie wystawiony nie na zlecenie, można zbyć na drodze indosu. Jednak osoba, która zbyła weksel w ten sposób, odpowiada przed kolejnymi posiadaczami za zapłatę. Jeśli zatem wystawca weksla własnego nie spłaci zobowiązania, posiadacz będzie mógł realizować swoje prawo z weksla od dowolnego z indosantów.

Czy odpowiedzialność indosanta jest bezwarunkowa?

Indosant może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zapłatę, umieszczając na indosie klauzulę bez obliga lub bez odpowiedzialności za zapłatę.

Ustępuję bez obliga na rzecz…

Zamieszczenie powyższego indosu powoduje, że osoba zbywająca weksel nie odpowiada za jego zapłatę. Należności można dochodzić wyłącznie od wystawcy, lub od innych zobowiązanych indosantów, jeśli takowi istnieją.

Nadto odpowiedzialność indosanta jest uzależniona od przedstawienia weksla do zapłaty w określonym terminie i wykonania protestu. Weksel powinien być przedstawiony do zapłaty w dniu oznaczonym jako termin płatności lub w dwóch kolejnych dniach powszednich. Na okoliczność niezapłacenia powinien być sporządzony protest. Brak przedstawienia weksla do zapłaty w powyższym terminie i sporządzenia protestu skutkuje utratą możliwości dochodzenia należności od indosantów, ale nie od wystawcy.

Wyjątkiem jest weksel zawierający klauzulę bez protestu (bez kosztów), w którym do dochodzenia należności od indosanta wystarczy przedstawić wystawcy weksel do zapłaty w terminie, bez konieczności sporządzania protestu.

Pomyśl przed sprzedażą

Fakt odpowiedzialności indosanta ma znaczenie zwłaszcza wówczas, jeśli sprzedajemy weksel znacznie poniżej jej nominalnej wartości. W takich sytuacjach zazwyczaj chcemy, aby to kolejny posiadacz ponosił ryzyko niewypłacalności wystawcy, dlatego aby zabezpieczyć się przed dochodzeniem sumy wekslowej od nas, należy na indosie umieścić odpowiednią klauzulę.

Zdarzało się, że nieświadomość indosantów była wykorzystywana przez oszustów (np. sytuacja opisana w Gazecie Wyborczej, Wrocław, 20-03-2003 „Bój się weksla” Marcin Rybak).

Zalety regresu do indosantów

Możliwość dochodzenia należności od indosantów ma dość duże znaczenie praktyczne. Przede wszystkim ułatwia obieg weksla. Zazwyczaj osoba, od której przyjmujemy weksel, jest nam znana,  natomiast możemy nic nie wiedzieć na temat wcześniejszych posiadaczy weksla, czy wystawcy. Znajomość tamtych podmiotów nie jest nam jednak potrzebna, skoro w najgorszej sytuacji (nawet jeśli byliby oni niewypłacalni, czy ich podpisy byłyby podrobione), za zapłatę odpowiada ta osoba, od której weksel przyjęliśmy, i do której mamy zaufanie, skoro zdecydowaliśmy się na zawarcie z nią transakcji opartej na kredycie. Należy jednak pamiętać, że aby nie stracić możliwości regresu do indosanta, należy przedstawić weksel do zapłaty w terminie płatności, a w razie braku zapłaty sporządzić protest, jeśli weksel nie zawiera klauzuli zwalniającej nas z tego obowiązku.

Comments

 1. Witam Pana mam nadzieję, ze będzie mi mógł Pan udzielić informacji na ten temat.Jak to sie ma względem prawa,ze załóżmy : Nowak ma weksel na Kowalskiego na zlecenie zbywa do na Malinowskiego indosem bez obliga. Malinowski po pewnym czasie tez się go zbywa bez obliga.Kowalski umiera i zostawia Spadkobierce testamentowego (weksel jest zbyty bez obliga na rodzica spadkobiercy. Czy rodzic w razie czego może przenieść w ten sam sposób weksel na to dziecko czy może mu go darować? Czy ma zażądać spłaty? czy to będzie traktowane jako dług spadkodawcy czy od tego weksla by trzeba było zapłacić podatek? czy lepiej odrzucić spadek przed upływem 6 miesięcy i poczekać niech dziedziczą ustawowi i wnieść sprawę o nabycie spadku i żądać zapłaty należności z weksla?
  z góry dziękuje i pozdrawiam.

 2. @Paulina: Malinowski indosował weksel na rzecz rodzica obecnego spadkobiercy testamentowego wystawcy?

 3. tak

 4. @Paulina: czyli mamy sytuację: rodzic jest w posiadaniu weksla, z którego być może odpowiada jego syn, a fakt, i zakres odpowiedzialności zależy od sposobu przyjęcia spadku. Rodzic może przenieść weksel na dziecko, darując mu należność, lub przyjmując w ramach spłaty „coś”, „cokolwiek”. Z faktu, że jest to weksel nie płaci się żadnych podatków innych niż przy „zwykłych” długach/wierzytelnościach w ramach spadku. To, „jak warto” postąpić zależy od wielu czynników, których tutaj nie znamy, więc i nie sposób czegoś konkretnego doradzić.

 5. Witam ponownie.
  no możemy taką sytuacje przyjąć.Jest tak syn nabywa spadek z testamentu bo ustawowi wiedzą,że jest dług i są zgodni do dziedziczenia z testament. Załóżmy że należność z weksla to 1/2 spadku.Czy syn do US ma podać należność z weksla lub ksero jako dług spadkodawcy i płacić podatek od spadku 1/2.I czy dopiero po zgłoszeniu do US przenieść weksel na syna i np. darować mu należność lub np.zabrać mu wszystkie meble na wartość weksla. Czy jest to bez różnicy kiedy nastąpi przeniesienie należności lub darowizna należności?
  pozdrawiam

 6. @Paulina, temat podatków przy spadku wykracza poza tematykę tego bloga. Może poszukaj na blogu o spadkach? http://www.spadki.czytelniq.pl/

Speak Your Mind

*