Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Tylko dla początkujących (2) – najczęstsze błędy przy wystawianiu weksli

Weksel jest dokumentem ściśle sformalizowanym przez prawo wekslowe. Jakikolwiek zapis, który byłby z nim niezgodny, skutkuje nieważnością weksla.

W praktyce obrotu wekslowego spotykam się z kilkoma dosyć częstymi błędami:

1. Weksel może posiadać tylko jedną datę płatności. Należy zatem wskazać konkretny dzień, w którym ma nastąpić zapłata, np.:

„Zapłacę 17 grudnia 2010r. za ten weksel…” (poprawne)

albo:

Za okazaniem zapłacę…” (poprawne)

Niekiedy – stosując analogię do innych umów – można spotkać błędne weksle z terminem płatności oznaczonym w formie „Do dnia 17 grudnia… (niepoprawne). Dokument taki posiada wiele następujących kolejno po sobie terminów płatności, a więc nie jest wekslem!

2. Weksel własny jest bezwarunkowym przyrzeczeniem zapłaty. Nieważnym będzie zatem weksel, w którym wystawca będzie stawiał warunek, po zajściu którego będzie płacił (np. „zapłacę za ten weksel po otrzymaniu towaru”).

3. Niekiedy chcemy wystawić weksel, którego posiadacz (czyli remitent) nie będzie miał prawa do dalszej sprzedaży wekslu. W dokumencie takim powinniśmy umieścić klauzulę „nie na zlecenie„. W internecie można znaleźć błędne przykłady takiego weksla:

zapłacę za ten weksel na zlecenie Jana Kowalskiego, ale nie na jego zlecenie

Powyżej następuje sprzeczność – weksel jest wystawiony zarówno  na zlecenie, jak i nie na zlecenie. Dokument taki nie może być wekslem.

Prawidłowe sformułowanie powinno wyglądać następująco: „zapłacę za ten weksel na rzecz Jana Kowalskiego sumę 100zł, ale nie na jego zlecenie.

Comments

 1. Małgorzata says:

  Miejscowość – data dziesięć tysięcy złotych
  Zapłacę za ten własny weksel za okazaniem na zlecenie Jana Kowalskiego sumę 10000 złoty.
  płatne w Opolu.
  podpis
  Czy takiej treści weksel jest niepodważalny ( zgodny z prawem wekslowym)?

 2. To poprawna formalnie treść weksla. Tylko po dacie wystawienia postaw kropkę i przed sumą w tej linijce dodaj słowo „Na”, czyli „Miejscowość – data. Na dziesięć tys. zł” – jeśli w ogóle chcesz tam podawać tę sumę, bo sama kwota w późniejszej treści weksla wystarczy.

Speak Your Mind

*