Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Weksel za gotówkę to pożyczka i podlega PCC?

„Jeśli konkubent przekazuje partnerowi pieniądze na zakup nieruchomości, a w zamian jako zabezpieczenie dostaje weksel, to mamy do czynienia z typową pożyczką – uznał NSA.”

Taką informacją straszy nas artykuł w Gazecie Prawnej (pełny dostęp płatny, ale nie warto kupować).

Czy coś się zmieniło? Do tej pory wszelkie orzeczenia i interpretacje podatkowe potwierdzały, że operacja taka nie jest pożyczką.

Na szczęście to, co jeszcze możemy przeczytać bezpłatnie wyjaśnia nam, że nie jest to sytuacja opisana w tytule:

Chodziło o związek konkubentów, którzy wspólnie mieli kupić ziemię pod przyszłą budowę. Jednak za całość zapłaciła konkubina. Przelała pieniądze z własnego konta, a konkubent wystawił jej weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, z której wynikało zobowiązanie na kwotę 1,5 mln zł. Dzięki temu konkubent stał się również współwłaścicielem gruntu.

Nie możemy mieć do czynienia z „pieniędzmi za weksel”, podczas gdy sam weksel jest wekslem in blanco, a konkubenci ustnie (choćby nieświadomie) siłą rzeczy musieli zawrzeć inną umowę – w tym przypadku umowę pożyczki. Tak jak zostało to opisane w tym omawianym już przeze mnie orzeczeniu.

Z czasów gdy pisywałem do Gazety Prawnej z artykułami na tematy wekslowe wiem, że tytuły artykułów i śródtytuł, a nawet leady (pogrubione „wstępy” na początku artykułu) nie pochodzą od autora. Zatem Łukasz Zalewski, który jest autorem tego omówienia, nieświadomie padł ofiarą redaktorów Gazety Prawnej.
weksel za gotowke

Speak Your Mind

*