Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Co się dzieje z wekslem po zmianie nazwy spółki

albo po zmianie nazwiska osoby występującej na wekslu? Przy zmianie nazwy spółki podmiot pozostaje ten sam (nie zmienia się NIP, KRS, REGON), często powodem takiej zmiany jest konieczność uwidocznienia w nazwie (np. spółki jawnej) nowego nazwiska wspólnika.

Może dojść również do zmiany nazwiska konkretnej osoby (remitenta, wystawcy) na przykład na skutek zmiany stanu cywilnego :)

Spółka, która zmieniła nazwę, albo osoba, która zmieniła nazwisko

nie traci prawa / nie wyzbywa się obowiązku wynikającego z weksla.
Jeśli podmiot ten chce dochodzić należności z weksla osobiście, wystarczy, że wskaże, iż zmiana nazwy/nazwiska zaszła później.

Powód – AMIKS Poznański spółka jawna – dochodzi należności z weksla wystawionego przez pozwanego na rzecz AMIKS Jarocki spółka jawna. Potwierdzenie odpowiednimi odpisami KRS zmiany nazwy spółki po dacie wystawienia weksla w załączeniu

Jeśli zmiana dotyczy remitenta, i ten chce dokonać indosu weksla, powinen uczynić to w następujący sposób:

przykład indosu dokonanego przez remitenta, który po wystawieniu weksla zmienił nazwisko:
Ustępuję na zlecenie Jana Kowalskiego
{podpis – Anna Nowak} – wcześniej Anna Kozłowska

Speak Your Mind

*