Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Jak wystawia weksel osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą?

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą weksel wystawia się tak samo jak gdyby weksel wystawiała ta osoba prywatnie. Na wekslu wystawca podpisuje się swoim nazwiskiem. Może, ale nie musi, umieścić na nim odcisk swojej pieczęci firmowej.

Fakt zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej nie wpływa na ważność weksla. Za swoje zobowiązania osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą odpowiada całym swoim majątkiem bez ograniczenia czasowego. Również podpisanie weksla przez osobę podającą nieistniejące dane prowadzonej działalności gospodarczej nie zwalnia jej z obowiązku zapłaty, zakładając że podpis faktycznie pochodzi od tej osoby.

W celu wystawienia weksla na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą, wystarczy jedynie ją wskazać z nazwiska jako remitenta (w praktyce stosuje się nazwisko razem z imieniem). Jedynie w celu uściślenia można dodać informacje o nazwie prowadzonej działalności, adresie itp.

Nie jest również konieczne specjalne księgowanie wystawianych lub otrzymywanych weksli.

Comments

  1. Czy w przypadku, w którym wystawca weksla nie umieszcza żadnej adnotacji o prowadzonej działalności gospodarczej, są tylko jej dane jako osoby fizycznej, to czy jeżeli weksel został wystawiony na zabezpieczenie spłaty pożyczki zawartej w ramach prowadzonej przez tego wystawcę działalności, to czy w aktualnym stanie prawnym pozew o zapłate należny skierować do postępowania gospodarczego?

  2. @Paulina – po pytaniu wnioskuję, że wierzyciel nie jest przedsiębiorcą zajmującym się udzielaniem pożyczek, więc sprawa nie będzie rozpatrywana w postępowaniu gospodarczym.

  3. No właśnie jest :) Czyli jednak gospodarcze

Speak Your Mind

*