Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Otrzymanie nieodpłatnie poręczenia wekslowego stanowi przychód dla poręczonego

Otrzymane bezpłatnie przez spółkę poręczenie wekslowe stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 p. 2. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przychodami są wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń […]).

Spółka z o.o. zaciągnęła kredyt na zakup nieruchomości, który został zabezpieczony hipoteką. Następnie zwiększyła kwotę kredytu. Jako dodatkowe zabezpieczenie całego zobowiązania wystawia weksel in blanco poręczony przez trzy spółki-córki. Organ podatkowy uznał to poręczenie za nieodpłatne świadczenie zwiększające przychód. […] Jego wartość określił na podstawie wysokości gwarancji udzielanej przez banki. (Rzeczpospolita, 31-05-2010).

Spółka zaskarżyła powyższą decyzję, została ona jednak utrzymana zarówno w Izbie Skarbowej, jak i w WSA  (Łódź, 27 kwietnia 2010, I SA/Łd79/10).

Sprawa dotyczy podatku od osób prawnych, jednak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych wydaje się, że można zastosować przez analogię art. 11, zgodnie z którym przychodem są otrzymane nieodpłatne świadczenia, wyceniane według cen rynkowych.

Koszt gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej kształtuje się zazwyczaj w granicach 2-3% sumy gwarancji rocznie, przy założeniu poprawnej historii finansowej starającego się o nią podmiotu. Minimalny koszt gwarancji oscyluje wokół 200-400zł. Czy zatem od poręczonego po koleżeńsku weksla na sumę 100zł należy zaliczyć sobie 200 przychodu do opodatkowania? Dobrze byłoby zadbać, aby świadczenie nie było nieodpłatne, a najlepiej pamiętać o starej dobrej maksymie:  Nie ma takiego okrucieństwa, ani takiej niesprawiedliwości której nie mógłby dopuścić się skądinąd łagodny i liberalny rząd – jeśli zabraknie mu pieniędzy (Alexis De Tocqueville).

Speak Your Mind

*