Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

[piątkowo] 1 grosz w depozycie sądowym

Mamy bezapelacyjnego zwycięzcę na „najmniejszą sprawę sądową”, to detronizuje nawet moją sprawę o 35 groszy. Z ogłoszenia Monitora Sądowego i Gospodarczego z 18 marca 2015 roku:

Przed Sądem Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce
w Poznaniu, IX Wydziałem Cywilnym, w sprawie IX Ns 705/14
toczy się postępowanie z wniosku B-G Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy uczestnictwie
Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego. Przedmiotem sprawy
jest złożenie kwoty 0,01 zł do depozytu sądowego.
W sprawie tej został ustanowiony dla uczestnika – Poznańskiego
Ziemstwa Kredytowego kurator w osobie radcy
prawnego Janusza Kosewskiego (adres do doręczeń:
ul. Jana III Sobieskiego 85, 62-030 Luboń); aż do czasu
zakończenia postępowania doręczenia dla uczestnika będą
dokonywane kuratorowi.

Comments

  1. Piotr F. says

    Opisana sprawa dotyczy zapewne wykreślenia hipoteki w kwocie 1 grosza obciążającej nieruchomość, która ma być sprzedana lub obciążona hipoteką banku. Klasyka gatunku przynajmniej w sprawach wieczystoksięgowych :)
    Pozdrawiam

  2. A po co się takie hipoteki ustanawia?

  3. Pytanie „dla kogo” jest błędne. Prawidłowe jest pytanie „kiedy” ;)

    http://bartoszcze.blox.pl/2013/03/Porzadkowanie-ksiag-wieczystych.html

  4. @bartoszcze – no tak, rzeczywiście, konieczność „sprzątnięcia” starego wpisu, którego wysokość wskutek wielokrotnego denominowana osiągnęła właśnie 1gr wydaje się być najlepszym wyjaśnieniem powyższego :)

Speak Your Mind

*