Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Szanuj sędziego – pisz krótkie pozwy!

Wyobraź sobie, że masz weksel in blanco swojego dłużnika. Skoro in blanco, to jest i umowa, którą weksel zabezpiecza (niech to będzie umowa pożyczki), jak również umowa do samego weksla określająca warunki jego uzupełnienia. Dłużnik spłacał, ale w międzyczasie zaprzestał.

Przychodzi czas, że weksel należy „uruchomić” w celu uzyskania zapłaty. Wiadomo, liczymy, wypełniamy (uważając, aby nie popełnić błędu. bo drugiego podpisanego blankietu nie mamy), przedstawiamy do zapłaty… Kolejnym etapem jest napisanie pozwu.

Zauważyłem, że wielu prawników wyznaje zasadę „im więcej napisać, tym lepiej”, choćby było to masło maślane, albo informacje niezwiązane ze sprawą. Bierzesz zatem, prawniku, stos dokumentów do ręki, siadasz, zaczynasz pisać pozew, i przechodzisz do uzasadnienia pozwu:

Powód zawarł z pozwanym umowę pożyczki na kwotę 15 000zł, płatną w 30 ratach po 500zł do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od … … …

Dowód: Umowa pożyczki z dnia … …

Na zabezpieczenie roszczenia pozwany wystawił powodowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową uprawniającą do uzupełnienia weksla w razie niespłacenia umowy pożyczki

Dowód: Deklaracja wekslowa

W okresie od stycznia do czerwca pozwany spłacił tylko 2000zł, do zapłaty pozostało więc 13000zł. W związku z tym powód uzupełnił weksel in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę i przedstawił go do zapłaty. Pomimo tego zapłaty nie uzyskał.

Dowód: Pismo wzywające do wykupu weksla.

Mniej więcej tak tego typu pozew może wyglądać. Czy jednak musi być tak obszerny? Na jakiej podstawie dochodzimy roszczenia? Umowy pożyczki, czy weksla? Jeśli na podstawie weksla, po cóż zatem wspominamy o pożyczce w pozwie? Po co siejemy w sądzie wątpliwość, iż weksel ten był kiedyś wekslem in blanco i być może nie został poprawnie uzupełniony? Po co dołączamy deklarację wekslową, skoro dowodem istnienia zobowiązania jest sam weksel?

Jeśli szanujemy swój czas, czas sędziego, nogi listonosza, uzasadnienie pozwu powinno wyglądać następująco:

Powód jest w posiadaniu weksla wystawionego przez pozwanego, który – pomimo przedstawienia do zapłaty – nie został wykupiony.

Sam weksel jest samoistnym dowodem istnienia roszczenia. Jeśli wystawca uzna, że został on uzupełniony w nieprawidłowy sposób, to na nim będzie ciążył obowiązek udowodnienia tego faktu, i to on będzie zobowiązany do przedstawienia umowy pożyczki, umowy wekslowej (z której wynika, że zostały poczynione ustalenia z remitentem odnoście zasad wypełnienia weksla) i innych dowodów na poparcie swoich twierdzeń.

Na etapie składania pozwu zasypywanie sądu i stron takimi szczegółami jest zdecydowanie za wcześnie.

Comments

 1. krzysztof says

  Te wszystkie dodatkowe dowody mają zwykle na celu uzyskanie wyższych niż ustawowe odsetek.

 2. To trzeba się zdecydować – albo dochodzimy należności na podstawie weksla (wówczas odsetki ustawowe od terminu płatności, lub umowne przy wekslu „za okazaniem” zapisane na wekslu), albo weksel jest tylko tłem, a dochodzimy roszczenia na podstawie pozawekslowej umowy (wówczas odsetki zapisane w tejże umowie).

 3. krzysztof says

  Witam – chciałbym zapytać o odsetki – gdy weksel jest wypełniony [miejsce i wyp. i płatności w Polsce] w walucie obcej i pozew ciągniemy [rep. wierzyciela] do końca [41 pr. weksl] też w walucie obcej z upr. komornika do przewalutowania na klauzuli – to czy od dnia płatności [było przedstawienie do zapłaty] naliczać 6 % od sta, czy też odsetki ustawowe. 2 opcja niby dobra ale sentencja brzmiałaby : zasądza np. 100 CHF z odsetkami ustawowymi [obecnie 13 %] liczonymi od dnia … do dnia zapłaty ?
  2 pyt. dotyczy relacji weksla jako zabezpieczenie i hipoteki. Czy krótkie uzsadnienie pozwu do wypełnionego weksla in blanco – będzie miało negatywny wpływ na egzekucję z nieruchomości przy założeniu że stosunek podstawowy jest zabezpieczony również hipoteką. [wszędzie występują te same osoby] ?

 4. Panie Mecenasie, zapraszam na forum do dalszej dyskusji, tam będzie wygodniej ;)

  1. [48 pr. weksl.] – Posiadacz może żądać odsetek w wysokości 6%, a przy wekslach wystawionych i płatnych w Polsce, odsetek ustawowych […] – z tego by wynikało, że weksel taki może być w przypadku zwłoki oprocentowany ustawowo, choćby był płatny w walucie obcej.

  2. Rozumiem, że mamy wówczas weksel niezabezpieczony hipoteką i wierzytelność podstawową, zabezpieczoną w ten sposób? Skłaniałbym się ku tezie, iż aby wierzyciel chciał egzekwować z ustanowionej hipoteki, to powinien wytoczyć powództwo ze stosunku podstawowego. Lub też – wcześniej – ustanowić weksel zabezpieczony hipotecznie, a nie hipotecznie zabezpieczyć umowę ze stosunku podstawowego.

 5. krzysztof says

  Ja niestety też dochodzę do podobnych wniosków – mógłby być problem z wyjęciem środków z hipoteki kaucyjnej. Krótkie uzasadnienie wskazuje na abstrakcyjność weksla i jego funkcję płatniczą, a nie zabezpieczającą. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję

 6. @Krzysztof: Zasadniczo przy wekslu in blanco i umowie pozawekslowej wierzyciel ma zazwyczaj wybór sposobu uzasadnienia pozwu:
  – z samej umowy pozawekslowej
  – z umowy pozawekslowej i weksla jako podstawy do nakazowego
  – z samego weksla
  I jeśli faktycznie jest tak, że z umowy pozawekslowej (ale nie z weksla) wynikają dla powoda jakieś przywileje, to wówczas jest sens się na pozawekslową umowę powoływać.

 7. Widzę jeden problem – przy wekslach gwarancyjnych po wniesieniu zarzutów sąd bada stosunek podstawowy. Czy warto ryzykować prekluzję?

 8. @Iwo: tylko do na pozwanym ciąży obowiązek wykazania wypełnienia weksla niezgodnie z umową, czyli to on wówczas musi przedstawić dowód w postaci umowy pozawekslowej i wykazać, że weksel został wypełniony niezgodnie z nią.

 9. Sędzia swego czasu na czytanie dyrdymałów nie traci, rzuci okiem na pozew stwierdzi, że dotyczy zapłaty z weksla, rzuci okiem na weksel i tyle, w żadne stosunki podstawowe nie będzie się zagłębiał ;]

 10. @Vidocq: chciałbym, aby tak było. Jednak sam miałem kilka weksli, które były prawidłowo uzupełnione, a sąd nie wydał nakazu zapłaty w nakazowym. Widocznie sąd „powziął wątpliwości”, bo nie byłem reprezentowany przez „znanego w sądzie pełnomocnika”, albo weksel nie był sporządzony na „bardzo poważnym formularzu urzędowym”:) Bo w sumie jaką wątpliwość można mieć, jeśli weksel jest w każdym jednym słowie napisany ręką wystawcy i podpisany klasycznym czytelnym podpisem, skoro uwala się taki weksel do upominawczego?

 11. Witam Mam pytanie odnośnie opłaty skarbowej za Weksel
  niżej weksel za okazaniem

  WEKSEL WŁASNY

  Kraków, dnia 13 marca 2009r. Na 160 000,00 Złotych „PLN”
  W 1 Miesiąc po okazaniu zapłacę za ten weksel Własny bez protestu, lecz nie wcześniej niż przed 1 Sierpnia 2011 na zlecenie
  Marii Nowak
  sumę 160 000,00 słownie Sto sześćdziesiąt tysięcy złotych , z odsetkami 4 % w skali roku, Liczonymi od dnia 1 Kwietnia 2009

  A więc wystawca Weksla nie przyjął weksla do zapłaty za okazaniem , gdy złoże wniosek do sądu muszę uiścić opłatę

  główną tj. 160 000,00 zł 1,25 % = 2000 zł
  czy
  160 000,00 zł + odsetki od dnia od 1 kwietnia 2009 do dnia złożenia wniosku do sądu np. 02.09.2013 = tj. 28 317,81 zł

  i muszę zapłacić 1,25 % z kwoty 188 317,81
  czy 1,25 % z kwoty 160 000,00 zł ??

 12. @MarcosA co mówi o tym ustawa o opłacie skarbowej?

 13. @bartoszcze – proszę nie trollować i nie łapać czytelników za słówka :)

  @Marcos – płacisz 1,25% od wartości przedmiotu sporu. Czy to jest 160 tysięcy, czy 160 tysięcy plus odsetki, to Twój wybór, czy kapitalizujesz do roszczenia głównego odsetki na dzień wytoczenia powództwa, czy nie. Zależy to zatem od formy zredagowania pozwu.

 14. Witaj Lech czy mógłbyś mi podać jakiś wzór prostego

 15. @Marcos – jest na blogu, poszukaj.

 16. Panie Marcos, zamierza Pan domagać się w sądzie zapłaty co najmniej 160 tys. zł i zamierza korzystać z wzoru prostego pozwu znalezionego gdzieś w internecie, za darmo? … :) I to w na dodatek w sytuacji, gdy nie rozumie Pan najprostszych zasad postępowania sądowego i innych przepisów, które znajdą zastosowanie w tej kwestii?
  Proponuje Panu chwilę refleksji …
  Ułańska fantazja wręcz, chociaż może ktoś inny taką postawę inaczej by nazwał :)

 17. @Lech
  To nie był trolling, tylko test na inteligencję…

  @Marek
  Stanowczo należałoby panu Marcosowi odradzić skierowanie sprawy do Lublina, nie sądzisz?

 18. @bartoszcze – po czym wnosisz, że pan Marcos chciał wnosić sprawę do Lublina?

 19. @Lech
  Czytaj między wierszami proszę :)

 20. @bartoszcze
  Tak. Oczywiście, tylko nie Lublin.

  @Lech
  Można by taki zamiar uznać za bardzo prawdopodobny, biorąc pod uwagę „styl” rozpracowywania sprawy przez zainteresowanego, tj. szukania darmowej informacji w internecie na podstawie szczątkowej wiedzy w temacie, a wtedy bardzo łatwo natknąć się na sugestie dotyczące EPU, bo jest przecież takie proste, błyskawiczne i tanie :)

Speak Your Mind

*