Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Za podrobienie podpisu wystawcy weksla – do 25 lat więzienia

W przeszłości występowały różne opinie na temat tego, jak należy traktować podrobienie podpisu wystawcy na wekslu. Według jednych – jest to tylko przerobienie dokumentu w celu użycia go za autentyczny, (art. 270kk.), inni traktowali go jak środek płatniczy.

Dzięki temu, iż Mateusz R. w 2004r. stanął przed sądem za taki czyn, wątpliwości miały szansę być rozwiane. Sprawa trwała przez kilka lat, i w 2007. Sąd Najwyższy orzekł (IKZP2/07), iż podrobienie podpisu wystawcy to czyn polegający na podrobieniu lub przerobieniu środka płatniczego, tj. czyn z art. 310kk. zagrożony karą pozbawienia wolności aż do 25 lat!

Mając na uwadze, że dolna granica kary wynosi aż 5 lat, mam wrażenie, że kara może być bardzo surowa.

Ale czy tak naprawdę opłaca się podrabiać weksle? O tym pisałem w jednej z kolejnych notek.

Comments

  1. Tyle że niewielkie ma znaczenie, czy to będzie środek płatniczy, bo i tak zawsze zostaje dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej, czyli inny przedmiot przestępstwa z tego samego przepisu :)

Speak Your Mind

*