Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Czy warto płacić w internecie za wzory weksli?

Weksel. Weksel wzór. To popularne zapytania do wyszukiwarki google. Wiele osób, które chce wystawić albo otrzymać weksel, szuka w internecie jego wzoru, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie można już sobie pomóc urzędowym blankietem kupionym w banku (zniknęły one w ślad za likwidacją opłaty skarbowej od weksli).

Uwaga, jeśli szukasz wzoru najprostszego weksla,kliknij tutaj
Jeśli szukasz wzoru weksla in blanco – zapraszam tutaj
Tutaj możesz ściągnąć wzory weksli w formacie PDF

Ze smutkiem muszę przyznać, że w internecie krąży wiele błędnych wzorów weksli, skutkujących wręcz nieważnością takiego zobowiązania.

Na chybił trafił dostałem się na stronę http://www.prawnik-online.eu prowadzoną przez… trudno powiedzieć, ani w dziale KONTAKT, ani w regulaminie nie ma danych tegoż podmiotu.

Po wysłaniu SMSa za 3,66zł otrzymałem 3-dniowy dostęp do wzorów dokumentów z prawa cywilnego, w tym do 12 wzorów dotyczących weksli. Muszę przyznać, że było to najgorzej wydane 3,66zł przez sms w moim życiu.

Myślę, że wystarczy, jak wymienię listę błędów znalezionych w otrzymanych wzorach (stan na 16 czerwca 2010r., mam nadzieję, że twórca strony poprawi je w przyszłości).

1. Pierwszy wzór indosu:

Ustępuję na zlecenie … … … lecz nie na jego zlecenie

Ślicznie. To w końcu na zlecenie, czy nie na zlecenie? Indos nieważny! Jak powinien wyglądać? „Ustępuję na rzecz … … … lecz nie na zlecenie”.

Ponadto we wzorze każdego indosu usilnie występuje pole „miejsce płatności”, tymczasem miejsce płatności to element samego weksla, a nie indosu.

2. Drugi wzór indosu:

Ustępuję na zlecenie …. … … (nazwa indosanta)

Indosant to osoba zbywająca weksel na drodze indosu. Indosant nie może zatem zbyć weksla na swoją własną rzecz. Weksel można zbyć na rzecz indosatariusza, czyli osoby nabywającej weksel na drodze indosu.

3. Trzeci wzór indosu:

Ustępuję na zlecenie … … … (nazwa indosanta) bez obligu

Prawie dobrze (pomijając pomylenie indosanta  z indosatariuszem). Wzór zawiera nawet cenną klauzulę bez obliga, wątpię jednak, czy osoba korzystająca z tych wzorów, będzie wiedziała co ona oznacza i że będzie chciała ją zastosować.

4. Wzór weksla trasowanego poręczonego

(data płatności) zapłacę za ten weksel trasowany na zlecenie…

Skoro jest to weksel trasowany, to nie umieszczamy na nim przyrzeczenia zapłaty (zapłacę…) tylko polecenie zapłaty przez trasata (zapłacisz, zapłaci pan, zapłacicie, wielce łaskawy pan raczy zapłacić). Ponadto – mimo że w tytule jest to weksel poręczony, na wzorze nie ma miejsca na podpis poręczyciela.

5. Wzór weksla trasowanego z klauzulą bez protestu:

(data płatności) zapłaci bez protestu za ten weksel trasowany na zlecenie…

Czy trasat zapłaci, tego  nie wiemy, wróżką nie jesteśmy. Możemy jedynie wydać mu polecenie zapłaty, czyli (podobnie jak w punkcie 4.) – zapłacisz, zapłaci pan itp.

6. Wzór weksla trasowanego z zakazem indosów:

(data  płatności) zapłacę za ten weksel trasowany bez indosu na zlecenie…

Dwa błędy: skoro to weksel trasowany, to nie ja (wystawca) zapłacę, tylko mogę wydać polecenie zapłaty trasatowi (zapłacisz…). Ponadto, skoro jest to weksel bez indosów, to nie może być wystawiony na zlecenie, tylko na rzecz.

7. Wzór weksla trasowanego:

(data płatności) zapłacę za ten weksel trasowany na zlecenie…

Taki sam błąd, skoro to weksel trasowany, to  nie ja zapłacę, tylko kogoś trzeba poprosić – zapłacisz… Ponadto na tym rzekomym wzorze weksla trasowanego nie ma miejsca na podpis trasata (akcept).

8. Wzór weksla własnego „bez protestu”.

Pierwszy poprawny wzór. Wyłączając fakt, że pole „miejsce płatności” znajduje się poniżej podpisu, czyli tak jakby nie należy do weksla (podpis wystawcy nie obejmuje miejsca płatności).

9. Wzór weksla własnego „bez indosu”:

(data płatności) zapłacę bez protestu za ten własny weksel  na zlecenie … … … lecz nie na jej zlecenie …

Sprzeczność – weksel na zlecenie i nie na zlecenie. Powinno być oczywiście „zapłacę na rzecz … … … ale nie na jej zlecenie„.

10. Otrzymałem również przykład umowy do weksla in balnco, która ta jednak umowa w niczym nie chroni wystawcy, skoro wedle niej nazwa remitenta może być dopiero w przyszłości wpisana na weksel. Jeśli zatem nieuczciwy posiadacz weksla wpisze jako remitenta swojego kolegę, to oczywiste jest, że umowa wekslowa przed niczym nie uchroni – nie została przecież zawarta z wpisanym remitentem. A udowodnienie, że nie łączyły nas faktycznie z nim żadne stosunki, może być niemożliwe, skoro dowodem jest poprawnie wypełniony weksel.

Comments

  1. „Nie popełnia błędów kto nie robi nic”
    W każdym razie dziękuję za informacje o błędach. Błędy zostaną w możliwie najkrótszym czasie poprawione.

  2. Witam, zmuszony byłem wziąć chwilówkę w pewnej „firmie X” w miejscowości Y. Kwota pożyczki 300 zł, do zwrotu po 1-mc 488 zł. Przy okazji podpisania umowy chwilówki zmuszony byłem do podpisania weksla (kopii) bez indosu na kwotę 2000 zł. W międzyczasie zachorowałem, a ze sam pracuję na własny rachunek – więc po terminie 1 mc zgłosił się windykator wręczając mi wezwanie do wykupienia weksla w terminie do 3-ch tygodni za kwotę 2000 zł.
    Czy to jest normalne, że pożyczkodawca nie chce już przyjąć zwrotu pożyczki wraz z odsetkami za zwłokę tylko chce wykupienia weksla. Proszę o radę co zrobić
    Adam A.

  3. @Adam, o takich sprawach możemy podyskutować na forum. Podaj tam od razu treść weksla.

Speak Your Mind

*