Jak udzielić poręczenia na wekslu?

Data dodania: 07 maj 2010    Tagi:

Poręczenie wekslowe (zwane awalem) umożliwia dochodzenie należności od poręczyciela (zwanego awalistą), w sytuacji, kiedy osoba, za którą poręczono (zwana awalatem) nie spłaciła swojego zobowiązania.

Jak udziela się poręczenia na wekslu?

Sam podpis na przedniej stronie weksla, jeśli nie jest podpisem wystawcy lub trasata, oznacza poręczenie za wystawcę. W przypadku umieszczenia poręczenia na drugiej stronie wekslu, należy wskazać, ze jest to poręczenie („poręczam – Jan Kowalski” – oznacza poręczenie Jana Kowalskiego za wystawcę, w przypadku poręczenia za inną osobę, należy ją wskazać („poręczam za indosanta Marka Nowaka” itp.).

Poręczenie wekslowe może być ograniczone kwotowo („poręczam za wystawcę do kwoty 500zł”), ale nie może być ograniczone czasowo („poręczam do końca 2010 roku”). Poręczenie jest nieodwołalne, co oznacza, że w przyszłości nie ma możliwości ograniczenia swojej poręki. Odpowiadamy do końca odpowiedzialności dłużnika, za którego ręczymy.

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 107/05 z dnia 29 listopada 2005r.
Zastrzeżenie, według którego poręczenie wekslowe jest ograniczone terminem końcowym, jest bezskuteczne; nie powoduje ono nieważności tego poręczenia. (Zobacz uzasadnienie tej uchwały)

Poręczenie wekslowe nie jest tym samym, co poręczenie opisane w kodeksie cywilnym. Najważniejsze różnice są następujące:

– poręczenie wekslowe jest nieodwołalne, podczas gdy poręczenie cywilne można odwołać przed powstaniem zobowiązania. Ma to znaczenie zwłaszcza przy poręczaniu weksli in blanco, kiedy w momencie udzielenia poręczenia fakt wystąpienia zobowiązania nie jest znany,

– poręczeniem wekslowym można poręczyć za dług przyszły w dowolnej wysokości, podczas gdy poręczeniem cywilnym dług przyszły można  poręczyć do z góry wskazanej wysokości

– wierzyciel wekslowy nie musi niezwłocznie powiadamiać poręczyciela o zwłoce dłużnika, podczas gdy istnieje taki obowiązek w poręce cywilnej,

Przykłady poręczeń:

(podpis)

Sam podpis na przedniej stronie weksla oznacza poręczenie za wystawcę

Poręczam za moją żonę – Janinę Kowalską –  (podpis)

Oznacza poręczenie męża za swoją żonę. Poręczenie jest ważne, jeśli żona kiedykolwiek będzie dłużnikiem z tego weksla

Poręczam za wystawcę do kwoty 1000zł (podpis)

Oznacza udzielenie poręczenia do określonej wysokości

Osobę, za którą się poręcza, można wskazać imiennie („poręczam za Andrzeja Nowaka„), poprzez wskazanie pełnionej funkcji („poręczam za prezesa Amiks sp. z o.o.„) lub poprzez opisanie jej funkcji w wekslu („poręczam za trasata„). Warto unikać niejednoznaczności – np. „poręczam za trzeciego indosanta” – z uwagi na możliwość skreśleń indosów, osoba trzeciego indosanta może się zmieniać w czasie. Lepiej napisać „poręczam za indosanta Mikołaja Lipke„, a najlepiej i najprościej: „poręczam za Mikołaja Lipke„.

Słowa kluczowe: weksel z poręczeniem wekslowym

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce google między innymi poprzez poniższe frazy kluczowe:

 • poręczenie na wekslu
 • poręczenie weksla in blanco
 • weksel z poręczeniem wekslowym wzór
 • weksel poręczony
 • weksel in blanco z poręczeniem
 • poręczenie na wekslu in blanco
 • weksel własny z poręczeniem
 • co to jest weksel z poręczeniem wekslowym
 • wzór weksla in blanco z poręczeniem
 • weksel in blanco poręczony

Podyskutuj na forum

Komentarzy: 25

 1. Marcin pisze:

  Witam,
  jeśli wystawaca weksla in blanco zmarł, a weksel został poręczony, w przypadku dochodzenia należności weksel powinieniem wystawić na poręczyciela?

 2. Lech pisze:

  @Marcin: trochę pomieszałeś pojęcia. Nie powinieneś weksla „wystawić na poręczyciela”, ponieważ weksel został już wystawiony przez wystawcę.

  Możesz dochodzić należności tylko od poręczyciela, albo odnaleźć spadkobierców wystawcy i dochodzić należności również od nich. O dochodzeniu należności po zmarłym dłużniku napisał tutaj na blogu Karol Sienkiewicz – http://www.remitent.pl/jak-dochodzic-naleznosci-od-zmarlego-dluznika-wekslowego-kilka-porad-praktycznych/3492

 3. Marcin pisze:

  Może źle się wyraziłem…chodziło mi jak mam uzupełnić weksel in blanco, należy wpisać datę zapłaty i czy mogę wpisać datę zapłaty późniejszą niż data śmierci wystawcy?

 4. Lech pisze:

  Tak, termin płatności może następować po śmierci wystawcy.

 5. Marcin pisze:

  OK dziękuję, czyli piszę od razu wezwanie do zapłaty weksla skierowane do poręczyciela pozdrawiam Marcin

 6. Marcin pisze:

  Prosiłbym jeszcze o rozwiązanie wątpliwości w zakresie osoby trasata, kogo mam wpisać: nieżyjącego wystawcyę czy poręczyciela?

 7. Lech pisze:

  Trasat? Mam przeczucie graniczące z pewnością, że jesteś w posiadaniu weksla własnego, a nie trasowanego, a tym samym nie występuje w nim ktoś taki jak trasat. Wiążącej odpowiedzi mógłbym jednak udzielić po zapoznaniu się z wekslem i umową wekslową :)

 8. Edyta pisze:

  Witam,
  Mama 5lat temu poreczywła weksel in blanco przed podjeciem wspołpracy w firmie . Jako poreczyciele widnieli moja mama i mama mojej bratowej wystawca była bratowa, po rozwiazaniu umowy współpracy z bratowa wyszło zadłuzenie , mama otrzymała jako poreczyciel wezwanie do zapłaty całej kwoty , czy jest to zgodne z prawem bratowa pracuje jej mama również osiaga dochody , dlaczego w takim razie tylko mama otrzymała wezwanie do zapłaty.

 9. Lech pisze:

  @Edyta, mama jako poręczyciel odpowiada za zapłatę całej kwoty weksla (jeśli sama nie ograniczyła kwotowo swojej odpowiedzialności), a wierzyciel może dowolnie wybrać, od którego dłużnika wekslowego będzie dochodził roszczenia.

 10. Maciej pisze:

  Dzień dobry

  Poręczyciel odpowiada nawet, gdy ten za kogo poręczył okaże się być niezobowiązany wekslowo (np. jego podpis sfałszowano albo uchylił się od oświadczenia woli ), stąd moje pytanie:

  Jeżeli poręczony uniknie odpowiedzialności poprzez wykazanie, że jego podpis podrobiono to wierzyciel zwróci się do poręczyciela, ten musi zapłacić bo jego zobowiązanie jest niezależne od zobowiązania poręczonego, ale będzie mu przysługiwał regres do tego za kogo poręczył – czy w takiej sytuacji poręczony musi zwrócić poręczycielowi kwotę wekslową, którą ten zapłacił wierzycielowi, mimo że wcale nie był zobowiązany wekslowo?

 11. Lech pisze:

  @Maciej: nie, w takim przypadku, wystawca, którego podpis podrobiono, nie odpowiada względem poręczyciela.

 12. Maciej pisze:

  Zatem poręczyciel zostaje na przysłowiowym lodzie, jeżeli brak innych dłużników od których mógłby dochodzić regresu…

  A jakie jest Pana zdanie o możliwości uchylenia się przez poręczyciela od swojego OW poprzez powołanie się na błąd/podstęp co do zobowiązania osoby za którą poręczył? Machnikowski dopuszcza w takiej sytuacji stosowanie przepisów KC, ale SN i Szpunar zdają się mieć odmienne stanowisko. Chodzi tutaj o sytuację uchylenia się od OW wobec wierzyciela, który błąd/podstęp wywołał, bo po indosowaniu kolejny nabywca jest chroniony przez art.17 i biedny poręczyciel już na pewno nic nie może zrobić.

 13. Lech pisze:

  @Maciej: osobiście uważam, że pomimo faktu, że podpis poręczyciela jest samodzielny, można powołać się na zarzut, iż poręczyciel weksla właśnie wskutek wiadomego posiadaczowi nadużycia zobowiązał się wekslowo (posiadacz wiedział, że podpis wystawcy jest sfałszowany i świadomie podsunął poręczycielowi weksel do złożenia poręki, a ten nie wiedział, że wystawca nie odpowiada) tylko w stosunkach pomiędzy oszukanym a oszukującym, czyli w granicach art. 17 prawa wekslowego.

  W innym przypadku (po indosie) widziałbym otwartą drogę do dochodzenia odpowiedniego odszkodowania od sprawcy – już po zapłacie.

  Plus, oczywiście, sprawa karna dla fałszerza.

  Wiele przepisów i zasad prawa wekslowego ma na celu ochronę wierzyciela, co jest właśnie przyczyną tego, że weksel jest skutecznym i chętnie stosowanym środkiem do zabezpieczania swoich roszczeń.

 14. Marcin pisze:

  „Poręczam za moją żonę – Janinę Kowalską – (podpis)

  Oznacza poręczenie męża za swoją żonę. Poręczenie jest ważne, jeśli żona kiedykolwiek będzie dłużnikiem z tego weksla”

  Czy po rozwodzie były małżonek nadal ponosi odpowiedzialność jako poręczyciel?

 15. Lech pisze:

  @Marcin – tak, ponieważ stosunki określa się na dzień udzielenia poręczenia, ponadto osoba ta jest wymieniona z imienia i nazwiska.

 16. leszek pisze:

  poreczam i podpis na wekslu ma byc wlsnorecznie napisane i podpisane przez poreczyciela podpis na wekslu wstawcy i poreczyciela msi byc czytelny

 17. Lech pisze:

  @Leszek – napis „poręczam” nie musi być napisany własnoręcznie przez poręczyciela. Nadto uchwała SN III CZP 146/93 traktująca o „czytelności podpisu” odnosi się do podpisu wystawcy, a nie poręczyciela.

 18. patryk pisze:

  Witam,
  Poręczyłem weksel, wystawca weksla nie wykupił i musiałem samodzielnie spłacić zobowiązanie wekslowe.
  W jaki sposób teraz odzyskać sumę wekslową od wystawcy? Zwykłe powództwo cywilne? mam załączyć oryginał czy kopię weksla? czy mogę dochodzić swoich praw w szybszym postępowaniu nakazowym?

 19. Lech pisze:

  Postępowanie nakazowe jest odpowiednie. Do pozwu dołączasz oryginał weksla i pokwitowanie spłaty posiadacza (jeśli nie zostało umieszczone na wekslu).

 20. Jerzy pisze:

  Witam ,
  Poręczyłem weksel in blanco jako zabezpieczenie porozumienia pomiędzy sprzedającym maszynę a kupującym (na raty) . Sprzedający zastrzegł w porozumieniu przeniesienie własności maszyny na kupującego po zapłacie pełnej ceny i wszelkich dodatkowych kosztów
  Czy wykupując jako poręczyciel weksel in blanco po wypełnieniu go przez sprzedającego mogę żądać uwłaszczenia na tej maszynie przez sprzedającego?

 21. Lech pisze:

  @Jerzy – jako poręczyciel masz prawo przede wszystkim do regresu zapłaconej sumy wekslowej od osoby, za którą poręczałeś. Co do umowy sprzedaży – nie jesteś jej stroną, zatem nie widzę podstaw, abyś Ty mógł żądać czegoś od sprzedającego – może natomiast to zrobić kupujący, jeśli tak wynika z umowy.

 22. Aga pisze:

  Czyli poręczyciel wekslowy odpowiada też, tak jak w cywilnym, „jak dłużnik solidarny”i gdy jest pozew, to pozwać ich solidarnie???

  Mam jeszcze takie pytanie (dotyczy to, już bardziej ogólnie, aczkolwiek w powiązaniu z tematem, odpowiedzialności solidarnej) – czy można dochodzić na zasadzie regresu zwrotu od dłużnika głównego odpowiedniej kwoty także wtedy, gdy dług został przez poręczyciela jak na razie tylko w części zapłacony, czy też może regres „uruchamia się” dopiero wtedy gdy cały dług jest zapłacony?

  I mam jeszcze pytanie techniczne – jeżeli poręczyciel wekslowy spłacił wierzyciela i teraz chce dochodzić zwrotnie zapłaconej sumy w postępowaniu nakazowym, to jak odzyskać ten weksel, który jest złożony w sądzie, bo np. wcześniej egzekucja wobec tego poręczyciela odbywała się na podstawie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym?:) Może po prostu powołać się na ten weksel, że on był złożony do akt sprawy takich i takich?

 23. Lech pisze:

  @Aga – odpowiedzialność poręczyciela jest solidarna wraz z osobą, za którą ręczy. Poręczyciel może dochodzić tylko tego, co spłacił, a nie tego, czego nie spłacił. Jeśli poręczyciel chce mieć weksel, musi spłacić dobrowolnie, skoro płaci dopiero po wytoczeniu powództwa, to weksla w praktyce nie dostanie – wówczas uwaga w Twoim ostatnim zdaniu jest słuszna – przy wytaczaniu powództwa przez poręczyciela wskazuje on w pozwie gdzie weksel się znajduje i przedstawia dowody spłaty na rzecz wierzyciela za osobę, którą poręczył.

 24. Marzena pisze:

  Witam,
  mam pytanie. Mój mąż poręczył kredyt w wysokości 60 tys. zł. Był to kredyt zabezpieczony hipoteką. 34 tys. zł zostały już spłacone. Teraz mąż i brat mają podpisywać umowę o zwolnienie z długu. W aneksie do umowy jest napisane, że zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco poręczony przez męża i jego brata. Do tego są są jeszcze dwa oświadczenia o poddaniu się egzekucji w przypadku nieuregulowania wymagalnego zobowiązania 1 oświadczenie z tytułu poręczenia wekslowego zobowiązań 2 oświadczenie z tytułu zabezpieczenia hipotecznego na zabezpieczenie zobowiązań. W tych oświadczeniach jest napisane, że bankowy tytuł egzekucyjny może być wystawiony na kwotę 90 tys. zł. Nie rozumiemy skąd ta kwota? Przecież 34 tys. zostało już spłacone. Do tego deklaracja wekslowa jest tylko na brata męża, a mąż ma podpisać te dwa oświadczenia. Z umowy zaś wynika, że zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco poręczony przez obu. Czy tak powinno być, czy mąż po prostu nie otrzymał żadnego dokumentu?

 25. Lech pisze:

  @Marzena – nie podejmę się wypowiedzenia bez wglądu w dokumenty, które już zostały, i które mają być podpisane.

Zostaw komentarzUwaga, jeśli chcesz zadać pytanie lub pozostawić wpis, który nie dotyczy bezpośrednio niniejszego artykułu, zapraszam na forum wekslowe. Żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi!

Możesz również wysłać do mnie e-maila, adres znajduje się na samym dole strony.

Możesz używać tagów: <blockquote > cytat </blockquote >, <strong> pogrubienie</strong>