Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Jak wystawić weksel in blanco – poradnik odwrotny

Wekslem in blanco jest weksel, któremu w momencie wystawienia brakuje niektórych elementów, zwłaszcza takich jak kwoty, czy daty płatności. Weksel taki jest dawany jako zabezpieczenie i bywa używany (uzupełniany) w odpowiednim momencie, kiedy inne sposoby odzyskania zapłaty od dłużnika zawiodą.

Niewątpliwie najprostszy weksel in blanco będzie wyglądał następująco:

… … … … … …… … …… … … … … … … … … … … …

… … …… … … … … … … … … … … … … … …… … …

… … …… … … … … …… … …… … …… … …{podpis}

Aby uniknąć wątpliwości, że podpis był złożony z zamiarem zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, można umieścić na wekslu in blanco wyraz „weksel”

… … …… … …… … …… … … … … …… … …

… … …… … …… … …… … …weksel … … …

… … …… … …… … …… … …… … …{podpis}

Jednakże z pewnych przyczyn, wierzyciele upodobali sobie wzór, będący odzwierciedleniem nieużywanych już urzędowych blankietów, choć tak naprawdę złożenie podpisu pod poniższym wzorem niewiele się różni od podpisania in blanco czystej kartki. Zawiera on tylko te elementy, które na tymże blankiecie były wydrukowane i wygląda następująco:

… … … … … … , dnia … … … …  Na … … … …

… … … … … … zapłac… … … za ten … weksel

na zlecenie … … … … … … … … … … … … … .

sumę … … … … … … … … … … … … … … … …

Płatny w … … … … …                   {podpis}

Jeśli jesteś szczęśliwym klientem banku lub zakładu ubezpieczeń, i wierzyciel ów żąda od Ciebie podpisania weksla in blanco, to prawdopodobnie weksel taki będzie miał powyższy wzór.

To źle.

Podpisanie takiego weksla, nawet zabezpieczonego umową wekslową, w niczym cię nie chroni. Po pierwsze dlatego, że weksel może być zbyty na drodze indosu, a wówczas zarzuty wynikający z umowy wekslowej nie będą mogły być podnoszone wobec nowego posiadacza. Po drugie dlatego, że jako remitenta można na wekslu wpisać dowolny podmiot, jeśli zatem będzie to ktoś inny, niż ten, z którym zawarłeś umowę, twoje zarzuty oparte na tejże umowie mogą okazać się nieskuteczne.

Na wekslu brakuje daty wystawienia – a przecież jest znana, wszyscy wiedzą, kiedy dłużnik podpisuje weksel (o zagrożeniach wynikających z podpisywania weksli bez daty wystawienia pisałem tutaj). Brak jest oznaczenia remitenta – a to też jest przecież wiadome. Klauzula na zlecenie powinna być zastąpiona klauzulą „na rzecz, ale nie na zlecenie”. Przecież uczciwy bank czy zakład ubezpieczeń, nie planuje puszczać weksla w obieg na drodze indosu w celu pozbawienia prawa dłużnika do podnoszenia zarzutów. Chodzi o to, aby weksel można było sprzedać, bo bank nie zajmuje się windykacją? Można to zrobić na zasadzie cesji wierzytelności.

Co do zasady jedynymi elementami, których brak obecności na wekslu in blanco można uzasadnić są: kwota oraz data płatności weksla.

Tym samym druk weksla in blanco, który z jednej strony umożliwia wierzycielowi dochodzenie roszczeń, a z drugiej strony traktuje poważnie dłużnika i nie pozbawia go potencjalnie możliwości obrony wygląda następująco:

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2010r. Na … … zł.

Dnia … … … zapłacę za ten kaucyjny weksel na rzecz, ale nie na zlecenie

Banku Millennium SA sumę … … … … … … … … … … … … … … … zł.

Płatny w Warszawie.

{podpis}

Więcej o wystawianiu weksli in blanco oraz o umowach wekslowych umożliwiających (lub nie) dłużnikowi skuteczne podnoszenie zarzutów, napisałem tutaj. O tym, jak wystawić weksel, którego nie można zbyć ani na drodze indosu, ani przelewu wierzytelności – tutaj.

Comments

 1. Żyję w związku nie formalnym (nie jestem ze swoim partnerem małżeństwem). Wspólnie wpłaciliśmy wadium (były nasze dwa nazwiska)i udało nam się wygrać przetarg na kupno ziemi pod budowę domu. Moi rodzice dali nam pieniądze na kupno działki.

  Jak mam siebie i moich rodziców zabezpieczyć na wypadek rozstania z moim partnerem? Czy istnieje możliwość podpisania z nim jakiegoś weksla lub poręczenia, że po rozstaniu w jakimś okresie czasu odda/spłaci chociaż połowę tej kwoty lub może jest jakieś inne rozwiązanie? Może jest możliwość napisania wzoru takiego zabezpieczenia??

  Będę wdzięczna za szybką pomoc i wskazówki

 2. Niech wystawi weksel na połowę wartości działki z odpowiednim terminem płatności. Jeśli w terminie wykupu będziecie razem, należność się „spłaci w naturze”. Jeśli będziecie „po rozwodzie” – będzie musiał weksel wykupić w gotówce. Oczywiście to przy założeniu, że będzie właścicielem połowy nieruchomości, inaczej nie widzę sensu z jego strony czegokolwiek podpisywać. Proszę również przeczytać Kochanie, czy dasz 50 tysięcy na remont?

 3. Uważam, że weksel jest dobry, ale nie jest panaceum na WSZYSTKO. W tym przypadku weksle może być bardzo dobrym zabezpieczeniem umowy, jaką sugerowałbym zawrzeć tej parze. Należy precyzyjnie opisać co, kto i kiedy ma zrobić. Weksel nie zastąpi umowy.

 4. @Karol: prawdą jest, że nadzwyczaj często poszukuję rozwiązania jakiejś sytuacji jedynie za pomocą weksla, podczas gdy „inny człowiek” szukałby wyjścia z sytuacji za pomocą odpowiedniej umowy.

  Ale któż inny i gdzie indziej miałby tak robić, jeśli nie ja, i nie tutaj ;)

 5. @ Lechu, mój teść jest lekarzem i sam się leczy. Ale rodzinę wysyła do specjalistów…

 6. Co dzieje się w sytuacji, gdy z umowy wekslowej do weksla własnego in blanco wynika, że jako dzień wystawienia weksla powinien być wpisany na wekslu dzień zawarcia deklaracji wekslowej, natomiast na wekslu mamy datę 15 maja 2011 r., a deklaracja jest z dnia 14 maja 2010 r. ?

 7. @Iza: jeśli pozwany ma w tym taki interes, może podnieść zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem. Na przykład że 14 maja 2010, czyli w dacie prawidłowej wystawienia weksla, wystawca był niepoczytalny, a w dacie 15 maja 2011 już nie był.

  Jeśli natomiast zmiana daty nie wpływa na ważność zobowiązania wekslowego (dłużnik tak samo odpowiadałby z weksla z 2010, jak i z 2011r.), to składanie takiego zarzutu nie ma sensu.

Speak Your Mind

*