Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

W jaki sposób przechowywać i przewozić weksle?

Prowadzisz firmę, przyjmujesz zapłatę wekslami? Sprawdź, czy przechowujesz weksle w zgodzie z aktualnymi przepisami. Kilka rad praktycznych i teoretycznych.

Rada praktyczna – przechowuj weksle tak jak gotówkę

Jeśli przyjmujesz zapłatę wekslami, a kwoty te nie są duże, postaraj się trzymać weksle tak samo jak gotówkę o podobnych nominałach.

Zatem: przyjmując weksel możesz go włożyć do portfela, do kasy fiskalnej, pod koniec dnia do kasetki, czy innego miejsca, gdzie trzyma się „utarg dzienny”.

Przy przechowywaniu weksli przez dłuższy czas, warto zaopatrzyć się mały sejf, czy dobrze zamykaną metalową szafę, tak samo jakbyśmy zastanawiali się nad przechowywaniem pieniędzy. Znam co prawda przedsiębiorców, którzy kwoty kilkunastotysięczne trzymają gdzieś „w ukryciu” dosłownie w skarpecie w zakładowej toalecie. Trudno coś takiego polecać, ale jeśli ktoś uważa, że tam środki są bezpieczne, to czemu nie :)

Zasadniczo w przypadku weksli zupełnych warto zauważyć, że ewentualne zgubienie dokumentu to szkoda przede wszystkim dla wierzyciela. To on ryzykuje utratą możliwości otrzymania zapłaty (choć nie jest w sytuacji beznadziejnej, ponieważ po zaginięciu weksla może wystąpić o jego umorzenie i na tej podstawie domagać się zapłaty od dłużnika).

Wystawca zgubionego weksla albo po prostu go nie wykupi, albo w najgorszym przypadku zapłaci za niego komuś, kto posłuży się sfałszowanym indosem na swoją rzecz, co jednak powinno dość szybko doprowadzić do schwytania sprawcy kradzieży lub „znalazcy”.

Jednakże nawet zapłata przez wystawcę na rzecz nieuczciwego znalazcy nie powoduje u niego straty, zakładam bowiem, że weksel zupełny wystawia się po otrzymaniu w zamian ekwiwalentu w postaci towaru lub usługi, wystawca liczyć się musi zatem z wydatkiem, choćby zapłata miała nastąpić nieznanej mu osobie.

Chroń szczególnie weksle in blanco

a zwłaszcza, jeśli z jakichś niewiadomych powodów przyjmujesz weksle gołe, bowiem z takiego właśnie weksla in blanco stosunkowo łatwo zrobić weksel na kwotę, o której wystawcy, a nawet remitentowi, się nigdy nie śniło.

Jeśli połączymy to z faktem, ze w przypadku weksla gołego złodziej może wypisać weksel praktycznie o dowolnej treści, uniemożliwiającej obronę wystawcy posiadaną umową wekslową, wówczas zrozumiemy, jak dużym niebezpieczeństwem mogą być szwędające się w „drugim obiegu” weksle in blanco.

Nie przychodzi mi aktualnie do głowy powód, dla którego remitent, któremu weksel w ten sposób zaginął, nie byłby odpowiedzialny za wyrządzoną tym wystawcy szkodę.

Weksle należy zatem trzymać w miejscu jak najbardziej bezpiecznym. Nie piszę „w sejfie”, bo po pierwsze: nie każdy sejf ma, a po drugie: zdarzają się przypadki okradzenia sejfów, czy nawet wyniesienia ich całych do późniejszej obróbki. O takim przypadku, gdzie w pechowym sejfie były weksle in blanco, sam słyszałem.

Jednakże o wiele bezpieczniej bym się czuł, jako wystawca weksla in blanco, gdyby to był prawidłowo wystawiony weksel in blanco trzymany w szufladzie biurka, niż weksel goły, trzymany w sejfie.

Weksle na duże kwoty? Zapoznaj się z rozporządzeniem

Choć mało kto zdaje sobie z tego sprawę, a jeszcze mniej się do tego stosuje, weksle są wartościami pieniężnymi, o których mowa w Rozporządzeniu (*) określającym sposoby ich przechowywania i przewożenia.

(*) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

I tak już przy wekslu na sumę powyżej 0,2 jednostki obliczeniowej (jednostka obliczeniowa to 120-krotność średniego wynagrodzenia), czyli już na sumę około 100 tysięcy złotych osoba transportująca powinna być chroniona przez co najmniej jednego pracownika ochrony, który może być nie uzbrojony.

Wymagań jest sporo, należy wgłębić się w przepisy, jeśli jest taka konieczność.

Co jednak, jeśli chcemy żyć zgodnie z przepisami, a nie dysponujemy bankowozem, aby dowieźć nasz weksel w inne miejsce? Nic straconego. Rozporządzenie nie obowiązuje w przypadku weksli z indosem do inkasa. Możemy zatem posłużyć się nazwiskiem kolegi i na czas transportu weksla w kieszeni naszych spodni, dokonać na niego indosu w takiej formie ;) Po bezpiecznym dojechaniu na miejsce, indos należy przekreślić (indos przekreślony uważa się za nieistniejący).

Comments

 1. Witam,
  mam pytanie związane z artykułem, a mianowicie jak ustalić wartość weksla in blanco? Czy należy stosować w przypadku transportu tych weksli przepisy rozporządzenia?
  Pozdrawiam
  JH

 2. Weksel in blanco nie jest wartością pieniężną, nie obowiązuje go cytowane rozporządzenie, co nie oznacza, że przy przewożeniu weksli in blanco nie powinno się im poświęcać należytej uwagi :)

 3. Dziękuję za odpowiedź, ale nadal mam co do tego wątpliwości :)

 4. Jak merytoryczne, to chętnie podyskutuję.

 5. Zgodnie ze słowniczkiem, znajdującym się w §1 Rozporządzenia, wartością pieniężna, zgodnie z pkt. c są między innymi weksle. Wyjątek od zasady stanowią weksle opatrzone indosem pełnomocniczym zawierającym wzmiankę „wartość do inkasa”, „należność do inkasa” lub inną o podobnym charakterze.
  Wydaje mi się, że do kategorii wyłączeń nie zalicza się weksel in blanco… tzn tak mi się wydaje,
  czy mógłby Pan rozwiać moje wątpliwości? pozdrawiam

 6. @Ewo – też mi się wydaje, że do tej kategorii nie zalicza się weksli in blanco (nie wymieniających sumy), ponieważ weksel taki nie ma jeszcze określonej wartości, a od niej zależy sposób, w jaki należy się z nim obchodzić podczas przechowywania i transportu.

 7. Witam,

  Proszę o informację odnośnie transportu weksla in blonco. Otóż, jeśli nie ma na wekslu podanej kwoty to wówczas nie obowiązuje dla takiego dokumentu Rozporządzenie. A co jeśli do weksla dołączona jest deklaracja wekslowa, która określa do jakiej kowty może być wystawiony weksel i kto może z niego skorzystać. Mam na myśli sytuację, w której weksel in blanco stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego zaciągniętego w banku.
  Czy we wskazanej sytuacji transport weksla in blanco i deklaracji wekslowej należy wykonać bankowozem?

  Z góry dziękuję za informację.
  Albin D.

 8. @Albin – w mojej ocenie istnienie deklaracji wekslowej i uzgodnienia maksymalnej kwoty, do jakiej można wypełnić weksel nic w kwestii przewożenia weksla in blanco nie zmienia. O przewożeniu weksli: http://www.remitent.pl/w-jaki-sposob-przechowywac-weksle/2906

Speak Your Mind

*