Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Czym ryzykujesz wystawiając weksel in blanco bez wskazanego remitenta

Niedawno pisałem na temat niebezpieczeństw wynikających z podpisywania weksla bez wpisanej daty jego wystawienia. W praktyce bankowo-ubezpieczeniowej utrwalił się również inny niebezpieczny zwyczaj – unikanie wpisywania remitenta na wekslu in blanco.

Zupełnie nie rozumiem tego zjawiska. Skoro weksel ma zabezpieczać umowę zawartą z bankiem XYZ, to bank XYZ powinien być wpisany na wekslu jako remitent. Jeśli bank będzie chciał, zawsze może sprzedać weksel podmiotowi trzeciemu, albo zlecić dochodzenie roszczenia na podstawie indosu do inkasa.

Brak oznaczenia remitenta to bardzo niebezpieczna sytuacja – w przypadku dostania się weksla w niepowołane ręce, nieuczciwy posiadacz może uzupełnić weksel na swoją rzecz; wówczas wystawcy nie ochroni umowa wekslowa zawarta z bankiem, właśnie dlatego, że umowa została zawarta z bankiem, a nie ze „złodziejem”.

Z tego względu należy pamiętać o tym, aby weksle in blanco posiadały jak najwięcej treści, umożliwiających przypisanie konkretnego weksla in blanco do konkretnej umowy wekslowej.

Speak Your Mind

*