Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Od zera do milionera – jak za pomocą weksla dać spółce 10 milionów kapitału

Zdumienie mnie naszło, przeglądając akta KRS jednej ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiadała ona oficjalnie 10 milionów złotych kapitału zakładowego.

Na tenże kapitał składał się weksel własny zupełny wystawiony przez jakąś inną firmę. Co śmieszne, weksel miał podaną datę płatności i już był przedawniony!

Co nie przeszkadzało dumnej spółce chwalić się wysokim kapitałem zakładowym i mamić wierzycieli.

Całkiem możliwe, że spółki wystawiły sobie weksle wzajemnie. I być może jest już cały wianuszek firm o milionowych kapitałach zakładowych i… pustych portfelach.

Należy pamiętać podstawową zasadę – sam weksel jest wart tylko tyle warte są podpisy znajdujących się na nim osób.

A wiarygodność spółki z o.o. należy oceniać po aktualnym bilansie, a nie po tak zwanym „kapitale zakładowym”.

Comments

 1. Tyle że w aktualnym bilansie i tak weksel byłby ujęty w należnościach, więc nie wyglądałby tak źle :)

 2. Kutyjka says

  Czy to znaczy że wnoszenie weksli aportem do sp zoo jest czymś złym? Czy że należy wnoszą weksel na 100.000 kapitału z niego generować 20.000 z uwagi na ryzyko niewypłacalności dłużnika?

 3. @kutyjka – wartość weksla nie wynika tylko z jego nominału, tylko jest to iloczyn sumy weksla i prawdopodobieństwa wypłacalności dłużników wekslowych. I nie chodzi o to, że jest w tym coś złego, ale powiedzmy sobie szczerze – jaką wartość może mieć przedawniony weksel na 10 milionów, dodatkowo od niewypłacalnego na tę kwotę dłużnika?

 4. Kutyjka says

  @Lech – przedawniony ma wartość zero
  Mnie interesuje inna rzecz – jak w chwili wnoszenia takiego aportu oceniać owe ryzyko, kto ma to robić i na jakiej podstawie? To może prowadzić do walk między wspólnikiem wnoszącym taki aport a pozostałymi wspólnikami „gotówkowymi”

 5. przedawniony ma wartość zero

  Niekoniecznie. Na przykład przedawnionym wekslem można spłacić dług istniejący przed przedawnieniem weksla.

  (kto ma to robić): ten, kto wnosi taki wkład, a oceniać ma ten, kto kontroluje prawidłowość wniesienia wkładu.

  Szczegóły praktyczne, jak też i spory pomiędzy wspólnikami nie są tematyką tego bloga :)

 6. Kutyjka says

  Pociągnijmy tę dyskusję dalej.
  Mamy weksel Pani Darii na 25.000 złotych, płatny 2 lata temu za okazaniem, jeszcze z klauzulą odsetek 15% rocznie. Jeśli Pani Daria ma duży dom, ten weksel jest wart więcej niż nominał.

  A jeśli „tylko” zarabia 3.000, to będziemy prowadzili latami egzekucję, hodując odsetki – skutkiem czego „wyciągniemy” z tego 30 jak nie 40 tysięcy.

  Ciekaw jestem czy na bazie takiego rozumowania można wnieść taki aport (30.000) wekslem o nominale 25.000 :)

  Oczywiście z drugiej strony jeśli wystawca jest „wydmuszką” to nawet weksel na milion jest wart max kilka stówek, ale o tym już autor wpisu trąbił na blogu i forum :)

 7. Bardziej jest ciekawym pytanie, czy na bazie weksla trudno wypłacalnego dłużnika na 3000zł można wnieść aport na te potencjalne 40 tysięcy :)) Pewnie nie, ale próba argumentacji ciekawa :) (w sumie wystawca może zrobić psikusa i spłacić :)

 8. Kutyjka says

  Jak ktoś stawia firmę windykacyjną albo zajmującą się obrotem wierzytelnościami to wniesienie tego typu aportu nie jest niczym zdrożnym. Cały sęk w tym, aby jego wycena odbyła się NA UCZCIWYCH ZASADACH.

  Uważam że moja argumentacja jest słusznym przedstawieniem sprawy a nie tylko „ciekawą próbą argumentacji”.

  Pozdrowienia dla Szacownego Imiennika, który jak zwykle się ze mną nie zgadza :-)

 9. @kutyjka – Lech i Leszek to co innego ;)

Speak Your Mind

*