Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Przedłużek weksla (allonge)

Jest to trwale złączona z wekslem kartka, na której można umieszczać elementy weksla, które na nim się nie mieszczą. W praktyce dotyczy to indosów. Indosy – umieszczane kolejno jeden pod drugim na odwrotnej stronie weksla – mogą z czasem zająć całe miejsce na stronie. Aby umożliwić naniesienie kolejnych, można zastosować przedłużek.

Oprócz indosów prawo wekslowe zezwala na umieszczanie na przedłużku:

– poręczenia

– informacji o braku możliwości sporządzenia protestu lub przedstawienia weksla z powodu zaistnienia siły wyższej (art. 54 pw.)

– uwierzytelnienie podpisu za osoby nie umiejące pisać (art. 75 pw.)

Jednakże zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 września 1995r. (I ACr 644/95) na przedłużku mogą znajdować się nie wymienione wyżej elementy, takie jak np. podpisy wystawców.

Fakt, że art. 102 prawa wekslowego nie określa wprost, iż podpisy wystawców, jeśli jest ich więcej niż jeden, mogą być umieszczone na przedłużku, nie oznacza, że prawo wekslowe nie przewiduje takiej formy i że podpis umieszczony na przedłużku nie może być traktowany jako podpis wystawcy (skarżącego) , skoro przedłużek stanowi integralną część weksla (cytat powyższego wyroku).

Comments

 1. Kiedyś w teście dla studentów dałem pytanie:

  „Allonge” to: a) poręczenie wekslowe; b) najnowszy przebój Britney Spears; c) tzw. rekta-weksel; d) tzw. przedłużek; e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

  I co ciekawe, niektóre osoby zaznaczyły odpowiedź b)… :)

 2. Panie doktorze, to da się wytłumaczyć bez obrazy dla inteligencji Pańskich słuchaczy. Po pierwsze: w teście wyboru, student nie znający odpowiedzi, zaznacza je na końcu na chybił-trafił, a jeśli czas go goni, to nieraz nawet nie zagląda wówczas do pytań i nie odrzuca nawet oczywiście bezsensownych odpowiedzi. Po drugie: być może nie znający odpowiedzi student z poczuciem humoru chciał tak samo zażartować, jak Pan ;)

 3. w jaki sposób przymocować przedłużek do weksla by go nie uszkodzić a mocowanie było trwałe i wiarygodne.
  Pozdrawiam
  Marek

 4. @Marek – przykleić jedno z drugim na wysokość 1cm (przykłady weksli z alonżkami: http://weksle.pl/category/weksle-z-alonzkami/)

 5. Dzięki za info i jeszcze jedno pytanie : czy zapis przy indosie _ Ustępuję niniejszy weksel bez obliga na rzecz Karola Pierwszego – zwalnia mnie od zwrotnego dochodzenia wierzytelności.
  Pozdrawiam
  Marek

 6. Czy zapis na wekslu – bez sprzeciwu – jest równoznaczny z zapisem- bez protestu?

 7. Nie uważam, aby formuła „bez sprzeciwu” miała by oznaczać zwolnienie z dokonywania protestu. To raczej taka wekslowo obojętna klauzula podkreślająca bezwarunkowość zobowiązania i chęć jego zapłaty.

 8. Czy indos weksla indosowanego po terminie wykupu wymaga zapisu „bez obliga” by ustrzec się ” zwrotnego dochodzenia ” należności np. termin wykupu 01.10.2015 indos 02.10.2015 naturalnie wpisujemy datę indosu.
  Pozdrawiam
  Marek

 9. @Marek – akurat ten indos będzie jeszcze pełnoprawnym indosem (czyli wymagającym bez obliga jeśli zbywca nie chce odpowiedzialności) w rzeczywistości cezurą czasową nie jest bowiem termin płatności, tylko czas na sporządzenie protestu z powodu niezapłacenia, który w twoim przypadku upływa 03.10.2015.

 10. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem to od 04.10.215/ i później/ brak zapisu „bez obliga ” nie jest wymagalny by ustrzec się o zwrotne dochodzenie od dokonującego indos.
  Pozdrawiam
  Marek

 11. Tak, indos po dacie 04.10.2015 nie wymaga już dopisku bez obliga, ponieważ będzie miał on (indos) jedynie skutki przelewu, a po drugie warunkiem odpowiedzialności indosantów jest dokonanie protestu lub przedstawienie weksla do zapłaty w odpowiednim terminie, co będzie już niemożliwe, skoro nabywca nabył weksel już po upłynięciu tychże terminów.

 12. Dzięki za bardzo szybką i wyczerpującą odpowiedź.
  Pozdrawiam

Speak Your Mind

*