Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Pułapki na wierzycieli – jak dłużnicy próbują uniknąć odpowiedzialności z weksla

Oto lista najpopularniejszych sztuczek dłużników, którzy chcą wystawić weksel, który w rzeczywistości nie jest wekslem. Bądź ostrożny, jeśli chcesz przyjąć weksel jako zabezpieczenie transakcji, a z wekslami masz mało do czynienia. Każdy z opisanych sytuacji powoduje, że otrzymany dokument nie jest wekslem

Brak bezwarunkowego przyrzeczenia zapłaty

Nieważnym jest weksel własny , któremu brak bezwarunkowego przyrzeczenia zapłaty. Na przykład dokument o zawierający w treści „zapłacę za ten weksel po otrzymaniu dostawy towaru” nie jest wekslem, choćby dostawa towaru faktycznie nastąpiła.

Błędne podanie daty płatności

Weksel może być płatny:
– w oznaczonym dniu (np. 24 października 2010r.)
– za okazaniem lub w pewien czas po okazaniu („za okazaniem zapłacę”, „Tydzień po okazaniu zapłacę”)
– w pewien czas po dacie („20 dni po dacie wystawienia weksla zapłacę za ten weksel…”)
Unieważnia weksel zastosowanie popularnej formuły „zapłacę do dnia…”, użycie słowa „do” nie określa bowiem jednego dnia płatności, a kilka występujących po sobie dni.
Co ważne, w internecie krążą wzory weksli z błędnym określeniem „do dnia… zapłacę”, należy zatem stosować ograniczone zaufanie do niesprawdzonych informacji.

Brak wszystkich elementów weksla, albo ich umieszczenie pod podpisem wystawcy

Znów podam przykład znalezionych w internecie wzorów weksli, gdzie „miejsce płatności” było podane pod podpisem wystawcy, czyli de facto nie znajdowało się na wekslu. Na szczęście nie unieważnia to weksla, bowiem zgodnie z art. 102 prawa wekslowego, za miejsce płatności (w przypadku jego braku) uważa się miejsce wystawienia weksla.
Niezbędne elementy weksla są wyliczone w prawie wekslowym, warto jednak zapamiętać je w inny sposób: poprzez porównanie z treścią wzoru najprostszego weksla:

Zakopane, 7 września 2010r. Dnia 30 września 2010r. zapłacę
za ten weksel na zlecenie Aldony Małolepszej sumę 500zł.
{podpis}

Który zawiera po kolei: miejsce wystawienia, datę wystawienia, datę płatności, bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty wraz ze słowem weksel, oznaczenie remitenta, oznaczenie kwoty i waluty i podpis. Miejscem płatności jest miejscowość wystawienia, ale można określić inną miejscowość.

Wszystkie elementy powinny znajdować się ponad podpisem, zwyczajowo uznaje się, że miejsce płatności może być umieszczone na równi z nim.

Podanie skrótu nazwy miejscowości, albo nazwy nieistniejącej miejscowości

Miejsce wystawienia i miejsce płatności są obowiązkowymi elementami weksla, dlatego podanie nazwy nieistniejącej miejscowości unieważnia weksel.
Przez długie lata przedwojenne, powojenne i III RP uważało się, że podanie skrótu nazwy miejscowości (np. W-wa zamiast Warszawa) również jest nieprawidłowe. Jakkolwiek ostatnimi czasy znalazło się orzeczenie sądu dopuszczające tego typu skróty na wekslu (SN V CK 9/06), przy założeniu, że chodzi o skrót powszechnie znany i dostatecznie identyfikujący daną miejscowość, jednakże dla własnego bezpieczeństwa polecam używanie pełnych i poprawnych nazw miejscowości.

Co ciekawe, niektórzy uważają, że można podać nazwę nieistniejącej miejscowości (Glasner, Thaler – Prawo Wekslowe 1936 „Oznaczoną musi być jedna miejscowość w sposób nie budzący wątpliwości, chociażby była to miejscowość nieistniejąca, nie może być ona oznaczona alternatywnie”).

Comments

  1. Witam serdecznie,
    jest w Polsce taka instytucja której nazwa brzmi TU Allianz Polska SA, TU Allianz Zycie Polska SA, TFI TU Allianz Polska SA, Euler Hermes SA, Allianz Services Polska SA. I do rzeczy otóż firma ta gubi plik weksli- fakt! Zwraca się do dyrektorów swoich oddziałów na terenie Polski- uzyskajcie nowe weksle od agentow- fakt! Agenci mówią poprosimy o protokół zniszczenia, zagubienia, unieważnienia weksli wystawionych na zabezpieczenie przyszłych ewentualnych roszczeń – brak odpowiedzi przez okres 12 miesięcy fakt! Wszystkie spółki Allianz wstrzymują wypłatę agentom SZANTAŻUJĄC – dacie nam nowe weksle to dostaniecie pieniądze za swoją pracę. Jako podstawę przysyłają do oddziałów – unikając w dalszym ciągu korespondencji bezpośredniej do osoby która jest stroną umowy agencyjnej i wystawcą weksla – że dostarczyła 6 lat temu, 10 lat temu weksel podpisany literami drukowanymi – co jest nieprawdą, bo posiadamy kopie przekazanych dokumentów do Allianz. Jakoś ta sytuacja nie ma nic wspólnego z Państwa opisami na stronie i obowiazującym prawem choć całą akcję wymyślili prawnicy zatrudnieni w Allianz.

  2. Ja wiem, że to może być kopanie się z koniem, ale skoro wynagrodzenia wynikają z zawartej z Allianz umowy, to powinny być wypłacone (lub sądownie wyegzekwowane), fakt zgubienia weksla jest już tylko zmartwieniem Ubezpieczyciela.

    Samo zachowanie się firmy w tym przypadku wygląda na mało profesjonalne.

  3. Jeżeli nadal nie otrzymała Pani wynagrodzenia, a ono sie nie przedawniło – sugeruję skierować sprawę do sądu o zapłatę. rafal.tolwinski@interia.pl

Speak Your Mind

*