Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Tylko dla początkujących (5) – dochodzenie roszczeń z weksla

Co zrobić, jeśli polubowne sposoby odzyskania należności z weksla nie przyniosły rezultatu? W polskim systemie prawnym należy skorzystać z dwóch organów – sądu i komornika.

W większości krajów dochodzenie roszczenia z weksla odbywa się w przyspieszony i uproszczony sposób. Gdzieniegdzie wystarczy od razu udać się do organu zajmującego się egzekucją świadczeń (odpowiednik polskiego komornika). U nas jednak wpierw należy uzyskać tytuł wykonawczy, czyli złożyć pozew w sądzie i poczekać na wydanie nakazu zapłaty.

Pierwszych czynności zabezpieczających roszczenie można dokonać natychmiast po otrzymaniu z sądu nakazu zapłaty (co trwa zazwyczaj kilka tygodni od wytoczenia powództwa. Właściwe czynności egzekucyjne są możliwe po uprawomocnieniu się tytułu wykonawczego.

Zobacz również: wzór pozwu o zapłatę weksla

Speak Your Mind

*