Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Tylko dla początkujących (6) – dlaczego weksel jest lepszy od kredytu na fakturze?

W obrocie gospodarczym często stosuje się tzw. kredyt kupiecki. Zabezpieczeniem jest zazwyczaj podpisana przez kontrahenta faktura z odroczonym terminem płatności.

A może zamiast podpisywania faktury lepiej będzie podpisać weksel? Działanie takie ma kilka zalet:

1/ Wekslem wystawionym przez dłużnika można płacić w kolejnych transakcjach. Im więcej kolejnych kontrahentów, tym większa szansa otrzymanie zapłaty przez ostatniego posiadacza weksla. Przyjmowanie zapłaty wekslem ma sens zwłaszcza wówczas, jeśli dłużnikiem jest firma o uznanej wiarygodności finansowej. Można wówczas zaproponować o wiele dłuższe terminy płatności, bowiem otrzymany w zamian weksel można od razu wykorzystać do płatności w kolejnej transakcji.

2/
Nieraz firmy odwlekają płatności za fakturę, zgłaszając reklamacje do otrzymanej usługi lub towaru, W przypadku weksla sprawa jest prosta – za weksel trzeba bezwarunkowo zapłacić. Ewentualne reklamacje to już odrębna sprawa, która nie wpływa co do zasady na obowiązek zapłaty sumy wekslowej.

3/ Opłata sądowa od należności dochodzonej z weksla jest obniżona i wynosi jedynie 1/4 standardowej opłaty (która wynosi 5% dochodzonego roszczenia). Ponadto dłużnik – jeśli będzie chciał wnieść zarzuty – musi dopłacić brakujące 3/4 opłaty sądowej.

4/ W przypadku nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (wydanym na podstawie weksla), można dokonać od razu komorniczego zabezpieczenia należności (postępowanie zabezpieczające). Po upływie 2-tygodniowego terminu na zaspokojenie roszczenia, należność może być egzekwowana, choćby dłużnik złożył zarzuty!

5/ W prosty sposób możemy mieć weksel wystawiony przez firmę i jednocześnie poręczony przez osobę prywatną (np. przez prezesa spółki). Jest to ważne w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które często same nie mają żadnego majątku i nie są wiarygodne finansowo.

Jako osoba zajmująca się zawodowo windykacją wierzytelności, wiem że bardzo dużo transakcji nie jest w odpowiedni sposób zabezpieczana pod względem późniejszej płatności. Weksel jest prostym dokumentem, którym możemy zwiększyć prawdopodobieństwo odzyskania należności, w o wiele lepszy sposób, niż popularnie stosowane sposoby (np. podpisane faktury, umowy pożyczki itp.).

Comments

  1. Weksel jest naprawde niebezpieczny , jesli sie nie wezmie do niego deklaracji. W niepowolanych rekach moze narobic sporo strat. Dlatego warto zawsze brac kopie weksla oraz deklaracje.

  2. Jeśli jest to weksel zupełny (a o takich mówimy, jeśli mają być zapłatą za fakturę), to niebezpieczeństwa nie ma – kwota i termin płatności jest z góry znany. Jeśli natomiast faktycznie mówimy o wekslu in blanco, to dodałbym więcej, nie tyle kopię deklaracji trzeba mieć, co sama deklaracja (a właściwie umowa wekslowa) powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach i podpisana zarówno przez wystawcę, jak i przyjmującego weksel in blanco. Więcej tutaj: http://www.remitent.pl/bezpieczny-weksel-in-blanco

  3. A jaką wówczas informację powinno się zamieścić na fakturze jeśli przyjęło się weksel zamiast płatności przelewem lub w gotówce? Może „zapłacono wekslem” ?
    PS: Świetna strona – gratuluję!!!

  4. @Karol: Tak, „zapłacono wekslem” to jak najbardziej poprawna formuła określająca zapłatę. Przy czym warto zauważyć, że forma płatności nie jest ustawowym („rozporządzeniowym”) elementem faktury, zatem informacji takiej może nie być w ogóle, albo może być błędna.

  5. Dzięki za odpowiedź. Zastanawiam się tylko, co na to nabywca jeśli na fakturze nie umieszczę informacji o sposobie płatności. Jeżeli wpiszę „gotówka” lub jeśli nic nie wpiszę to nabywcy trzeba będzie wystawić pokwitowanie przyjęcia gotówki lub weksla. W przypadku przelewu temat nie istnieje bo będzie miał potwierdzenie, że zapłacił w postaci potwierdzenia przelewu.

  6. Dlatego też, jak już pisałem, „zapłacono wekslem” to poprawne określenie formy płatności :)

  7. Zastanawiam się nad wprowadzeniem tego w życie. Bezpieczny sposób na płatności z odroczonym terminem zwłaszcza teraz – w dobie pojawiających się i znikających nagle jednoosobowych spółeczek z o.o. z kapitałem 5 tyś zł :) Do tego podpis poręczyciela – Pana Prezesa i Wspólnika w jednym i mamy papier jak ta lala :)

  8. @Karol: i jeszcze prokurenta, jeśli istnieje. Pan Prezes w takich spółkach to często słup, a faktyczną władzę (bez odpowiedzialności) sprawuje właśnie prokurent.

Speak Your Mind

*