Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Weksel – być może sfałszowany, na pewno przekombinowany

Na tutejszym forum użytkowniczka zamieściła skan weksla wystawionego przez jej zmarłego ojca, do którego to weksla dostała niedawno wezwanie do zapłaty. Sam weksel jest na tyle ciekawy, że warto omówić go dokładniej.

Przede wszystkim zastosowano w nim nietypowe określenie płatności weksla. Użyto sformułowania:

W terminie 31.12.1999-31.12.2009 zapłacę…

W pierwszej kolejności pomyślałem, że weksel jest na pewno nieważny, jako zawierający dwie różne daty płatności. Po chwili jednak uznałem, że na siłę można próbować uznać taki weksel jako weksel płatny za okazaniem, w którym wystawca wskazał okres, w którym weksel może być przedstawiony do zapłaty.

Nie byłoby wątpliwości, gdyby klauzula ta brzmiała:

Za okazaniem, nie wcześniej jak 31.12.1999 i nie później jak 31.12.2009 zapłacę […]

jednak i zastosowana w tym wekslu klauzula otwiera pole do różnej interpretacji.

Po drugie, co ważne, ze skanu weksla widać, że słowa „W terminie”, druga data „31.12.2009” oraz klauzula odsetek ustawowych, zostały dopisane innym (wspólnym) charakterem i kolorem. Istnieje zatem podejrzenie, że pierwotnie weksel został wystawiony z klauzulą:

31.12.1999 zapłacę […]

i bez odsetek, a teraz, po przedawnieniu, posiadacz sfałszował weksel, dopisując na nim klauzulę, z której miałoby wynikać, że rok 1999 nie był ostatecznym rokiem płatności weksla.

Należy również zwrócić uwagę, że zastrzeżenie na wekslu odsetek ustawowych, nawet na wekslu płatnym za okazaniem, nie jest możliwe. Weksel musi wskazywać konkretną (oznaczoną liczbowo) wysokość stopy odsetek. Z powyższego weksla nie można zatem dochodzić żadnych odsetek (z wyjątkiem odsetek za zwłokę po nieskutecznym przedstawieniu weksla do zapłaty).

A Ty jakie masz zdanie na temat powyższego weksla? :)

(aktualizacja: w 2016 roku został wydany wyrok w tej sprawie).
(aktualizacja: w 2018 roku został wydany wyrok sądu II instancji w tej sprawie).

Comments

 1. Dzień dobry.
  Moim zdaniem Pana przypuszczenia co do przerobienia terminu płatności weksla są trafne. Ewidentnie widać, że termin płatności jest przekombinowany „na siłę”. Co nie zmienia faktu, że zapewne nakaz zapłaty na podstawie takiego weksla i tak zostanie wydany.

  No tak, „na siłę” można by też uznać że weksal ten jest weksel płatnym za okazaniem. Ale żeby takie stanowisko dało się racjonalnie wytłumaczyć, to zapis terminu płatności powinien być uczyniony jednym charakterem pisma. Na tym wekslu tak jednak nie jest, co świadczy o przerobieniu terminu płatności.

  Moim zdaniem zapis „w terminie od dnia … do dnia …”, bez wyraźnego określenia że weksel jest płatny za okazaniem, unieważnia takie weksel, ponieważ data płatności weksla nie jest określona w sposób jednoznaczyny, tzn. taki żeby dało się określić jeden konkretny dzień, który by był dniem płatności weksla z znaczeniu prawa wekslowego.

 2. Witam, Panie Marku. Dziękuję za opinię :)

 3. A ja bym wziął sprawę pozwanego z tego weksla w ciemno z przekonaniem o wygranej :)

  Zacząłbym od zgłoszenia fałszerstwa do prokuratury – to skutecznie zatamuje możliwe postępowanie cywilne.

 4. Co jak co, ale za fachowość i profesjonalizm Błażeja mogę osobiście zaręczyć :)

 5. Sąd nie wydał nakazu zapłaty, na dzisiejszej rozprawie skierował wniosek do prokuratury w celu sprawdzenia podejrzenia sfałszowania weksla, a sprawę cywilną odroczył bezterminowo.

 6. Ciekawa sprawa,ale dokładnie widać,że weksel był przerobiony.Sąd prawidłowo postąpił.

 7. @Mir. – ciąg dalszy sprawy tego weksla jest opisany tutaj: http://www.remitent.pl/zasada-szybkosci/7044

Speak Your Mind

*