Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Czym naprawdę jest protest wekslowy?

Protest. Weksel bez protestu. Firma wystawiła mi weksel bez protestu, więc nie będzie mogła zgłaszać zarzutów. Jest to popularny termin występujący w prawie wekslowym, który jednocześnie budzi najwięcej kontrowersji z uwagi na jego dwuznaczność.

Faktycznie, w języku potocznym bez protestu oznacza: bez sprzeciwu, bez odwołania, bez zmiany swojego zdania (ostre wystąpienie przeciw działaniu uważanemu za niesłuszne – za sjp.pwn.pl).

W prawie wekslowym pojęcie protestu ma jednak odmienne znaczenie.

Protest jest to notarialnie stwierdzony fakt niezapłacenia wekslu. Jego sporządzenie jest warunkiem koniecznym dla możliwości dochodzenia należności od indosantów (ale nie od trasata, albo od wystawcy weksla własnego). Jak każda czynność wykonywana przez notariusza, jest ona płatna. Bezpośrednio płaci za nią posiadacz wekslu oddawanego do protestu, należności tej może jednak dochodzić od dłużnika. Aktualnie (2011r.) maksymalny koszt protestu weksla wynosi 5zł plus 0,5% nadwyżki ponad 1000zł sumy wekslowej, ogólnie nie więcej niż 2500zł. Do tego dochodzi koszt wyjazdu poza kancelarię notariusza w wysokości do 50zł za każdą godzinę.

Nieraz dłużnikowi może zależeć, aby protest nie był dokonywany. Może wówczas na wekslu umieścić klauzulę bez protestu (lub podobną, np. bez kosztów). Wówczas akt protestu zastępuje samo przedstawienie weksla do zapłaty, które – dokonane w terminie – umożliwia dochodzenie należności również od indosantów, jeśli na danym wekslu takowi występują.

Z uwagi na fakt, że większość weksli nie posiada indosów (a tylko wówczas jest potrzeba wykonania protestu w przypadku niezapłacenia), nadto dużo weksli jest wystawianych z klauzulą bez protestu, dokonywanie protestów jest obecnie bardzo rzadkie.

Pochodzenie historyczne protestu wekslowego

Protest jest pochodzenia bardzo odległego, znany był już bowiem w XII wieku. Źródła jego należy szukać w małym rozpowszechnieniu w tych czasach sztuki pisania. Wierzyciel, który chciał zaprotestować przeciwko nieotrzymaniu przezeń zapłaty, nie umiejąc sam pisać, zwracał się do skryby o napisanie mu stosownego oświadczenia, które następnie wręczał adresatowi.

Według dzisiejszych pojęć, protest jest aktem publicznym (notarialnym), za pomocą którego posiadacz weksla w razie odmowy przyjęcia lub zapłaty weksla, jak również w przypadku powstałych z winy dłużnika braków, stwierdza niewykonanie zobowiązania lub jego braki.

Jako akt uroczysty, protest nie może być zastąpiony żadnym innym środkiem dowodowym, wskutek czego dla stwierdzenia okoliczności, które w myśl ustawy mają być stwierdzone protestem, nie mogą być dopuszczone ani zeznania świadków, ani nawet pisemne oświadczenie ze strony dłużnika.

(Stanisław Janczewski, „Prawo Handlowe, wekslowe i czekowe”)

Comments

 1. Witam mam takie pytanie ,
  Jestem pracodawcą, do umów stosuję weksle Czy „bez protestu ” jest korzystniejsze dla mnie jako Wierzyciela czy dla wystawcy weksla :)

 2. Jeśli wiesz, co oznacza klauzula bez protestu, to zrozumiesz, że w Twoich relacjach z wystawcą jest ona bez znaczenia, podobnie jak w relacjach wystawcy z Tobą. http://www.remitent.pl/po-co-wierzyciele-chca-klauzuli-bez-protestu/82

 3. Grzegorz Podomaćko says

  no tak tylko że jest to słowo dwuznaczne w prawie wekslowy jest to jak dla ramirenta nie korzystne dla tego zapytałem a czy może mi pan jeszcze odpowiedzieć czy przy udzielaniu Kredytów np. na weksle klauzula „bez protestu” jako dla pożyczkodawcy jest korzystna czy nie :)?

 4. Tak jak zostało to opisane w podanym wyżej linku – klauzula „bez protestu” jest dla pożyczkodawcy (czyli dla remitenta) niekorzystna.

 5. Grzegorz Podomaćko says

  Posiadam Weksel na 380 tys zł i jest klauzula bez protestu jaki mam szanse na Wydanie nakazu w postępowaniu nakazowym ?

 6. Proszę zamieścić skan weksla na forum (http://forum.remitent.pl), jeśli chce Pan podyskutować nad jego poprawnością.

 7. grzegorz podomaćko says
 8. Przez 13 lat zatrudniona byłam w firmie PROVIDENT- jako przedstawiciel.przez ten okres podpisałam dwa weksle in blanco; Pierwszy na początku przy podpisaniu umowy o pracę , weksel nie zawierał kwoty zabezpieczenia wekslowego ,następny 4 lata temu z wpisaną kwotą, przy podpisaniu corocznego aneksu do umowy. Z powodu przewlekłej choroby w październiku 2013r. wypowiedziałam umowę o pracę i teraz chciałabym odzyskać weksle.Wiem,że firma ma opory ze zwrotami papierów wartościowych. W jaki sposób mam nakłonić byłego pracodawcę o zwrot tych dokumentów. Nie chcę,aby weksle z moim podpisem zostały kiedyś wprowadzone do obrotu tym bardziej ,że nie zawierały formuły bez indosu Proszę o skuteczną poradę,która rozwiąże mój problem. Z góry dziękuję.

 9. @Maria – obawiam się, że nie istnieje skuteczna porada, która by mogła rozwiązać Twój problem. W skrajnym przypadku należałoby wytoczyć powództwo o zwrot blankietów weksli, ale to też nie gwarantuje 100% skuteczności, zwłaszcza jeśli blankiety/weksle nie są już w posiadaniu Providenta z dowolnej przyczyny. Proszę również spojrzeć na http://www.remitent.pl/jak-odzyskac-od-wierzyciela-swoj-weksel-in-blanco/6263

 10. Agnieszka says

  Umowy o pracę nie mogą być zabezpieczane wekslami. Taki weksel jest nieważny (orzecznictwo SN). Proponowałabym poinformować o tym pracodawcę. Jeżeli będzie zachowywał się uporczywie (nie wyda weksla, nie zniszczy), postraszyć odpowiedzialnością karną.

 11. @Agnieszka – o tym śmiesznym wyroku uznającym weksle za „nieważne” już pisałem – http://www.remitent.pl/niewaznosc-weksla-a-niewaznosc-zobowiazania-wekslowego/5770 – zresztą sama pomyśl, skoro „weksel jest nieważny”, to i nie ma potrzeby spinać się i domagać się zwrotu, czy straszyć odpowiedzialnością, przecież to nic nie znacząca kartka papieru. A może jednak nie? Oj, no to SN się pomylił… ;)

 12. Agnieszka says

  Jako praktyk niestety nie zgadzam się z Tobą. Zakładasz stan idealny, czyli jak weksel NIE trafi w ręce oszusta plus sprawa trafi do mądrego sędziego. W praktyce: oszuści często się zdarzają a sprawy nakazowe rozpatrywane są przez często średnio rozgarniętych referendarzy. Postępowanie przeciwegzekucyjne jest skomplikowane z punktu widzenia Jana Kowalskiego, a nierzadko niejednego praktyka.

 13. @Agnieszka – może tego nie wiesz, ale potwierdzasz moje zdanie – że taki weksel jest ważny, i można walczyć co najwyżej o wzruszenie zapłaty wobec niektórych osób.

 14. Agnieszka says

  Cel mojego wpisu na tym forum – podkreślić konieczność wyciągnięcia takiego weksla od pracodawcy (wszelkimi środkami). Pozdrawiam.

 15. Szanowny Panie,
  na wekslu własnym, w miejscu podpisu dłużnika jest imię, nazwisko i PESEL. Tak też jest podpisany (imieniem, nazwiskiem i dopisany przez dłużnika PESEL). Dłużnik „wsiąkł”. Jak realizować weksel? Jak odszukać dłużnika?

  Z przymrużeniem oka. Zacząłem zastanawiać się przy okazji wpisanego nr PESEL na wekslu. Trafiając na weksel podpisany przez Jana Kowalskiego (albo Nowaka, Kaczmarka) nie mamy za dużego pola manewru w takim przypadku? Czy 10000 innych Janów Kowalskich może spać spokojnie, jeśli faktycznie podpisany Jan Kowalski okaże się niewypłacalny, a okaziciel weksla ma złe zamiary?

 16. @Damian, zachęcam do założenia wątku na forum (http://forum.remitent.pl) – tam będziemy mogli podyskutować na temat twojego weksla.

Speak Your Mind

*