Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Czy Getin Noble Bank SA odpowiada finansowo za skutki sprawy „kieleckich weksli”?

Na wczorajszej rozprawie ujawniono, że weksle, które trójka oskarżonych wykorzystywała do dochodzenia roszczeń pochodziły ze Wschodniego Banku Cukrownictwa w Lublinie. Niewątpliwie tenże posiadacz weksli nie dopełnił swojego obowiązku ich starannego przechowywania i dopuścił do ich utraty. Spowodowało to wielorakie szkody finansowe, począwszy od szkody polegającej na konieczności zapłaty za weksel, poprzez koszty okołoprocesowe, a na zadośćuczynieniu za stres skończywszy.

Wschodni Bank Cukrownictwa w Lublinie już nie istnieje w obecnej postaci. Ale jeśli dobrze widzę, to w okolicach 2005 roku z przekształcenia tego banku powstał Noble Bank SA, a w 2010 roku z połączenia tego ostatniego i Getin Banku SA powstał Getin Noble Bank SA.

Oczywistym jest, że również remitent, zwłaszcza jeśli jest bankiem, powinien ponosić odpowiedzialność za swoje rażące błędy, polegające w tym przypadku na przymuszaniu swoich kredytobiorców do podpisywania czystych blankietów weksli i późniejszą niedostateczną ochronę tych dokumentów. Co ważne – obydwa błędy muszą wystąpić łącznie, aby była realna możliwość wypełnienia szkody – nie byłoby bowiem szkody, jeśli czyste weksle byłyby prawidłowo przechowywane, albo jeśli uległy by zaginięciu weksle wypełnione już w ten sposób, że niemożliwym byłoby ich użycie przez przypadkowego znalazcę.

Czy ktoś ma ochotę na wysunięcie żądania? :)

Comments

  1. Śmiem jednak wątpić, że przyjmowanie czystych blankietów weksli można uznać za rażący błąd.
    Do odpowiedzialności wystarczy sama utrata weksli i późniejsze ich pojawienie się w obrocie.

  2. Mnie ten błąd razi ;) Ale zgoda – nie rozpatrujmy tego w definicji prawnej. Tylko coś jak – skrajna głupota, czysta złośliwość, totalna nieodpowiedzialność itp.

  3. I jak im zaufać przekazując pieniądze? Banksterzy ot co!

  4. Co znaczy czyste weksle? Chodzi o to, że nie posiadały wpisanej np. nazwy remitenta?

    A co jeśli jest wpisana nazwa remitenta, dodatkowo z klauzulą „nie na zlecnie”? Jak taki weksel zaginie to też może być jakaś szkoda wyrządzona przez remitenta?

  5. @andrzej – tak, właśnie to znaczy. Gdyby weksel miał remitenta i klauzulę nie na zlecenie, to do sprawy by nie doszło, bo „znalazca” weksli by nie mógł wykorzystać.

Speak Your Mind

*