Weksel jest papierem cennym. Ustanawia zobowiązanie bezwarunkowe, niezależne od jakiegokolwiek zdarzenia. Ustala dług pieniężny, ściśle określony co do sumy. Zawiera abstrakcyjną obietnicę zapłaty. Obietnicę jednostronną w której wierzyciel ma jedynie prawa, a nie obowiązki. Jest przeważnie papierem obiegowym na zlecenie. Musi zadość czynić pewnym warunkom formalnym, a przede wszystkim zawierać wzmiankę, iż jest wekslem. Zobowiązuje ‘wekslowo’ wszystkie osoby, które się na nim podpiszą.

Jak napisać pozew o zapłatę weksla – wzór

Krótki, ale kompletny poradnik o tym, jak napisać pozew sądowy o zapłatę należności z weksla.
Aby kogoś pozwać, należy spełnić dwa lub trzy warunki. Oto one:

1. Wypełnij weksel

Jeśli posiadasz weksel in blanco, powinieneś go poprawnie wypełnić. Dopiero wówczas powstaje roszczenie, które może być dochodzone od dłużnika

2. Przedstaw weksel do zapłaty

Należność z weksla jest długiem odbiorczym, a nie oddawczym, co oznacza, że dłużnik ma zapłacić za przedstawiony mu w miejscu płatności weksel. Jeśli weksel nie zostanie przedstawiony do zapłaty, nie możesz żądać odsetek karnych.

3. Wyślij wezwanie do zapłaty

Jest ono konieczne, jeśli dochodzisz należności w postępowaniu gospodarczym (czyli jeśli należność powstała pomiędzy przedsiębiorcami). [W aktualnym stanie prawnym wysyłanie wezwania do zapłaty nie jest obowiązkowe. Więcej o wezwaniu do zapłaty i o tym czy warto, czy należy je wysyłać pisałem tutaj.]

Złóż pozew w sądzie

Linki do wzorów pozwów znajdują się na końcu tej notki. Pamiętaj, aby przy dochodzonej kwocie nie wyższej niż 10 tysięcy złotych, skorzystać z formularza urzędowego pozwu.
W przypadku weksla należy pamiętać również o zawnioskowaniu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, oraz o dołączeniu oryginału weksla.
Pozew składasz do sądu w jednym egzemplarzu w oryginale, oraz dołączasz tyle odpisów (kopii) pozwu, ilu jest pozwanych.
Jeśli chodzi o uzasadnienie pozwu, to uważam, że powinno być ono jak najkrótsze i zwięzłe, opierające się przede wszystkim na wekslu, jako dowodzie, a nie na pozawekslowych umowach.

Ile to kosztuje

Wraz z wniesieniem pozwu powinieneś uiścić opłatę sądową (jeśli tego nie zrobisz, sąd wezwie cię do jej uiszczenia, co niepotrzebnie przedłuży całą procedurę). Opłatę można wnieść poprzez naklejenie na oryginał pozwu znaków sądowych, albo poprzez dokonanie przelewu odpowiedniej kwoty na konto sądu, do którego składa się pozew. Potwierdzenie przelewu dołącza się do pozwu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych jeśli dokonujesz opłaty przelewem i dołączasz komputerowy wydruk jako potwierdzenie operacji, powinieneś dopisać i podpisać własnoręcznie na wydruku informację o tym, że figurująca kwota jest opłatą za wnoszony pozew.

Koszt opłaty sądowej co do zasady stanowi 1/4 standardowej opłaty i wynosi, w zależności od wartości przedmiotu sporu:
30zł, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5000zł
63zł, jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 5000zł i nie przekracza 7500zł
75zł, jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 7500zł i nie przekracza 10 tysięcy zł
oraz
1,25% wartości przedmiotu sporu przy dochodzeniu należności przekraczającej 10 tysięcy zł, przy czym maksymalna opłata sądowa wynosi 100 tysięcy złotych, czyli przy dochodzeniu należności z weksla na kwotę wyższą niż 8 milionów złotych, opłata sądowa już się nie zwiększa.

(stawki obowiązujące na dzień pisania notki, w razie zmian zostaną zaktualizowane)

[Aktualizacja] Niektóre sądy nie traktują dochodzenia należności z weksla jako postępowania uproszczonego i wymagają opłaty sądowej w wysokości 1,25% wartości przedmiotu sporu już od kwot nie przekraczających 10 tysięcy złotych. Jeśli nie wiesz jak do tej sprawy podchodzi sąd, do którego chcesz złożyć pozew, a zależy ci na szybkości postępowania, wpłać sumę odpowiadającą wyższej opłacie.

Sąd rejonowy, czy okręgowy?

[aktualizacja maj 2012r.]
Sądy rejonowe są właściwe przy dochodzeniu należności nie wyższej niż 75 tysięcy złotych. Przy wyższych kwotach właściwym sądem jest sąd okręgowy już w pierwszej instancji.

Wzory pozwów o zapłatę weksla


Jeśli dochodzisz kwoty większej niż 10 tysięcy złotych (PDF)


Jeśli dochodzisz kwoty nie większej niż 10 tysięcy złotych (PDF)

[Aktualizacje:
wrzesień 2011:
1. Poprawiony termin naliczania odsetek (od dnia następnego po dniu przedstawienia weksla do zapłaty)
2. Rezygnacja z dowodzenia świadkiem przedstawienia weksla do zapłaty]

Comments

 1. Paweł Rogowski says

  Witam,

  Chciałem upewnić się co do sposobu wyliczania opłaty sądowej.

  Jeśli mam roszczenie wekslowe 6 000 zł + odsetki to opłata sądowa będzie = 1,25% z 6000zł = 75 zł ?

 2. @Paweł Rogowski: Tak.

 3. Co zrobić kiedy nie ma fizycznej możliwości okazania dłużnikowi weksla ?

 4. @Paweł: uznać, że do przedstawienia doszło, jeśli byliśmy w miejscu płatności weksla w terminie płatności. Współdziałanie (obecność) wystawcy nie jest konieczna.

 5. Tak też napisać w pozwie, że do przedstawienia doszło ma zasadzie bycia w miejscu płatności weksla?

 6. @Paweł: przede wszystkim należy się zastanowić, czy w ogóle jest potrzeba rozpisywania się na temat przedstawienia weksla.

  Czasem mam przyjemność pisać dla siebie samodzielnie pozew o zapłatę z weksla i wówczas pozew zamykam w jednym zdaniu które brzmi mniej więcej tak: „Powód jest w posiadaniu weksla wystawionego przez pozwanego, który, pomimo przedstawienia, nie został wykupiony”.

  Kiedyś-kiedyś nawet pomyliłem się i w miejsce „powód” wstawiłem „pozwany” i vice versa, ale nic się nie stało :)

  Ale wracając do przedstawienia: Nie ma potrzeby, abyś był aż tak szczegółowy. Podejrzewam, że roszczenia do żadnych indosantów nie masz; ponadto to na dłużniku ciąży obowiązek udowodnienia, że do przedstawienia nie doszło (a nie na Tobie, że przedstawienie było). Wystarczy zatem, że wspomnisz, że przedstawienie się odbyło (a i bez tego pewnie nakaz byłby wydany, muszę kiedyś sprawdzić:) )

 7. Bardzo dziękuję za szybkie i pomocne odpowiedzi. Jeszcze tylko chce się upewnić, właściwość sądu wynika z adresu zamieszkania czy zameldowania dłużnika?

 8. @Paweł: Z adresu zamieszkania.

 9. Witam ponownie,

  Jednak wróciłem. Czy miejsce płatności weksle ma/może mieć znaczenie dla właściwości sądu?

 10. Może mieć znaczenie. Bowiem powództwo z weksla wytacza się albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika, albo przed sądem właściwym dla miejsca płatności (do wyboru przez powoda).

 11. Witam ponownie,

  Jak to jest z przedawnieniem roszczenia wekslowego oraz od jakiej daty jest liczony ten okres? Data wykupy? Co jeśli weksel za okazaniem lub nei ma wpisanej daty wykupu?

 12. Weksel datowany – przedawnienie 3 lata od terminu płatności. Weksel płatny za okazaniem – 3 lata od upłynięcia okresu na przedstawienie do zapłaty (domyślnie jest to rok od daty wystawienia).

 13. „domyślnie jest to rok od daty wystawienia” – co w przypadku kiedy minęły 2 lata?

  Co jeśli weksel nie ma daty wykupu, nie jest też wekslem za okazaniem, jest tylko data wystawienia. Jak tutaj należy liczyć ewentualne przedawnienie?

 14. To znaczy, że minął już rok z trzyletniego okresu przedawnienia.

 15. Co jeśli weksel nie ma daty wykupu, nie jest też wekslem za okazaniem, jest tylko data wystawienia. Jak tutaj należy liczyć ewentualne przedawnienie?

  Przedawnienie będzie można wyznaczyć dopiero po uzupełnieniu weksla.

 16. Staszek says

  Witam,
  mam pytanie. Jak powinni być Pana zdaniem sformułowane żądanie pozwu na podstwie weksla w którym zostali wymienie dwaj remitenci łącznie „np. zapłacę na zlecenie A i B”. Wiadomo, że prawo wekslowe nie przewiduje w takiej sytuacji solidarności /a solidarność nie można domniemywać/. Prawo wekslowe przwiduje tylko solidarność dłużników.

  W pozwie nie możemy ztem napisać, że wnosimy o zasądzenie solidarnie na rzecz A i B.

  Czy zatem nalezy napisać, że wnosimy o zasądzenie na rzecz A i B od od dłużnika /podobnie jak w art. 381 k.c./.

  Wydaje mi się, że jest to ciekawy problem

 17. @Staszek,
  O przypadku wielości remitentów pisałem tutaj, natomiast tutaj zamieściłem na ten temat przedruk przedwojennego artykułu Alfreda Zaniewicza.

  Faktycznie, w przypadku wskazania remitentów w sposób zapłacę na rzecz A i B nie mamy do czynienia z solidarnością wierzycieli. Zatem prosimy sąd o zasądzenie wierzytelności łącznie dla wszystkich powodów.

 18. Witam serdecznie!
  Czy dobrze zrozumiałm, że jak wierzycielem i wystawcą weksla są osoby prywatne, a nie firma, to nie muszę wysyłać wezwania do zapłaty tylko od razu składać pozew.
  Czy w przypadku kwoty 40 tys. opłata w każdym sądzie wynosi 1,25% czyli w tym przypadku to będzie 500zł ?
  Jeżeli jestem w posiadaniu deklaracji do weksla in blanco, to czy lepiej złożyć wypełniony sam weksel czy dopiero dołączyć ją w przypadku jakichś wątpliwości?
  Jak się ma sprawa z opłatą 2%, jak to jest w przypadku normalnej pożyczki (na deklaracji jest zaznaczone, że wszelkie opłaty ponosi wystawca) ?
  Jak się do tego wszystkiego odnosi kochany Urząd Skarbowy ?

  pozdrawiam

 19. Czy dobrze zrozumiałm, że jak wierzycielem i wystawcą weksla są osoby prywatne, a nie firma, to nie muszę wysyłać wezwania do zapłaty tylko od razu składać pozew.

  Przedsiębiorca jednoosobowy też jest „osobą prywatną”, więc tutaj takiego sformułowania bym nie używał. Po prostu jeśli sprawa nadaje się do postępowania gospodarczego (obydwie strony do przedsiębiorcy), wówczas wezwanie do zapłaty jest obowiązkowe, jeśli choć jedna ze stron nie jest przedsiębiorca, wówczas sąd cywilny i dołączanie wezwania do zapłaty nie jest obligatoryjne.

  W każdym przypadku opłata od 40 000zł weksla będzie wynosiła 500zł.

  Nie jestem zwolennikiem składania deklaracji. Jeśli pozwany będzie miał jakieś wątpliwości, na nim będzie ciążył obowiązek przedstawienia deklaracji i wykazania, że weksel został uzupełniony niezgodnie z nią.

  W sprawie podatków pisałem o tym sporo tutaj w dziale podatki.

 20. Bartosz says

  W związku ze zmianą przepisów z dniem 03.05.2012 r., tj. likwidacją przepisów szczególnych dotyczących postępowania przed sądem gospodarczym, obecnie wartość przedmiotu sporu rozpatrywana przez Sąd Rejonowy nie może być wyższa niż 75.000,00 zł. Sądy Gospodarcze dalej funkcjonują procedują jednak na ogólnej procedurze, a właściwość do danego sporu ustala się na podstawie ustaw szczególnych.

 21. @Bartosz: Dzięki za update ;)

 22. Małgorzata says

  Jestem w posiadaniu weksla zupełnego podpisanego przez wystawce. Ponadto pod podpisem podany jest dodatkowo pesel wystawcy,który niestety zawiera jedną cyfrę więcej niż powinien(oprócz cyfr zgodnych z peselem jest jedna dodatkowa)Podany jest również adres zamieszkania wystawcy.
  Weksel ten stanowi zabezpieczenie podpisanego porozumienia, również w porozumieniu w peselu wystawcy jest ta sama literówka. Czy pomyłka taka może stanowić podstawę do składania sprzeciwu do weksla jakoby nie ta osoba była wystawcą. Wszystkie dokumenty są opatrzone podpisem wystawcy weksla.

  Pozdrawiam,
  Małgorzata

 23. @Małgorzata: skuteczność zaciągnięcia zobowiązania wekslowego ocenia się wyłącznie po podpisie, błąd w peselu nie będzie miał znaczenia.

 24. Małgorzata says

  Dziękuję:)

 25. Stasiek says

  Ciągnąc wątek:

  „…powództwo z weksla wytacza się albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika, albo przed sądem właściwym dla miejsca płatności (do wyboru przez powoda).”

  Jeśli weksel jest płatny „w Warszawie”, bez podania konkretnego adresu, czy wskazania siedziby, to powództwo można wytoczyć przed dowolnym sądem rejonowym w Warszawie?

  Pozdrawiam

 26. To, że na wekslu nie podano konkretnego adresu, nie oznacza, że weksel można przedstawić do zapłaty gdziekolwiek. Zwykle podaje się miasto, i weksel przedstawia pod adresem, gdzie wystawca w tym mieście ma siedzibę (lokal) lub gdzie mieszka, i według tego określa się sąd właściwy.

  Art. 87
  Przedstawienia weksla, wezwania do wydania egzemplarza lub oryginału, tudzież wszystkich innych czynności zachowawczych należy – w braku odmiennego wskazania w wekslu – dokonać w lokalu przedsiębiorstwa, a gdyby nie można było znaleźć takiego lokalu – w mieszkaniu osoby, do której wezwanie ma być skierowane. W innym miejscu, np. „na giełdzie”, można tych czynności dokonać jedynie za zgodą stron interesowanych.

 27. Stasiek says

  Jeśli wystawca mieszka w Szczecinie, ja w Warszawie i weksel płatny jest w Warszawie, to czy powództwo mogę złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla mojego miejsca zamieszkania? Czy jest to tożsame z sądem właściwym dla miejsca płatności?

  Dziękuję za szybkie i rzeczowe odpowiedzi.

 28. @Stasiek, jako osoba lubiąca doczepiać się szczegółów, powiedziałbym, że weksel Twój nie jest co prawda błędny, ale jest wystawiony niechlujnie. W takim bowiem przypadku posiadacz weksla, którym nie musisz być przecież Ty, nie wie, gdzie ma przedstawić weksel do zapłaty. Piszesz, że weksel płatny jest w Warszawie, ale nadal nie piszesz gdzie w tej Warszawie ma być płatny. Wystawca też przecież gdzieś musi się pojawić na przedstawienie weksla do zapłaty…

  Jeśli masz z wystawcą jakieś pozawekslowe uzgodnienia, że weksel będzie przedstawiony do zapłaty w Twoim mieszkaniu, wówczas jest podstawa do wytoczenia powództwa w sądzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

 29. Stasiek says

  To pierwszy weksel w moim życiu, więc całe szczęście, że tylko niechlujność wychodzi. Dla usprawiedliwienia dodam, że weksel był poświadczony notarialnie :)
  Ale żeby uniknąć zbędnej zwłoki wyślę dokumenty do Szczecina. Mam tylko nadzieję, że nie będę się tam musiał stawiać osobiście…

  Wielkie dzięki za pomoc.

 30. Mam takie niczym nie poparte wrażenie, że w Szczecinie w ogóle uzyskasz nakaz zapłaty szybciej niż w Warszawie :) Notariusz tylko poświadcza podpis, teoretycznie mógłby na Twoje żądanie poświadczyć również błędny weksel, natomiast z pewnością, widząc poprawny weksel, nie widzę powodu, aby jeszcze się dopytywał, czy strony aby na pewno wszystko ze sobą uzgodniły :) BTW: Z czego wynikała potrzeba notariusza? Dostałeś weksel pocztą i chciałeś mieć pewność, że podpisał go wystawca, czy jak?

 31. Stasiek says

  Weksel został wystawiony jako zabezpieczenie umowy pożyczki i był inicjatywą pożyczkobiorcy. To on pobiegł do notariusza i wszystko załatwił. Ja wtedy jeszcze nic o wekslach nie wiedziałem. Sprawdziłem jedynie, czy zgodnie z definicją w wikipedii, zawiera wszystkie wymagane elementy :)

  Ale to fakt, że zarówno umowa, jak i weksel były wysyłane pocztą, a pożyczkobiorcy na oczy nie widziałem…

 32. Witam.
  Jestem w posiadaniu weksla, termin wykupu minął, chciałbym złożyć pozew.
  Dane dłużnika (w tym adres) zostały spisane z dowodu osobistego.
  Jednak faktyczny adres zamieszkania dłużnika jest inny (również inne miasto) niż ten umieszczony w dowodzie.
  W dodatku prawdopodobnie (jednak nie na pewno) dłużnik wynajmuje lokum na czarno.
  Czy pozew mam złożyć w sądzie właściwym dla miasta które zostało spisane z dowodu osobistego czy sądu właściwego dla miasta faktycznego zamieszkania?
  Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

 33. W pozwie należy podać adres zamieszkania, choćby był inny niż adres zameldowania.

 34. Witam,
  przeglądam właśnie wzór pozwu uproszczonego który tutaj zamieściłeś. Jest tam coś takiego:

  10.1.1. Zgłaszany dowód
  Oryginał weksla (w odpisach pozwu – kopia)

  Czy ja mam do sądu wysłać oprócz oryginału weksla jakieś jego kopie?

  Zamieszczony tutaj wzór mogę pobrać, wypełnić i wysłać do sądu? Czy muszę pobrać jakiś druk bezpośrednio w sądzie.

 35. Kopie weksla załączasz do egzemplarzy pozwu przeznaczonych dla pozwanych. Wzór można ściągnąć, albo można posłużyć się tym, przy czym nie jest to wersja edytowalna, więc i tak musisz ściągnąć ze strony sądu pusty formularz .doc

 36. Witam,
  czy we wzorze nie powinno się doprecyzowac jakich odsetek żądamy? Zauważyłam, że na innym forum ktoś miał taki problem – sąd zażądał doprecyzowania i nie wiedział co sądowi odpisać. Doradziłeś, żweby odpisać, że żąda się ustawowych :-)
  Mam ponadto pytanie: przy miejscu płatności Warszawa, jaki sąd w Warszawie wybrać? Pozdrawiam i gratuluję świetnej strony

 37. nie powinno się doprecyzowac

  Faktycznie, w pozwie nie na urzędowym formularzu nie wskazuję, że chodzi o odsetki ustawowe, zostanie to poprawione.

  Mam ponadto pytanie: przy miejscu płatności Warszawa, jaki sąd w Warszawie wybrać?

  Taki, jaki wynika z miejsca przedstawienia weksla do zapłaty. Przypominam, że weksla nie przedstawia się tylko w danym mieście, ale i pod danym adresem.

 38. Witam,

  na wstępie dziekuje za wzór pozwu z weksla powyżej 10tys. – temat zamknięty,
  ale mam problem jak zredagować pozew dla takiej samej sprawy w przypadku gdy na wekslu z drugiej strony znajduje się poręczenie.
  czy w takim przypadku wypisuje dwa odzielne pozwy? czy może jedn, ale osobe udzielajacą poręczenia należy wymienić jako pozwaną? jak opisać uzasadnienie tak aby solidarnie dochodzić zapłaty?
  a moze jest szansa na gotowy wzór do pobrania – myślę że nie jestem odosobnionym przypadkiem.

  Pozdrawiam
  Łukasz

 39. Jeśli pozywamy wystawcę i poręczyciela, to obydwu pozwanych podajemy w pozwie (jest na to miejsce), w sposobie zasądzenia prosimy o „solidarnie”, a w uzasadnieniu piszemy, że pozwany Jan Kowalski odpowiada jako wystawca, a pozwana Anna Kowalska jako poręczyciel.

 40. Wróć :) opisałem pozew na formularzu urzędowym. W przypadku sprawy powyżej 10 tys. zł (pomijając już fakt, że też można użyć formularza urzędowego), redagujemy pismo w ten sposób, że podajemy obydwu pozwanych i prosimy o solidarne zasądzenie od nich dochodzonej przez nas kwoty.

 41. Dziękuje
  pozdrawiam

 42. Chyba jest pewna niekonsekwencja w artykule powyżej. W innym artykule na tym portalu pada stwierdzenie, że po ostatniej nowelizacji prawa wekslowego, wezwanie do zapłaty w postępowaniu gospodarczym nie jest wymagane. A tu jest napisane że jest.

 43. Wpis powstał przed nowelizacją (kodeksu postępowania cywilnego, a nie prawa wekslowego), i masz rację – aktualnie wezwanie do zapłaty w postępowaniu gospodarczym nie jest czynnością obowiązkową. Tego wpisu nie aktualizowałem, ale zrobię to zaraz :)

 44. @Lech: „Nie jestem zwolennikiem składania deklaracji. Jeśli pozwany będzie miał jakieś wątpliwości, na nim będzie ciążył obowiązek przedstawienia deklaracji i wykazania, że weksel został uzupełniony niezgodnie z nią.”

  A co w sytuacji w której z samego weksla wynika, że był on weksel in blanco „… zapłacę za ten weksel własny in blanco na zlecenie …”? Czy w takiej sytuacji lepiej byłoby jednak złożyć deklarację wraz z wekslem i wspomnieć w uzasadnieniu o fakcie wypełnienia wekslu zgodnie z deklaracją?

 45. @RW: nie widzę takiej potrzeby. To zadaniem pozwanego jest wykazać wypełnienie niezgodnie z „deklaracją”, a nie zadaniem powoda jest wykazywać uzupełnienie prawidłowe.

  Poza tym, o czym już kiedyś pisałem, użycie klauzuli „zapłacę za ten weksel in blanco” jest może nie tyle błędne, co niefortunne. W momencie przedstawienia weksla do zapłaty nie jest już on in blanco, więc o jakim „zapłacę za ten in blanco weksel” możemy mówić?

  Jeśli już, to „zapłacę za ten kaucyjny/gwarancyjny weksel”. A z klauzul tych „inblankowość” niekoniecznie wynika.

 46. Ale – oczywiście – jak ktoś ma potrzebę rozwodzenia się w pozwie na temat genezy wypełnienia weksla, bo się boi (imho niesłusznie), że mu się jakieś dowody „sprekludują”, to nie ma w tym nic złego.

 47. @Lech: Dziękuję za odpowiedź. Stosowany wzór wekslu poprawiłem już po wcześniejszej lekturze Pana znakomitego bloga, ale zastanawiałem się jak w razie potrzeby potraktować te kilka niefortunnych weksli. Raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam!

 48. > jak w razie potrzeby potraktować te kilka niefortunnych weksli

  Skoro już są, jakie są, to muszą takie pozostać. Klauzulę „weksel in blanco” widziałem już w „dużych i poważnych” firmach, więc nie jesteś w złym towarzystwie ;)

 49. Witam
  Mam dość nietypowe pytanie: Dostałam weksel in blanco na zabezpieczenie umowy pożyczki podpisany przez byłego Prezesa firmy, z którą umowę zawarłam. W tej chwili Prezes został wykreślony z KRS z powodu posiadanego prawomocnego wyroku. Dodam, że weksel został wystawiony po uprawomocnieniu się wyroku. Czy w takim przypadku mój weksel jest ważny?

 50. @Kingo, jeśli w momencie podpisania i wręczenia weksla prezes nie był już uprawniony do reprezentowania spółki, wówczas prezes odpowiada z takiego weksla prywatnie. Jeśli jednak w dacie tej prezes był jednak uprawniony do reprezentacji wystawcy, wówczas z weksla odpowiada spółka, którą prezes reprezentował.

 51. Weksel został podpasany w marcu 2012, wyrok jest z października 2011 r., a decyzja o wykreśleniu z KRS została wysłana we wrześniu 2012 r. Czyli z tego co rozumiem w marcu kiedy podpisywał weksel Prezes był normalnie w KRS czyli odpowiada spółka.

 52. Witam,
  Proszę o poradę.
  Weksel ma datę zapadalności 30 stycznia, odmowa wykupu miała miejsce 3 lutego (odmowa z datą zapisana na wekslu)- czy w pozwie mam domagać się odsetek od 30 stycznia czy 3 lutego?
  Czy może od 4 lutego?- gdyż na jednej ze stron znalazłam: odsetki winno naliczać się więc od dnia następującego po dniu w którym dłużnik wekslowy mógł się zapoznać z wekslem w celu jego wykupienia.
  Pozdrawiam
  Grazia

 53. Odsetki należą się dopiero po przedstawieniu weksla do zapłaty, choćby odbyło się to później, niż wskazany na wekslu termin płatności. Nadto zazwyczaj odsetki oblicza się „od dnia następnego”, zatem tutaj: 4 lutego.

 54. Prosze o porade .
  jestem osoba fizyczna i mam weksel zupełny na spora kwotę z pieczatką spółki z o.o. oraz podpisem dwóch czlonków zarzadu (zgodnie z zapisem w KRS) , teraz pytanie , wiem ze spółka z o.o. nie ma majatku ,a kapitał wynosi tylko 5 tys. zł czy mogę składać pozew na zaplate z weksla na tych dwóch czlonków zarzadu jako na osoby fizyczne ? oraz czy mam zlozyć jeden pozew na ich dwóch czy dwa oddzielne pozwy na kazdego z osobna ?
  pozdrawiam Marcin

 55. @Marek: możesz pozwać tylko spółkę, skąd pomysł, że mógłbyś pozwać osoby, które nie były wystawcami weksla?

 56. Jeżeli po złożeniu pozwu do Sądu dłużnik postanowił jednak wykupić weksel, czy mogę cofnąć pozew i otzymać z powrotem oryginał weksla, czy mam zaznaczyć w cofnięciu pozwu, że wnoszę o doręczenie oryginału weksla na adres powoda? Czy w tej sytuacji sąd zwraca opłatę sądową na rachunek bankowy, z którego została wpłacona?

 57. Jeśli na podstawie weksla nie został jeszcze wydany nakaz zapłaty, po cofnięciu powództwa, nie widzę przeszkód do zwrotu oryginału weksla. Sąd zwraca opłatę na wskazany przez stronę rachunek, nie musi to być ten sam rachunek, z którego została dokonana opłata.

 58. Proponuję zaktualizowanie notki, ponieważ w ostatniej nowelizacji KPC zostało zlikwidowane postępowanie gospodarcze.

 59. @Maciej: myślę, że jest już „najaktualniej” :)

 60. Witam,
  Na wstępie przepraszam za ilość treści ale sprawda jest dość zawiła :)
  Jestem w posiadaniu weksla wystawionego przez mojego byłego pracodawcę na mnie, jako zapewnienie wypłaty zaległej pensji. Weksel nie jest stadardowym in blanco, bowiem był już wypełniony przed podpisaniem. Posiada on jednak zapis, że staje się on ważny w przypadku niespełnienia warunków umowy zawartej między nami w tym samym dniu co podpisanie weksla. Umowa określa poprostu jak będzie spłacona zaległa pensja. Oczywiście została ona niewypełniona i dlatego chcę złożyć pozew o zapłacenie tego weksla. I teraz pojawiają się problemy i pytania. Po pierwsze umowa ta została zawarta z firmą (której byłem pracownikiem), reprezentowaną przez prezesa, a sam weksel jest już wystawiony imiennie przez tegoż prezesa. Czy można zatem powiedzieć, że ta umowa jest rzeczywiście zawarta pomiędzy nami (mną, a prezesem) jak pisze w wekslu? Czy do pozwu muszę dołączyć ową umowę? Czy w pozwie muszę opisać całą tą sytuację, czy wystarczy to jedno zdanie określające, że mam weksel i chcę za niego pieniądze? Czy jeśli w umowie napisane jest, że transant zapłaci koszty ewentualnej egzekucji, czyli sądowe, to jeśli nie przedstawię tej umowy, to kto je poniesie faktycznie?
  Pozdrawiam

 61. @Kamil

  Weksel nie jest stadardowym in blanco, bowiem był już wypełniony przed podpisaniem. Posiada on jednak zapis, że staje się on ważny w przypadku niespełnienia warunków umowy zawartej […]

  To mi wystarczy. To, co masz, nie jest wekslem, ponieważ nie zawiera bezwarunkowego przyrzeczenia zapłaty. Dla pewności wyślij mi skan weksla na maila :) (blog małpa remitent.pl)

 62. Witam serdecznie,
  Co mam zrobić jeśli posiadam 4 różne adresy wystawcy weksla. Właśnie wysłałem wezwania do zapłaty pod każdy z tych adresów. Najprawdopodobniej wystawca już nie mieszka pod żadnym z nich i nie odbierze tych wezwań. Czy do pozwu sądowego dołączyć wszystkie cztery odmowy przyjęcia wezwania jako osobne załączniki? Oraz drugie pytanie: czy w pozwie sądowym wpisać adres z weksla(inny niż zameldowania), czy z miejsca zameldowania(z ksera dowodu osobistego)? Czy może jeszcze jakiś inny.
  Z góry dziękuję za pomoc
  Janek.

 63. @Janek: w pozwie należy podać adres zamieszkania pozwanego. Jeśli masz 4 adresy, ale żaden nie jest adresem zamieszkania, to znaczy, że nie masz żadnego adresu. Musisz szukać dalej.

 64. Witam,
  3 lata temu pożyczyłem kuzynowi dużą kwotę bez jakiegokolwiek zabezpieczenia
  teraz chciałbym dać mu do podpisania weksel(jaki?) jaką wpisać datę i miejsce
  płatności ,obecnie jest od 2 lat za granicą (mam adres),chociaż zameldowany
  jest również w Polsce
  Jakie miejsce wystawienia wpisać
  Z góry dziękuję za pomoc
  Leszek.

 65. @leszek – w jakim kraju weksel będzie podpisywany? Czy Wy obydwaj macie obywatelstwo polskie?

 66. witam,
  za dwa dni będe u niego w irlandii i tam chcę to napisać
  on nie mówi że nie odda ale ja nie mam żadnego
  papieru,obywatelstwo mamy polskie
  kasę dawałem mu w warszawie generalnie myślałem
  o antydatowaniu czy dobrze myślę?

 67. Nie musisz antydatować (zresztą byłoby to teoretycznie nieskuteczne). Jako że obaj macie obywatelstwo polskie, spokojnie możesz poprosić o wystawienie weksla z podanym miejscem wystawienia: irlandzkie miasto, miejscem i terminem płatności takim, jak się umówicie.

  art. 78
  Zobowiązania wekslowe, zaciągnięte za granicą przez obywatela polskiego, są ważne w Polsce w stosunku do innego obywatela polskiego także wówczas, jeżeli zostały zaciągnięte z zachowaniem formy, przewidzianej w prawie niniejszym.

 68. Rafał says

  Witam.
  Mam dwa pytania.
  Nie znam aktualnego adresu zamieszkania dłużnika. Znam tylko poprzedni adres.
  Ale za to znam adres pod którym dłużnik ma zarejestrowaną firmę i prowadzi działalność gospodarczą. Czy mogę na ten właśnie adres się powoływać w e-sądzie?

  I drugie pytanie. Posiadam weksel z datą płatności 31.01.2011 r. W dniu 24.04.2013 roku wysłałem do tej osoby ostatecznie przedsądowne wezwanie do wykupu weksla (notabene nie odebrała go). Czy odsetki należy naliczać od 31 stycznia 2011 r. czy dopiero od 24 kwietnia 2013 roku?

 69. @Rafał:
  Ad. 1) Formalnie masz podać adres zamieszkania (kropka). No ale jeśli go nie znasz, to zawsze lepiej podać adres działalności, niż jawnie nieaktualny lub fałszywy adres.

  Ad. 2) Odsetki liczą się od dnia przedstawienia weksla do zapłaty (nie wcześniej niż termin płatności). Nic nie piszesz, abyś weksel do zapłaty przedstawiał, więc nie napiszę Ci od kiedy możesz liczyć odsetki.

 70. Rafał says

  Dziękuję.
  Ale rozumiem, że za dzień przedstawienia weksla do zapłaty mogę uważać datę, która była wpisana na wekslu przez dłużnika i nie muszę osobnego pisma wysyłać do niego?

  Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie. Zamierzam złożyć pozew w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Czy mam prosić o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym czy upominawczym?

 71. @Rafał: Dniem przedstawienia do zapłaty jest dzień, kiedy poszedłeś z wekslem pod wskazane miejsce płatności i przedstawiłeś wystawcy weksel do zapłaty. Żadne korespondencyjne wezwania się nie liczą.

  W EPU nie ma postępowania nakazowego. A i jest wątpliwe, czy w ogóle dostaniesz nakaz zapłaty. A nawet jak dostaniesz, to każdy rozsądny pozwany od razu złoży sprzeciw, w którym będzie poddawał w wątpliwość fakt, że jesteś jeszcze posiadaczem weksla. Chcesz nakaz? Kieruj sprawę do sądu „marmurkowego” i załączaj weksel do pozwu.

 72. Panie Lechu,

  składam pozew i dostaję nakaz. Pozwany zgłasza zarzut niezgodnego z porozumieniem wypełnienia weksla in blanco. Na nim ciąży obowiązek udowodnienia zarzutu. Ale twierdzi, że niezgodność polega na braku długu z umowy, którą zabezpieczał weksel. Czy powód musi wtedy udowodnić, że dług jednak istnieje i jest wymagalny (oraz istniał w dniu wypełnienia weksla)?

  dziękuję

 73. Panie Jakubie, cytując tezę jednego z wyroków Sądu Najwyższego:

  Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla, w których podniesione zostały przez wystawcę weksla zarzuty dotyczące stosunku prawnego, z którego zobowiązania zabezpieczone zostały przez wystawienie weksla (stosunku podstawowego), powoduje przeniesienie sporu z płaszczyzny stosunku wekslowego na ogólną płaszczyznę prawa cywilnego.

  należy zauważyć, że dalszy sposób prowadzenia sporu zależy od konkretnej sytuacji. Co do zasady pozwany ma udowodnić nieprawidłowość uzupełnienia weksla, ale nie oznacza to zgody na całkowitą bierność powoda. Jeśli na przykład weksel zabezpieczał umowę pożyczki i bezsporne jest, że pożyczkobiorca sumę otrzymał, to na nim będzie ciążył obowiązek przedstawienia dowodu, że roszczenie spłacił. Jeśli natomiast wiarygodnie będzie twierdził, że wcale kwoty pożyczki nie otrzymał, to zasadnym byłoby zobowiązanie powoda do przedstawienia dowodu w oparciu o który wywodzi on swoje prawo do uzupełnienia weksla.

 74. OK. Ale jeśli weksel miał zabezpieczać roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy i pozwany twierdzi, że umowę wykonał należycie, to powód musi wykazać tak jak w zwykłym powództwie o zapłatę istnienie długu?

 75. „nienależyte wykonanie umowy” to termin tak ogólny, że trudno mi tutaj dawać jakieś konkretne rady.

 76. Chodzi mi o zasadę, a nie konkret. Np. okaże się, że dzieło ma wady – program komputerowy ma błędy, a zleceniobiorca ich nie naprawił.

 77. Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego objawia się w pełni dla posiadaczy, którzy nabyli go na drodze indosu. Wówczas nie interesują ich powody, dla których weksel został wypełniony. W przypadku relacji wystawca-remitent istnieje możliwość podnoszenia zarzutów ze stosunku podstawowego, zwłaszcza w przypadku, gdy weksel był jawnie wekslem kaucyjnym, wystawionym wyłącznie w celu zabezpieczenia innego roszczenia, nie istniejącego w momencie wystawienia weksla. Pozwany, który napisał program komputerowy, powinien podnieść zarzuty, w których:
  – udowodni, że weksel jest wekslem kaucyjnym
  – udowodni, że weksel zabezpieczał należyte wykonanie umowy
  – przedstawi takie dowody, jakie racjonalnie może przedstawić, że umowę wykonał prawidłowo
  Istnieje możliwość, że i powód będzie musiał wówczas przedstawić dowody na to, że roszczenie mu przysługuje.

 78. Dziękuję!

 79. Wojtek says

  Witam mam pewne pytanie na które nie mogę nigdzie uzyskać odpowiedzi-a mianowicie
  pożyczyłem pewną kwotę znajomemu ,zabezpieczyłem się wekslem.
  Oczywiście znajomy nie oddaje i nie ma zamiaru oddać mi pożyczki
  nie pracuje oficjalnie a ma nieruchomość na której widnieje w dziale III wpis ostrzeżenia o upadłości likwidacyjnej ale jak się dowiedziałem upadłość jest już umorzona ale wpis został.
  Czy jest sens składać pozew o zapłatę z weksla jeśli jest taki wpis?Bo jedynie tam mógłbym jedynie dokonać wpisu w KW bo z niczego innego się nie zaspokoję a tak będę miał chociaż jakąś nadzieję ,że jestem wpisany w KW.

 80. @Wojtek – spróbuj pytanie zadać na forum (http://forum.remitent.pl) w dziale „windykacja”.

 81. Patrycja says

  Witam.
  Jestem w posiadaniu weksla własnego dłużniczki na kwotę 850 zł.
  Po wystosowanym wezwaniu dłużniczka zapłaciła 100 zł, lecz do tej pory nie uiściła kwoty pozostałej do zapłaty. Dodam, że po tej wpłacie na wekslu nic nie zostało zmienione, nie został wystawiony nowy weksel.
  Czy przedkładając dla Sądu oryginał weksla na 850 zł mogę pozwać dłużniczkę o 750 zł?
  Czy potrzebne jest wystawienie nowego weksla na kwotę 750 zł?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 82. @Patrycja – możesz pozwać o 750zł z weksla na 850zł, nawet nie musisz się specjalnie tłumaczyć, choć dla zachowania spójności pozwu można napisać, że suma 100zł została zapłacona, i stąd takie żądanie.

 83. Jeżeli posiadam weksel zwykły powinnam do pozwu załączyć umowę, z której wynika, że weksel zabezpieczał konkretną płatność? czy jeżeli nie złożę od razu jako załącznik do pozwu nie stracę tej możliwości na dalszych etapach postępowania?

 84. @Milena – Dowodem istnienia Twojego zobowiązania jest poprawnie wypełniony weksel. Jeśli dłużnik będzie chciał się powoływać na stosunki pozawekslowe, sam musi przeprowadzić i dostarczyć taki dowód.

 85. dodam jeszcze że mam weksel zupełny, więc nie ma potrzeby załączania żadnej deklaracji, ani sprawdzania weksla z umową.

 86. @Lech, dziękuję za informację!

 87. Witam serdecznie podpisałam weksel własny bez protestu w listopadzie 2012 roku na 8 tysiecy złotych i mam do niego umowe ze będe go splacac w 10 ratach po 800 zł przez kolejne 100 miesięcy, czy jesli spóznie się z wpłatą 6 raty to , moge być odrazu wezwana do wykupienia w calości takiego weksla ? jak to działa ? data wykupu weksla to listopad 2013 ( napisane na wekslu) wiec nie wiem jakie mam prawo ?

 88. @Monika – proszę o podanie treści weksla i umowy – proszę to zrobić na forum (http://forum.remitent.pl)

 89. jest to weksel wlasny z druku od was ze strony nie chcę swoich danych pokazywac na stronie

 90. W sprawie indywidualnej płatnej porady zapraszam do kontakt pod adres kancelaria (małpa) kpwig.pl

 91. Krzysztof says

  Witam posiadam weksel bez protestu na kwotę 105 tyś. Termin płatności skończył się 31.12.2012. Do dzisiaj dłużnik spłacił kwotę 40tyś i na tym się skończyło spłacanie. Teraz moje pytania: Czy opłatę sądową jak dobrze rozumiem mam uiścić od kwoty 105-40 = 65 tyś (1,25% =812.50 PLN)?
  Czy we wniosku do sądu mam dodać informację o zapłaconej już kwocie czy coś jeszcze?
  Bardzo proszę o odpowiedź.

 92. (Opłata sądowa) – tak, tylko zaokrąglasz ją do 1zł w górę

  (informacja o częściowej spłacie) – nie ma powodu, dla którego miałbyś to w pozwie ukrywać :)

 93. Sprawa dotyczy weksla własnego in blanco. Zamierzam wysłać do sądu pozew o zapłatę w trybie nakazowym. Trochę mnie to wszytko przerasta a oto moje pytania.
  1. Czy w przypadku weksla in blanco datą wystawienia weksla będzie data podpisania weksla czy jego uzupełnienia ? analogiczne pytanie odnośnie miejsca wystawienia – miejsce wystawienia czy uzupełnienia?
  2. Jak wybrać datę płatności weksla czy musi ona wskazywać termin po czy przed przedstawieniem weksla?
  3. Jak uniknąć wskazania jako miejsce płatności weksla miejsce zamieszkania wystawcy. Zdecydowanie lepiej byłoby gdyby miejsce płatności uzupełnione było siedzibą remitenta?
  4. Co się dzieje jeżeli kiedyś (dwa lata temu) zostało wysłane zawiadomienie o wypełnieniu weksla i wezwanie do jego wykupu a treść samego weksla nigdy de facto nie była uzupełniona?(wystawca odebrał je ale w żaden sposób sie do niego nie ustosunkował) Czy ten fakt będzie miał jakiekolwiek znaczenie dla ewentualnego postępowania sądowego? Wezwanie to zresztą nie zwierało daty płatności a jako miejsce płatności wskazywało numer rachunku bankowego wraz z miejscowością banku – czy takie sformułowanie miejsca płatności jest w ogóle możliwe? Czy w takiej sytuacji w tracie wypełnienia teraz weksla muszę podawać te same dane odnoście miejsca, kwoty, terminów itp.
  Z góry dziękuję za pomoc

 94. Czy w przypadku weksla in blanco datą wystawienia weksla będzie data podpisania weksla czy jego uzupełnienia ?

  Data podpisania.

  analogiczne pytanie odnośnie miejsca wystawienia – miejsce wystawienia czy uzupełnienia?

  Odpowiedź jest już w nazwie tego miejsca :)

  Jak wybrać datę płatności weksla czy musi ona wskazywać termin po czy przed przedstawieniem weksla?

  Ani przed, ani po, przecież weksel przedstawia się w terminie płatności.

  Jak uniknąć wskazania jako miejsce płatności weksla miejsce zamieszkania wystawcy. Zdecydowanie lepiej byłoby gdyby miejsce płatności uzupełnione było siedzibą remitenta?

  Jak nie masz na to zgody wystawcy (np. w umowie wekslowej), to nie możesz.

  Ad. 4 – nic nie widząc, nie wypowiem się.

 95. @Anna
  /Trochę mnie to wszytko przerasta/

  Dlatego są fachowcy.

 96. Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź.

  Wracając do ad 4) chciałabym jedynie upewnić się czy miejsce płatności oznaczone w sposób w którym podany jest numer rachunku bankowego wraz z miejscowością banku jest prawidłowe ? – spotkałam się w internecie z takimi wzorkami ale jak dla mnie jest to trochę nielogiczne bo w takim razie gdzie przedstawić weksel?

  No i jeszcze zastanawiam się jak najlepiej poinformować wystawce o zamiarze przedstawienia mu weksla? Wysłać taka informację pocztą? – a co w sytuacji jeśli nie odbierze tej informacji, przecież jest to równoznaczne z tym, że nie będzie miał wiedzy o tym kiedy i gdzie dojdzie do przedstawienia weksla?

 97. Numer rachunku i bank można podawać, jeśli jest to rachunek wystawcy. Wówczas bank jest domicyliatem i jemu (bankowi) przedstawiamy weksel do zapłaty. Nie polecam takiej operacji, bo jest 1. płatna 2. upierdliwa

  Nawet jak nie odbierze, to zapoznać się z treścią mógł, więc uznajemy, że odebrał.

 98. Ponownie bardzo dziękuje za ekspresowa poradę :)
  Jestem pod ogromnym wrażeniem pana wiedzy w dziedzinie tak zawiłej jaką są weksle.

  Chciałabym sie jeszcze zatem upewnić, czy dobrze rozumiem. W przypadku weksla in blanco (sam podpisany druczek weksla), bez spisanej umowy wekslowej ani żadnych innych uzgodnień co do wypełnienia weksla (weksel stanowił zabezpieczenie umowy pożyczki), weksel uzupełnia remitent w ten sposób, że w miejsce wystawienia i datę wystawienia podaje datę i miejsce podpisania weksla, w miejscu sumy wskazuje wymagalną należność, jako datę płatności wskazuje dowolną datę będącą zarazem datą przedstawienia (ale może być ona obojętnie jaka nawet 20 lat później od daty wystawienia weksla, byleby należność była w tym terminie wymagalna i najlepiej jeżeli wynika z jakiegoś stosunku podstawowego to żeby ten stosunek pierwotny nie był przedawniony ), dalej piszemy „bez protestu” albo „z protestem”(tak jak pisałam brak jakiegokolwiek porozumienia co do wypełnienia weksla to chyba można wpisać tutaj albo jedno albo drugie) dalej za ten … w tym miejscu uzupełniamy sformułowaniem WŁASNY weksel na zlecenie… w tym miejscu dane remitenta, później sumę słownie oraz miejsce płatności, które w tym przypadku musi być miejscem zamieszkania wystawcy ?
  Jeżeli mam rację to oznacza, że przedawnienie zacznie biec w tej sytuacji 3 lata od daty płatności weksla którą mogę sobie w tym przypadku określić bardzo dowolnie?
  Jeszcze jedno na druczku weksla istnieje błąd bowiem zamiast sformułowania „zapłacę” jest sformułowanie „zapłacimy” . Czy w pozwie powinnam wyjaśnić, że jest to tylko błędna końcówka fleksyjna, czy lepiej sprawę przemilczeć?
  Wracając do przedstawienia weksla to rozumieniem, że w sytuacji kiedy otrzymuję zwrot pisma w którym informuje wystawce o dacie i o miejscu przedstawienia weksla, to w zasadzie i tak powinnam do niego w tym terminie pojechać. W tej sytuacji dokonałam prawidłowego przedstawienia a wystawca w zasadzie nie może w tym zakresie podnieść żadnych zrzutów?

 99. Pytania odbiegły od tematyki wpisu. Proszę umieścić post na forum (http://forum.remitent.pl) to się nad nim pochylę :)

 100. Witam,
  moje pytanie dotyczy sposobu wypełnienia weksla. Mam weksel in blanco i umowę wekslową, w umowie jest zawarte, że mogę do kwoty roszczenia doliczyć koszty sądowe. Czy przed okazaniem weksla dłużnikowi do zapłaty wypisać na nim kwotę już powiększoną o ewentualne przyszłe koszty sądowe (koszt opłaty sądowej 5% to 9000zł) w razie gdyby dłużnik nie zapłacił? Czy wypisać weksel tylko na żądaną kwotę wraz z odsetkami a później dochodzić zwrotu kosztów sądowych? Wiem, że dłużnik jest niewypłacalny i będzie się odwoływał.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 101. Zapis w umowie jest dziwny, niepotrzebny. Kosztów sądowych nie wpisuje się do sumy weksla, bo sąd „z urzędu” (jeśli nie będziesz reprezentowany przez pełnomocnika) zasądzi na Twoją rzecz koszty sądowe – czyli opłatę sądową.

  Dodam, że przy wekslu na 9000zł opłata wyniesie 113zł, ponieważ w postępowaniu nakazowym opłata wynosi 1,25%, a nie 5%.

 102. Czyli to sumy weksla mogę wpisać jedynie zaległe należności + odsetki jakie z nich wynikają do daty wykupu weksla, dobrze zrozumiałem?

  Ja się wcześniej niejasno wyraziłem 9000zł to w moim przypadku koszt wniesienia pełnej opłaty sądowej, czyli to będzie 2250zł w postępowaniu nakazowym

 103. pisać jedynie zaległe należności + odsetki jakie z nich wynikają do daty wykupu weksla

  Tak.

  9000zł to w moim przypadku koszt wniesienia pełnej opłaty sądowej

  A to już zacna kwota :)

 104. Dziękuję za info, trafiłem na bardzo pomocne forum.
  Pozdrawiam

 105. Witam!

  1.Zastanawia mnie wypełniony przez Pana wzór weksla dla roszczeń poniżej 10 tysięcy złotych. W punkcie 6.1 większość wzorów w internecie ma wypełnione liczbami pola pod hasłem „żądana kwota”. U Pana jest tam pusto, czy tak powinno być poprawnie?
  2.Nie wspominać nigdzie o prośbie o nadanie klauzuli wykonalności?
  3.Czy jest sens w ogóle wspominać o wezwaniu do zapłaty i je przedstawiać? Czy też można wysłać tylko weksel jako załącznik do pozwu?
  4.Próbował Pan/ktoś wysyłać weksel bez informacji o jego przedstawieniu?

 106. @Piotr:
  Ad 1/ Masz rację, nawet zerknąłem w swoje pozwy, czy pamiętam o tym polu, i niestety pamiętam. Wzór poprawiony :)
  Ad 2/ O klauzulę wnioskuje się jak już będzie podstawa do jej nadania (z natychmiastowego wykonania nakazu zapłaty lub z prawomocności)
  Ad 3/ Wezwanie do zapłaty nie jest obecnie obowiązkowym elementem postępowania, niemniej jednak jeśli ktoś do wykupu weksla wzywał (inaczej niż przez przedstawienie weksla do zapłaty), to można o tym wspomnieć. Weksel zawsze załącza się jako załącznik do pozwu
  Ad 4/ Z pewnością wielokrotnie wiele osób pozywało bez wspominania o przedstawieniu. Ja jednak wspominam dla formalnego porządku – wytoczenie powództwa nie jest uzasadnione jedynie posiadaniem weksla, ale i jego bezskutecznym przedstawieniem i zażądaniem zapłaty. Wytaczając powództwo bez powodu (tzn. gdyby dłużnik zapłacił za weksel dobrowolnie, gdyby mu on został przedstawiony, a przynajmniej gdyby twierdził, że tak by zrobił) narażamy się na koszty wynikające z art. 101 kpc. Nieskuteczne przedstawienie jest też uzasadnieniem do żądania odsetek za zwłokę od tej daty (przy wekslach płatnych w określonym dniu lub płatnych za okazaniem bez klauzuli odsetek).

 107. Na samej górze jest informacja:

  Koszt opłaty sądowej co do zasady stanowi 1/4 standardowej opłaty i wynosi, w zależności od wartości przedmiotu sporu:
  30zł, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5000zł

  1,25% z 5000 zł to 62,5 czyli 63 zł

  W jakim przypadku opłata wyniesie 30 zł jak w opisie wyżej dla 5 tyś?

 108. @Filip – w postępowaniu uproszczonym przy dochodzeniu należności od 2000 do 5000zł opłata wynosi 100zł. 1/4 tej opłaty to 25zł, czyli powinniśmy uiścić minimalne 30zł.

 109. Czy w pozwie nie na druku urzędowym nie powinien być dodatkowy zapis o przeprowadzenie rozprawy nawet w przypadku nieobecności pozwanego oraz informacji o zasądzeniu od pozwanego kosztów sądowych?

 110. @Hubert:

  dodatkowy zapis o przeprowadzenie rozprawy nawet w przypadku nieobecności pozwanego

  Taki zapis nic nie daje.

  informacji o zasądzeniu od pozwanego kosztów sądowych?

  Stronie bez pełnomocnika sąd zasądza koszty procesu z urzędu. Zresztą w moich wzorach jest o tym wzmianka – prośba o zasądzenie kosztów wg norm przepisanych.

 111. Te opłaty uproszczone nie działają. Pogonili mnie kiedyś w sądzie że to jest postępowanie nakazowe zwykłe a nie uproszczone i opłata 63 dla weksla ba 7500 PLN nie stosuje się. Jak chcecie przedłużyć sprawę n płaćcie mniej, ale. Tak wezwą do dopłaty.

 112. @Leszek – różnie bywa, ja kiedyś zapłaciłem za weksel na 5000zł – 30zł i było dobrze. Ale od jakiegoś czasu nie testuje już, tylko płacę 1,25% bez widełek.

 113. Hubert says

  Czy w treści pozwu powinno się stawiać akapity z wcięciami?

 114. Panie @Hubercie, przepisy nie są aż tak szczegółowe, pozostawiając tę kwestię inwencji piszącego pozew.

 115. Czy można skutecznie dochodzić roszczenia z weksla płatnego za okazaniem, jeżeli okazanie weksla nastąpiło po upływie roku od daty jego wystawienia?

 116. @Marcin – tak, jeśli mówimy o dochodzeniu roszczenia od wystawcy i jego poręczycieli.

 117. Witam co dołączam do pozwu sądowego z weksla in blanco jako spółka z o.o???.,do działaności jednoosobowej dołączałem wpis do ewidencji

 118. @Marek – odpis KRS.

 119. czy weksel zatrzymuje remitent po podpisaniu przez wystawce czy powinien byc wystawiony w 2-ch egzemplarzach i czy w miejsce plciatnosci weksla mozna wpisac nr konta bankowego

 120. @jarek – w sprawie szczegółowych porad nie związanych z tematem danego wpisu zapraszam na forum.

 121. Czy można dochodzić częściowej spłaty weksla jeżeli jego część została zapłacona?

 122. @mary – tak.

 123. Witam, mam zapytanie dot. opłaty sądowej. Pierwszy komentarz dotyczył oplaty sadowej za weksel wystawiony na kwote 6000 zl. Oplata wynosi 75pln

  a nie przypadkiem 63zł ?
  jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 5000zł i nie przekracza 7500zł
  ??

 124. @Konrad – 63zł jest opłatą sądową w postępowaniu uproszczonym, a 75zł w postępowaniu zwykłym. Lepiej (bo szybciej) jert zatem zapłacić kilka zł więcej, i ewentualnie potem dostać zwrot.

 125. Pytanie odnośnie do formularza. Pozew już wypełniony, ale w aktualnym formularzu jest rubryka dotycząca informacji o mediacji. Co tam wpisać i co sądowi tłumaczyć? Dłużnik ma dług, którego zasadność kwestionuje, ja mam weksel, dłużnik nie stawił się do wykupu weksla, to co mam tam napisać? Że dłużnik kwestionuje dług, prawdziwość weksla i powiedział, że nie zapłaci, czy po prostu, że pozwany nie wykupił weksla, więc nie było możliwości zakończyć sporu pozasądowo?

 126. I jeszcze co do tej opłaty. Mam roszczenie z umowy najmu, kwota na wekslu trochę ponad 6000 zł, czyli postępowanie uproszczone i opłata 63 zł. Pisać w pozwie w uzasadnieniu, że uiszczono 63 zł na podstawie art….. ustawy o kosztach sądowych w spr. cywilnych, ewentualnie dodać jakieś orzecznictwo?

 127. @Aga – o mediacji pisałem tutaj: http://www.remitent.pl/trzy-zmiany/7762
  Odnośnie opłaty – po prostu ją opłać, jak będzie za mało, to sąd wezwie o uzupełnienie, to jest zbyt błaha sprawa, aby się w tym zakresie rozwlekać w pozwie, w końcu sąd ma swoje zdanie na temat, czy roszczenie z weksla to jest to postępowanie uproszczone, czy nie, i nie sądzę, aby nagle zmienił zdanie, bo się wczytał w twój pozew:)

 128. Dziękuję!!!

 129. Witam,
  Mam weksel własne podpisanie przez osoba która mieszka w polsce i ma obwatel fransucki i nie ma zamaldowanie w polsce, czy ja mam pisać na pozew adres który jest na paszportu lub podać adres firma w polsce tej osoby? Weksel wystawione i płatne w lodzi na numer konta… był wysyłanie wezwanie do zapłaty na adres na paszportu.

 130. @Iza – zapraszam do zadania pytania na forum lub do indywidualnej konsultacji (http://www.remitent.pl/potrzebuje-porady-w-sprawie-wekslowej-czy-moge-ja-otrzymac-bezplatnie)

 131. Witam. Czy wezwanie do zapłaty weksla może zastąpić jego okazanie?

 132. @Paweł: nie, to są dwie różne rzeczy.

 133. Jeśli w terminie wykupu weksla nie mogłem być w wyznaczonym miejscu (wyszło, że akurat była to Wielkanoc) ), jak skutecznie okazać weksel dłużnikowi? Nie jest zaskoczeniem, że nie jestem w stanie się z nim „umówić na spotkanie”, gdyż się ukrywa.
  Jeśli wystawców weksla jest kilku, czy wystarczy okazać weksel jednemu z nich?

 134. Dzień dobry Panie Lechu,
  1.Czy w punkcie 13. formularza P muszę wymieniać potwierdzenie przelewu opłaty sądowej na rachunek bankowy sądu?

  2.Jeśli do pozwu decyduję się załączyć przesłane wezwanie do zapłaty powinienem załączyć potwierdzenie odbioru przez pozwanego z PP? Niestety Poczta się nie spisała i czekam już ponad tydzień od dnia dorączenia na ten żółty kwit – czy jest sens załączać wydruk ze strony emonitoring.poczta-polska.pl do pozwu?

  Dziękuję bardzo

 135. @Son – 1. Ja nie wymieniam, tylko dołączam, jeśli opłacam przelewem. 2. Ja bym się spytał, jaki jest w ogóle sens dołączania wezwania, ale jeśli już dołączasz, to emonitoring może być, chyba że masz jakąś sprawę, gdzie warunkiem formalnym jest przedstawienie dowodu doręczenia, wówczas poczekałbym na zwrotkę.

 136. Mam pytanie odnosnie wstawienia sumy na wekslu in blanco.Dluznik nie splacil mi 3 rat pozyczki w kwocie 26066, 66 z.Pozyczka byla na 50000zll.Dzis konczy sie platnosc 3 raty w kwocie 9166.66.Jutro bede wypelnial polubowne wezwanie do zaplaty z terminem 7 dni a pozniej wzywal do wykupienia weksla z terminem 3 dni.Czy mam wpisac sume wekslowa powiekszona o ustawowe odsetki?Jak tak to jak to sie liczy?Czy mam na wekslu wpisac tylko sume zaleglych rat?

 137. pozyczyłem koledze 50 tys zł . miał mi je oddać do 10 wrzesnia 2018 roku . skorzystałem z formy weksla z Pana strony (weksel własny .)ale kolega nie kwapi sie nadal do spłaty . zatem mam pytanie czy muszę : zanim złoże pozew nakazowy- wezwać go wykupu weksla czy też nie mam takiego obowiązku . wystarczy wypełniony weksel i deklaracja wekslowa . bo juz sie pogubiłem .

 138. Witam,
  1. czy dopuszczalną formą przedstawienia weksla jest wysłanie wezwania do wykupienia weksla pocztą listem poleconym, jeśli deklaracja wekslowa taką formę dopuszcza?
  2. jeśli weksel opiewa na równe 10 tys. zł to opłata od pozwu wyniesie 75 zł? Czy do wyliczenia opłaty należy doliczyć odsetki?
  3. Czy poręczyciela podaje się w pozwie jako drugiego pozwanego? Czy wysłać wezwanie do wykupu weksla poręczycielowi?
  4. Jeśli jako remirent jestem uprawniony do wypisania daty wystawienia weksla to powinienem podać datę,w której weksel wypiszę czy datę faktycznego wystawienia np. x dzień z 2011r.? Zdaje się, że tą drugą?
  Uprzejmie proszę o odpowiedź. Będę wdzięczny.
  Pozdrawiam

 139. @Przemek:
  1. Nie.
  2. To zależy, czy odsetki kapitalizujesz do roszczenia głównego, czy nie.
  3. Tak. Możesz wysłać.
  4. Faktycznego wystawienia (podpisania).

 140. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
  1. Czyli wychodzi na to, że jedyną formą przedłożenia weksla jest osobiste pojechanie do dłużnika wekslowego?
  2. Kwota weksla to 10.000 zł, termin płatności jeszcze nie nastąpił, więc chyba nie ma od czego kapitalizować odsetek? Chyba określę to jak u Pana we wzorze od dnia następnego po dniu płatności do dnia zapłaty?

 141. @Przemek – jeśli chcesz podyskutować o szczegółach swojej sprawy, zapraszam na forum :)

 142. @Lech,
  w podpiętych wzorach pozwów nie powołuje się dowodów na wypadek wniesienia zarzutów przez pozwanego, i to w sumie logiczne, bo na tym etapie nie wiemy jakie kwestie pozwany mógłby podważać. Ale czy nie spowoduje to braku możliwości powołania tych dowodów poźniej jako spóźnionych? Jak sądy w praktyce do tego podchodzą? Czy po wniesieniu zarzutów wzywają powoda do zajęcia stanowiska?

 143. @Kamil – w prawidłowo prowadzonym procesie stosuje się art. 6 kc., z którego wynika, że to na pozwanym spoczywa ciężar przedstawienia odpowiednich dowodów co do pozawekslowych relacji między stronami.

 144. Sąd stwierdza brak podstaw do wydania nakazu w postępowaniu nakazowym – co mogę zrobić ?
  PS : weksel na 40 tys, prawidłowy

 145. @Stan, wycofać powództwo lub procedować dalej sprawę w postępowaniu upominawczym.

 146. Nie rozumiem – wycofać pozew i co dalej ? Na jakiej podstawie sąd może odmówić postępowania w trybie nakazowym i upominawczym ?

Speak Your Mind

*